Adobe InDesign 2.0 CE

Archiv | 01.02.03

Přestože firma Adobe dělá co může, aby počítačoví sazeči postupně přešli najejí relativně nový nástroj InDesign, knižní nakladatelé jakoby tuto snahu, na rozdíl od uživatelů,...

Přestože firma Adobe dělá co může, aby počítačoví sazeči postupně přešli na
její relativně nový nástroj InDesign, knižní nakladatelé jakoby tuto snahu, na
rozdíl od uživatelů, mlčky přehlíželi. Naštěstí už to neplatí, a nejen Grada
uvedla na trh příručku pro zájemce o tuto pokročilou aplikaci pro nejnáročnější
nasazení v oblasti DTP. Možná to souvisí s tím, že až verze 2.0 je dostupná v
provedení CE, jež mimo jiné zahrnuje české uživatelské rozhraní.

Kniha v žádném případě není učebnicí počítačové sazby, a pokud chcete vytvářet
použitelné dokumenty, musíte o této problematice jako takové něco vědět. Jde z
valné většiny o kurs práce s programem, a to pro začátečníky a mírně pokročilé.
Celá příručka je poměrně dobře rozvržena autor postupuje dle logiky práce
začátečníka, takže zpočátku si aplikaci nainstalujete, poté se pokocháte a
proberete bohatým uživatelským rozhraním, nastavíte si prostředí a vytvoříte
první jednoduchý dokument. Následuje popis nástrojů pro vlastní sazbu, tvorba
tabulek, organizace rozsáhlejších dokumentů a vkládání grafických prvků, a dále
autor pokračuje nástinem možností speciálních efektů, prací s barvami a
tiskovým výstupem.

Protože možnosti programu jsou značné a příručka útlá, byl autor nucen pojmout
výklad poměrně stručně, místy až ve formě jakési referenční příručky. Přesto je
k dispozici řada výmluvných obrázků, jež demonstrují způsob ovládání jak jsem
již zmínil, učíte se pracovat s programem, takže na ukázky sazby ve větším
měřítku zde není prostor.

V určitých částech na mne výklad působil ne zcela zřetelným dojmem. Domnívám
se, že některá zásadní témata (např. typy stránek a jejich pojetí v programu)
mohla být důkladnější a jasnější, a to přesto, že obecné sazečské znalosti se
předpokládají. Pokud sedíte před Adobe InDesignem poprvé a máte se rychle
seznámit s jeho ovládáním a potenciálem pro práci, je tato kniha pravou volbou.


Autor: Miroslav Čulík
Vydavatelství: Grada, Praha, 2002
Počet stran: 244 stran
Doporučená cena: 249 Kč
Web.design

Patrik Malina

Technologie webových stránek už má nějaký ten pátek života za sebou, a pokud to
např. s obchodními aktivitami myslíte vážně, bez domovské stránky na internetu
jako byste nebyli. Přestože by se mohlo zdát, že kvalitních tvůrců webových
sídel trh nabízí dostatek, realita je často odlišná a prezentace mnoha firem
jsou vším možným, jenom ne lákavým ostrovem ve vodách internetu. Chcete-li s
tím něco dělat, nakoukněte do této knihy.

Již technický způsob provedení kompletní tisk na křídovém papíře a kvalitní
pevná vazba dává tušit, že na estetické stránce zde rozhodně záleží. Navíc
autorem je člověk, jenž toho o významu webových stránek ví opravdu hodně a
především má jasno v tom, jak své zkušenosti předat dál.

Publikace je jakýmsi metodickým průvodcem, jak optimálně navrhovat a vytvářet
stránky pro službu http://www. Tvůrce se v ní jednoznačně zaměřil na hlavní
kritérium, jež by se dalo definovat jako ideální skloubení užitné hodnoty a
estetického působení. Nenarazíte zde na výklad značkovacích jazyků či ukázky
dynamických skriptů chcete-li se naučit weby fyzicky vyrábět, kupte si jinou
knihu. Zde se pracuje s obrazem, vjemy a fantazií. Publikace je naplněna
desítkami konkrétních ukázek, na nichž Nielsen demonstruje dobré rozvržení
grafických prvků, obtížnost ovládání či intuitivnost hledání žádoucích údajů.
Velký důraz je také kladen na sladění barev (proto kompletní plnobarevný tisk)
a dalším kritériem, jež autor skloňuje na každém kroku, je spojení účelu
předávaných informací s formou.

Přestože je kniha na první pohled hodně "povídací", nejde o plané
teoretizování: k dispozici jsou stovky konkrétních příkladů, množství statistik
a spousta dobrých konkrétních rad a doporučení, takže vnímavý čtenář může
zprostředkovaně nasát velmi cenné zkušenosti.

Doporučil bych knihu všem tvůrcům stránek, neboť zde se může přiučit každý.
Jedná se o velmi hodnotný materiál, jejž časem velmi doceníte.


Autor: Jacob Nielsen
Vydavatelství: SoftPress, Praha, 2002
Počet stran: 382
Doporučená cena: 621 Kč
Windows XP Professional

Patrik Malina

Pokud se zabýváte operačními systémy Microsoftu delší dobu, pak je vám jméno
Minasi určitě alespoň trošku povědomé. Protože se jedná o spolehlivého a
věrného tvůrce, pojednání o MS Windows XP na sebe nenechalo dlouho čekat a
autor své skalní příznivce nezklamal.

Na jednu stranu byla kniha správně zařazena do edice Profesionál. Studijní
materiál je poměrně obsažný a tvůrce šel u řady témat dosti do hloubky, takže
je namístě předpoklad, že takto podrobně se o Windows XP budou zajímat opravdu
jen zapálení uživatelé. Na druhou stranu, v řadě případů Minasi velmi podrobně
vykládá látku, jejíž zběžná znalost se u zkušenějších čtenářů předpokládá a
text tak může působit jako pojatý zbytečně zeširoka.

Velmi zajímavá je šíře témat, jež jsou v publikaci zahrnuta. Autor se neomezil
na popis součástí operačního systému, ale velmi podrobně (na knihu tohoto typu
až překvapivě detailně) zpracoval např. použití skriptování pro práci s
webovými stránkami i pro automatizaci správy systému, a to včetně popisu
důležitých částí objektového modelu. Rovněž kapitola o architektuře sítí je
velmi důkladná a zahrnuje např. definice jednotlivých topologií.

Je namístě uvést, že kniha samozřejmě zahrnuje všechna neodmyslitelná témata
instalaci systému, práci s uživatelským rozhraním a základními programy, jako
je Internet Explorer, nastavení tisku či správu multimédií. Velmi obsáhlá je
pochopitelně část, zaměřená na síťovou problematiku, a i zde jsou velmi
podrobně popsány různé programy, jež v systému naleznete. Náznakem je zmíněna
pokročilá tematika Active Directory, připojení k sítím Novell NetWare, ale také
např. práce s registrem. Závěr knihy je věnován diagnostice a řešení různých
potíží.

Autor spojuje styl výkladu pro začátečníky s rozsahem a hloubkou látky, jež
jsou jednoznačně zacíleny na čtenáře s hlubším zájmem. Kniha se nejlépe hodí
pro začátečníky, kteří se chtějí stát profesionály.


Autor: Mark Minasi
Vydavatelství: Grada, Praha, 2002
Počet stran: 800
Doporučená cena: 699 Kč
XML krok za krokem

Patrik Malina

Nejnovější vývojová platforma Microsoftu, stejně jako moderní běhové prostředí
(MS.NET Framework), jsou založeny mimo jiné i na strukturovaných dokumentech
XML. Bylo jen otázkou času, kdy vydavatel, jenž se programově zaměřil na
přípravu kolekce, související právě s touto problematikou, uvede rovněž takto
zaměřenou knihu. Pokud chcete pracovat s daty pomocí moderních nástrojů, jedná
se v podstatě o jakousi povinnou četbu.

Valná většina knihy je věnována výkladu jazyka XML, a to v poměrně přesné shodě
s běžně užívanými, nezávislými standardy. Autor přistupuje k problematice jako
k základní látce, jejíž dokonalé poznání vás připraví na další studium
nehledejte zde pokročilejší možnosti využití XML dokumentů pro různé aplikace,
jedná se opravdu o ryzí výklad věci jako takové. Tomu odpovídá i struktura
knihy: pokud odečteme úvod, v němž je pojednáno o významu XML a jeho současném
praktickém využití, má celý svazek vlastně jen dvě hlavní části vytváření
dokumentů XML a jejich zobrazování na webu. První obsahuje kapitoly o tvorbě a
korektním strukturování, takže se zde dozvíte vše možné o značkách a jejich
významu, ale také o definici struktury pomocí DTD či pokročilejších a
univerzálnějších schémat. Druhá část je zaměřena na interpretaci
strukturovaných dat do odpovídajícího grafického výstupu. Autor představuje
kaskádové styly, využití objektového modelu dokumentu (DOM) a používání šablon
XSLT.

Kniha mne překvapila v několika ohledech. Obě uvedené hlavní části jsou poměrně
odlišné první z nich je hodně univerzální, a směřuje stejně dobře k
programátorům jako tvůrcům webů (ve smyslu grafického designu), naopak druhá
část je zaměřena na dosti speciální nasazení (grafický výstup) a ponechává bez
povšimnutí aplikace v oblasti přenosu strukturovaných dat, na nichž např.
MS.NET stojí. Příjemným překvapením je pozvolný a velmi názorný výklad. Naopak
čeština utrpěla velmi bolestivou ránu.


Autor: Michael J. Young
Vydavatelství: Mobil Media, Praha, 2002
Počet stran: 471
Doporučená cena: 405 KčKomentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.