Adobe Illustrator 7.0 CZ - ilustrace pro náročné

Archiv | 01.04.98

Počítače Macintosh jsou tradičně považovány za silné v oblasti grafiky a jedním z pojmů v této oblasti se stal ...Počítače Macintosh jsou tradičně považovány za silné v oblasti
grafiky a jedním z pojmů v této oblasti se stal také program
Illustrator firmy Adobe Systems. Tato aplikace je nyní dostupná
na našem trhu ve verzi 7.0, která je plně lokalizována.
Adobe Illustrator je dnes už standardní ilustrační program
pro tvorbu vektorové grafiky určené pro tisk a nově také pro
elektronické publikování. Ve verzi 7.0 se autoři programu
soustředili na přidání nových funkcí, na zjednodušení ovládání,
které je více intuitivní, a na zlepšení konzistence s dalšími
produkty firmy Adobe, konkrétně s Photoshopem a PageMakerem.

Kreslení

Illustrator je především kreslicí program a jeho základním
kreslicím nástrojem je pero, pomocí nějž lze vytvářet jak rovné
čáry, tak i poměrně komplikované křivky. Pro kresbu "volnou
rukou" jsou k dispozici nástroje tužka a štětec (štětec může
kreslit čáry proměnné šířky), které se uplatní hlavně ve spojení
s tabletem. Kromě čar lze přímo kreslit také vybrané geometrické
útvary jako jsou obdélník, elipsa (kruh), mnohoúhelník, hvězda
a spirála. Pokud si zapamatujete několik klávesových zkratek, po
tom se tyto objekty vytvářejí skutečně pohodlně.
Změnit barvu nebo šířku čáry je jednoduché, stejně jako
obarvit vnitřek geometrického útvaru, případně ho vyplnit zvoleným
vzorem nebo barevným přechodem. Nastavení barevných přechodů
(lineárních i kruhových) je intuitivní a přechod lze aplikovat
i přes několik objektů. Uživatel má také možnost vytvořit vlastní
výplňové vzory a tyto vzory použít třeba na čáře (v programu se
čáře říká cesta), a tím rychle vytvořit zajímavé dekorativní
rámečky. Připravené barvy, výplně a vzory je možné umístit do
nové p alety Vzorník, kde jsou snadno dostupné pro další použití.
Tvar nakreslených objektů lze kdykoli měnit tažením
kotevních bodů. Zvlášť se mi líbila možnost označit několik
kotevních bodů objektu a těmi potom pohybovat dohromady. Tato
drobnost neuvěřitelně urychluje práci s obrázkem. Mimochodem, tvar
můžete měnit nejen posunem bodů, ale třeba i chycením a posunutím
části cesty mezi kotevními body. Samozřejmě jsou k dispozici
i nástroje pro globální změnu tvaru, např. změna velikosti,
zrcadlení, zkosení, otočení, ale třeba i zkroucení, vypuštění nebo
nafouknutí (velice efektní). Další usnadnění a urychlení práce
přináší sada nástrojů Cestář, pomocí níž lze různě kombinovat
několik objektů, např. objekty spojovat, dělat výřezy, obrysy
apod.
Zajímavých efektů je možno dosáhnout použitím nástroje
prolnutí, který slouží pro automatické vygenerování objektů
tvořících přechod jednoho objektu v druhý. Tento přechod v sobě
zahrnuje změny tvaru i barvy, čehož lze s úspěchem využít jak pro
generování řady objektů, tak i pro tvorbu tvarově složitějších
barevných přechodů.
Výhrady bych měl naopak k nástroji Lupa, jenž by měl
zvětšovat zvolenou část kresby, což ve své podstatě dělá, ale
rozhodně ne tak, jak bych očekával.
Celkovou organizaci kresby usnadňuje možnost umisťovat
grafiku do více vrstev, jejichž pořadí lze libovolně měnit, lze
je chránit proti úpravám, případně vypnout jejich zobrazení.
Grafiku je přirozeně možné mezi jednotlivými vrstvami přenášet.

Bitmapová grafika

Illustrator umožňuje umisťovat do dokumentu také bitmapové
obrázky. Ty lze buď vložit přímo, nebo je možné je k dokumentu jen
připojit. Program je také schopen konvertovat vytvořenou
vektorovou grafiku na bitmapový obrázek, tj. grafiku rastrovat.
S bitmapovými obrázky lze provádět podobné operace jako
s vektorovou grafikou, například obrázek otáčet nebo naklánět. Na
tyto obrázky je možno navíc aplikovat celou řadu speciálních
filtrů. K dispozici jsou různé umělecké filtry, filtry pro tvorbu
textury, skic nebo pro rozostření obrázku. Kromě filtrů
dodávaných s Illustratorem lze používat také libovolné filtry
určené pro Photoshop.
Jestliže Illustrator umí grafiku rastrovat, potom také umí
nakreslit obrys obrázku, což se hodí ve chvíli, kdy je potřeba
bitmapový obrázek, např. fotografii, převést do vektorové podoby.
Tento nástroj samozřejmě není všemocný a hodí se spíše pro
obkreslení základních tvarů, detaily je potřeba dodělat ručně.

Text

Illustrator nenabízí jen kreslicí nástroje, ale obsahuje také
velice silnou podporu pro práci s textem. Díky tomu je vhodný pro
kompletní návrh stránek, na kterých je grafika kombinována
s textem.
Text lze teoreticky psát v libovolném písmu instalovaném
v systému, další písma je možné instalovat přímo v Illustratoru.
Při testování jsem ale narazil na to, že řada klasických písem
nešla reálně používat, přestože je Illustrator měl v nabídce. Po
zvolení takového písma text prostě zmizel (po zvolení "správného"
písma se opět objevil) a ani se nevytiskl, což je poměrně velká
závada.
Plusem Illustratoru je naopak přesná kontrola nad
jednotlivými atributy textu, jako je velikost, prostrkávání, posun
účaří nebo změna vodorovného a svislého měřítka. Je možné
nastavovat i parametry odstavců, tj. zarovnání, okraje a mezery
mezi odstavci. K dispozici je také funkce vyhledávání a nahrazení
textu, dělení slov a kontrola pravopisu (i v češtině
a slovenštině).
Velice zajímavých efektů je možno dosáhnout umístěním textu
na křivku, přičemž tvar křivky lze kdykoliv změnit běžnými
prostředky a text lze po křivce snadno posouvat. Vše funguje
interaktivně. Další zajímavou možností je vložení textu do plochy
libovolného tvaru, případně nastavení textu tak, aby obtékal jiný
objekt. Psát lze do řádků i do sloupců, a text (i jednotlivá
písmena) je možné libovolně obarvit.
Pokud chcete upravit vzhled jednotlivých písmen, což se hodí
například při návrhu loga, máte možnost text konvertovat na
vektorový obrázek, s nímž pak lze pracovat stejně jako
s libovolnou jinou kresbou.

Grafy

Zajímavou a v Illustratoru trochu nečekanou funkcí je možnost
kreslit rovinné grafy. K dispozici je devět typů grafů, jejichž
vzhled lze dále měnit různou volbou parametrů. Uživatel může také
vytvořit vlastní návrh grafu.
Osobně se k této funkci stavím spíše skepticky a nevidím
její velké praktické použití. Údaje pro graf se zadávají
v tabulce, která neumožňuje žádné výpočty ani nějaké přesuny dat
(vložení řádku apod.), navíc tabulku nelze zařadit do dokumentu.
Omezení na nepříliš atraktivní 2D grafy také na kráse nepřidá.

Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní Illustratoru prodělalo mnoho změn vedoucích
k jeho zpřehlednění, snazšímu ovládání a k větší konzistenci
s dalšími produkty od Adobe. Verze Illustratoru pro Macy
i Windows se nyní ovládají téměř stejně, a ovládání Illustratoru
7.0 je konzistentní s Photoshopem 4.0 a PageMakerem 6.5. Znamená
to, že odpovídající si klávesové zkratky jsou ve všech
zmiňovaných programech stejné a také vzhled programů,
reprezentovaný například paletami s nástroji, je podobný.
Uživateli to usnadní přech od mezi jednotlivými programy, protože
návyky vybudované při ovládání jedné aplikace lze ihned přenést
do zbývajících dvou aplikací.
Pro lepší orientaci v nové struktuře nabídek Illustratoru
byly některé příkazy přeuspořádány a podobné příkazy se nyní
objevují ve stejných nabídkách Illustratoru, Photoshopu
i PageMakeru. Nové kontextové nabídky, vyskakující při současném
stisknutí tlačítka myši a klávesy Option, navíc urychlují přístup
k podmnožině příkazů, které lze použít s aktivním nástrojem.
Při rutinní práci s programem jistě oceníte množství
klávesových zkratek, jež práci výrazně urychlují, a kreslení je
pak také plynulejší. Na druhou stranu, pokud s aplikací pracujete
méně často a klávesové zkratky nemáte zažité, mohou některé
funkce zůstat trochu skryté.
Uživatelské rozhraní Illustratoru 7.0 má nový třírozměrný
vzhled a většina základních funkcí je dostupná v paletách
s nástroji. Řada nových palet přibyla, například palety Atributy,
Vzorník a Tah, další byly vylepšeny a rozšířeny (palety Znaky
a Vrstvy). Přejmenování se dočkala paleta Transformace pro změny
tvaru objektu, kde lze hodnoty zadávat i jako aritmetické výrazy
(např. 53 bodů + 2 mm). Palety je možno navíc libovolně
seskupovat a spojovat, takže si uživatel může vzhled obrazovky
přizpůsobit svým individuálním potřebám.
Celkově je ovládání programu více intuitivní, a to i díky
větší podpoře operace táhni a pusť, pomocí níž můžete například
přenášet také barvy, a to jak mezi paletami, tak přímo na objekty.

Použití

Adobe Illustrator je grafický program pro vytváření vektorové
grafiky, který ovšem obsahuje také řadu funkcí pro práci
s grafikou bitovou. Oblasti použití programu jsou jasné již
z jeho názvu, Illustrator se uplatní všude tam, kde se vytvářejí
nějaké ilustrace.
Nejčastěji bude zřejmě používán výtvarníky a grafiky, tj.
v oblasti umělecké tvorby. Díky výborné práci s písmem (až na
zmíněný zádrhel) je vhodný i pro přípravu kratších kompletních
publikací, jako jsou třeba kalendáře, různé ozdobné dokumenty
(diplomy), prospekty a reklamní materiály. Podpora RGB standardu,
možnost exportovat formáty JPEG, GIF a PDF a schopnost přidávat
k objektům URL adresy zase otevírá dvířka do oblasti
elektronického publikování včetně tolik žhavého Webu.
Illustrator, přinejme nším ve své základní verzi bez dalších
zásuvných modulů, je naopak méně vhodný pro technické kreslení
a CAD. Pro tyto oblasti ho lze ale uzpůsobit přidáním potřebných
funkcí formou zásuvných modulů jako jsou například CADtools (viz
vložený článek).

Software Adobe Illustrator 7.0 CZ a CADtools 1.1 pro test
poskytla firma AMOS Software, s.r.o., Technická 2, 166 27 Praha
6, tel. 02-24 35 23 59
Cena: 20.590 Kč (zaváděcí cena 14.450 Kč)

Obrázky :
1) (logo.tif)
2) Illustrator je nástroj pro tvorbu ilustrací
(ilustr.tif)
3) S textem můžete pěkně kouzlit (text.tif)
4) V Illustratoru lze navrhovat i grafiku pro Web
(web.tif)
5) CADtools rozšiřují možnosti Illustratoru v oblasti
technického kreslení (CAD.tif)

Vložený článek

CADtools 1.1 - pro technické ilustrace

Samotný Adobe Illustrator 7 není příliš vhodný pro technické
kreslení, řadu užitečných funkcí pro tuto oblast je ale možné
dodat formou zásuvných modulů, mezi něž patří také CADtools
firmy Hot Door, Inc.
Po instalaci CADtools se rozšíří nabídka nástrojů o několik
kreslicích pomůcek, z nichž některé se kryjí se standardními
pomůckami Illustratoru. Nové pomůcky umožňují kreslit kruh
určením jeho průměru, poloměru, případně tětivy, a lze pomocí
nich kreslit také oblouky, rovné čáry a "zdi". K dispozici jsou
i nové nástroje pro "zařezávání" rohů.
Druhá sada pomůcek je pro technické kreslení možná ještě
zajímavější, protože přináší nástroje pro snadné vytváření kót.
Přímo kótovat lze kruhy, oblouky a čáry, ale kóty je možno přidat
také k libovolnému jinému objektu.
Trochu skrytou, ale také nadmíru užitečnou vlastností
CADtools, je přidání informací ke kurzoru, který nyní přesněji
indikuje svoji polohu. Z jeho vzhledu lze například ihned poznat,
zda se nachází nad krajním bodem čáry nebo třeba na okraji kruhu.
Bohužel tento chytrý kurzor je aktivní pouze s nástroji CADtools.
CADtools také nabízejí vlastní paletu CADtracker, poskytující
informace o poloze a rozměrech objektu. Některé s těchto
informací jsou dostupné již v Illustratoru (kupodivu se hodnoty
Illustratoru a CADtools nepatrně liší), jiné údaje, jako je
celková délka čáry nebo plocha objektu, se zobrazují pouze
v CADtrackeru.
Celkově lze říci, že CADtools sice zlepšují možnosti
Illustratoru v oblasti technických kreseb, CAD program z něj ale
neudělají.

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.