ActionLine – interaktivní multimédia pro Web

Archiv | 01.12.97

Možností, jak oživit webovské stránky o interaktivní multimédia, je více. Kromě vložených objektů lze stejného...Možností, jak oživit webovské stránky o interaktivní
multimédia, je více. Kromě vložených objektů lze stejného efektu
dosáhnout také použitím Java apletů. Zatímco data pro vložené
objekty se snadno vytvářejí v multimediálních autorských
nástrojích, aplety bylo až do nedávna nutné programovat ručně.
Na druhou stranu, pro zobrazení vloženého objektu potřebuje
webovský prohlížeč speciální zásuvný modul, zatímco práci s
apletem zvládne každý prohlížeč podporující Javu.
Toto rozdělení na "snadné, ale speciální" oproti "složitému a
univerzálnímu" již dnes tak docela neplatí. Na trhu se totiž
objevily nástroje, umožňující vytvářet Java aplety použitím
technik multimediálních autorských nástrojů a bez nutnosti znát
jazyk Java. Patří mezi ně také software ActionLine firmy
Interactive Media Corporation (www.imcinfo.com), jehož verzi 1.6
představíme v následující recenzi.

Principy

Základem tohoto softwaru je aplikace ActionLine Editor, se
kterou se pracuje podobně jako s multimediálními autorskými
nástroji. Navrhuje se zde tzv. multimediální slide, do něhož se
ukládají obdélníkové oblasti, portály, obsahující příslušná
mediální data (text, obrázek, zvuk). Každá taková oblast může
zároveň sloužit jako tlačítko spouštějící akci s dalším portálem
(zobrazení dat, spuštění/zastavení animace apod.). Vytvářený
slide lze průběžně zkoušet v ActionLine Vieweru , kde fungují
všechna tlačítka a akce s výjimkou odskoků na URL adresy.
Až do této chvíle se ActionLine nijak významně nelišil od
jiných multimediálních autorských nástrojů. Zásadní rozdíl je
ale ve finálním uložení projektu, kdy ActionLine umí z
navrženého multimediálního slidu vygenerovat Java aplet.
Vytvořená složka obsahuje kromě příslušného Java apletu také
HTML soubor s odkazem na aplet, případně složky s obrázky, zvuky
a animacemi. Sem je ještě nutné zkopírovat soubory JavaVieweru ,
obsahující Java kód pro jádro systému, a vše lze potom umístit
na libovolný webový server. Samozřejmě HTML stránku lze předtím
ještě ve webovském editoru upravit do žádané podoby.

Data

Do portálů lze v ActionLine (AL) Editoru umisťovat tři typy
mediálních dat: text, obrázek a zvuk. Text lze zadávat a
formátovat (písmo, styl, barva) přímo v editoru, což je velice
příjemné, protože řada autorských nástrojů vyžaduje přípravu
textu bokem. Dostupná jsou všechna písma instalovaná v systému,
vzhledem k závěrečnému generování Java apletu je ale vhodnější
používat jen ta písma, která Java přímo podporuje.
Podobná situace je i s obrázky . AL Editor podporuje obrazové
formáty GIF, JPEG, PICT a PhotoCD, protože ale Java přímo
podporuje jen GIF a JPEG, je nutné na závěr ručně převést
všechny obrázky do těchto dvou formátů. Kromě jednotlivých
obrázků je zde možné pracovat i s posloupnostm i obrázků
umístěnými ve stejné složce. Taková posloupnost potom přirozeně
tvoří animaci nebo určuje různá zobrazení tlačítka.
Do portálu lze vložit také zvuková data ve formátu AIFF.
Protože ale Java podporuje formát AU, je nutné po vygenerování
Java apletu ručně nahradit všechny AIFF zvukové soubory za
soubory s daty ve formátu AU. Pro tyto typové konverze (grafiky
i zvuku) existuje řada sharewarových aplikací, je ale velká
škoda, že to neumí ActionLine sám a neušetří tak svým uživatelům
spoustu rutinní práce.

Data lze do portálu zadat přímo při jeho vytvoření (příkazem z
nabídky nebo přenesením souboru s daty na portál), případně lze
portál naplnit daty provedením akce v průběhu multimediální
prezentace. V jednom portálu se tak za běhu mohou vystřídat i
různá data. Portál také může zůstat prázdný a sloužit výhradně
pro spouštění akcí.

Akce

V AL tvoří základ interaktivního chování akce. Každá akce má
své "tlačítko", které ji spouští, a portál, na který se akce
aplikuje. Tlačítkem je typicky zase portál, může to ale být i
pozadí slidu, potom se akce provede hned na začátku po načtení
apletu.
Akce se standardně spustí klepnutím ukazatele na portál, lze
ale zvolit její spuštění tím, že se ukazatel dostane do oblasti
portálu, nebo ji naopak opustí. Osobně mi ale nastavení
spouštěcí události nepřipadalo zrovna intuitivní. Akci lze také
spustit provedením jiné akce, což je velice silný nástroj.
V AL Editoru jsou akce znázorněny čarou vedoucí od tlačítka k
"prováděcímu" portálu. Každá taková čáru je popsána zkratkou,
reprezentující zvolenou akci. Z jednoho portálu - tlačítka může
vést i více akcí, které lze provést buď všechny najednou, nebo
postupně jednu za druhou po opakované aktivaci tlačítka. Při
složitějších konstrukcích ovšem může být toto grafické
zobrazování akcí méně přehledné.
V AL existují čtyři typy akcí: práce s daty, práce s portálem,
navigace a animace. Navigace umožňuje přechod na jinou webovskou
stránku, zatímco příkazy animace spouštějí, přerušují nebo
ukončují animaci v jiném portálu. Práce s daty zahrnuje příkazy
pro načtení dat do portálu, jejich smazání, resp. oživení nebo
spuštění/ukončení přehrávání zvuku. Příkazy pro práci s portálem
umožňují například jeho posunutí, skrytí, zakázání provádění
jeho akcí, nebo naopak spuštění akcí příslušného portálu. U
každé akce lze zvolit její zpoždění, což se může hodit pro
synchronizaci více akcí prováděných najednou. U akcí, kde to má
smysl (zobrazení textu nebo obrázku), je možné používat různé
přechodové efekty.

Shrnutí

Vytvářet multimediální aplety obsahující obraz, zvuk i animace
se v ActionLine naučíte velice rychle i bez znalosti jazyka
Java. Zkušeným uživatelům ale může vadit nedostupnost zdrojového
kódu Javy, který by mohli dále upravovat.
Software ActionLine 1.6 pro test poskytla firma Interactive
Media Corporation, Los Altos, CA, USA (www.imcinfo.com).
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.