69 rad pro webovské prohlížeče aneb Jak oba propojit v jednom počítači

Archiv | 01.01.99

Nejste schopni se rozhodnout mezi Internet Explorerem a Netscape Navigatorem?Proč tedy nepoužívat oba prohlížeče současně? V následující stati vám poradíme, jak to zařídit, aby oba pr...

Nejste schopni se rozhodnout mezi Internet Explorerem a Netscape Navigatorem?
Proč tedy nepoužívat oba prohlížeče současně? V následující stati vám poradíme,
jak to zařídit, aby oba programy spolu vycházely v míru a pohodě.
Odpovězte rychle: kolik prohlížečů máte ve svém počítači? Jestliže používáte
Windows (a my víme, že ano), pak pravděpodobně máte alespoň jeden Internet
Explorer, který se s Windows dodává v jednom balíku. Ale je celkem dost
pravděpodobné, že také máte na disku jednu z verzí Netscape Navigatoru, nebo
úplně jiný alternativní prohlížeč (např. America Online, Operu, Mosaicu nebo
Lynx). A to není žádná chyba, můžete být klidní. V dnešní době není tak úplný
nesmysl mít k dispozici více jak jeden způsob, jak se pohybovat na Webu.
Některé prohlížeče jsou lepší na určité webovské činnosti než jiné. IE
nezobrazuje vždy momentální stav downloadování souboru (Navigator či Opera
ano), ale na druhou stranu umí vytisknout webovskou stránku při zobrazení všech
snímků (což Navigator nedovede). Můžete dávat přednost rozhraní jednoho
prohlížeče, ale současně s tím rovněž upřednostňovat e-mailové programy
druhého. Některé webovské stránky o sobě tvrdí, že jsou optimalizované pro ten
či onen prohlížeč, takže máte určité pochybnosti, zda nepřicházíte o nějaké
esoterické vlastnosti stránky, když nepoužíváte ten "pravý" prohlížeč (viz "Je
to opravdu optimalizováno pro váš prohlížeč?" dále v textu). A když vytváříte
webovské stránky, jejich předběžná prohlídka oběma prohlížeči je naprosto
nutná, protože u obou se mohou vyskytnout zádrhele, které je nutno napravit.
Bohužel, prohlížeče se chovají tak trochu jako dvě rozmazlené děti. Každý z
nich chce, abyste mu věnovali veškerou vaši pozornost, a přímo nenávidí
myšlenku, že by měly sdílet nějaké společné věci (jako záložky a společné
seznamy adres). Ale je možno oba vycvičit tak, že se nakonec budou snášet a
dokonce jeden druhému napomáhat. V tomto článku vám nabízíme výchovné rady pro
výuku prohlížečů Netscape Navigator a IE verze 3.x a 4.x. Jedná se o rady, jak
přimět každý z nich, aby pracoval lépe sám o sobě, a aby oba byly schopny
pracovat v tandemu. V článku rovněž najdete seznam společných klávesových
povelů pro oba prohlížeče, několik šikovných zkratek pomocí pravého tlačítka
myši a nápovědu co dělat, když se vaše zblázní spojení. Vzhledem k tomu, že ne
všichni mají lokalizované verze produktů (ostatně, i zde se překlady liší),
uvádíme zápisy do jednotlivých složek prohlížečů v původním, anglickém znění.
Jestliže máte na svém počítači nainstalovány dva prohlížeče, potom vám nezbývá,
než žonglovat s mnoha záložkami (bookmarky), knihami adres, hesly a s cookies.
S ohledem na to, že každý prohlížeč usiluje o vaši maximální pozornost, je
snaha udržet vše pod kontrolou a v pořádku dost náročnou záležitostí. Proto je
dobré řídit se několika jednoduchými pravidly a trvat na tom, že se oba
prohlížeče musí naučit navzájem se snášet.


Rvačka mezi prohlížeči
>>Jako primární prohlížeč stanovte Internet Explorer. Vždy když instalujete
nějaký webovský prohlížeč, bude žebrat o to, abyste jej učinili primárním
prohlížečem, a bude opakovat tuto žádost do té doby, dokud se nějak
nerozhodnete. Co se však stane, když se po nějaké době rozhodnete tento zvolený
statut nějak změnit? Můžete se rozhodnout jinak, a v případě Internet Exploreru
je změna daleko jednodušší než v případě jakékoli verze Navigatoru: V IE 3.x a
IE 4.x zvolte View/Internet Options, klikněte na záložku Program, umístěte
zaškrtnutí do spodního boxu, kde se říká "Internet Explorer should check to see
whether it is the default browser" (IE by měl zkontrolovat, zda je primárním
prohlížečem), a potom klikněte na OK. Zavřete a znovu otevřete Internet
Explorer a microsoftí prohlížeč vás opět začne přemlouvat, abyste jej učinili
primárním prohlížečem.
>>Nechte Navigator převzít postavení u kormidla. Změna primárního statutu u
Navigatoru 3.x a 4.x je poněkud komplikovanější. Postupujte podle kroků v
předchozí radě a vymažte zaškrtnutí u "Internet Explorer should check to see
whether it is the default browser". Pokud máte štěstí, pak následným
nastartováním Navigatoru se sám otevře dialog ohledně defaultového prohlížeče
ale raději se na to příliš nespoléhejte. Jestliže se Navigator vzepře, budete
potřebovat textový editor jako například Notepad ve Windows 95/98 a jeho
prostřednictvím upravit soubor prefs.js. Vyskočte z Navigatora, klikněte na
Start/Programy/
Příslušenství/Notepad. Když se No-tepad otevře, klikněte na File/Open a zvolte
All files (*.*). Soubor prefs.js najdete v
C:\ProgramFiles\Netscape\Users\yourname, kde yourname je vaše jméno, pod kterým
jste přihlášen ve Windows jako uživatel. Otevřete ho a hledejte řádek
\user_pref ("browser.wfe.ignore_def_check", true);\. Opatrně změňte slovo true
na false. Uložte změněný soubor a znovu nastartujte Navigator. Měl by se
objevit dialog pro nastavení primárního prohlížeče, a tak máte možnost přidělit
Navigatoru tento statut.

Sdílení dat
>>Zálohujte si svoje Oblíbené položky. Strávil jste mnoho vzácného času
sbíráním adres URL. Nyní je tedy vhodný čas k tomu, abyste se ochránil proti
ztrátám a zálohoval si oblíbené bookmarky, a teprve potom se pustil do
experimentů, jež vám radíme dále v textu. Bez ohledu na to, který prohlížeč
používáte, nejjednodušší způsob, jak to udělat, je otevřít Windows Explorer,
potom stisknout klávesu a zatáhnout a překopírovat soubor bookmark.htm z
Navigatoru (je ve stejném adresáři jako soubor prefs.js) do složky Favorites
(Oblíbené položky) Internet Exploreru (měla by být ve složce Windows), nebo na
disketu či na nějakou jinou část hard disku.
>>Přidejte bookmarky Navigatoru k Oblíbeným položkám IE. Přidáním bookmarků z
Navigatoru do seznamu Oblíbených v IE získáte okamžitý přístup ke všem vašim
bookmarkům z prostředí Internet Exploreru. Je to jednoduché, stačí vyrobit
zkratku vedoucí k souboru bookmark. htm. Až budete přidávat další položky,
budou se automaticky doplňovat i IE Favorites. V IE 3.X nebo 4.x zvolte
File/Open, potom zvolte Browse, nastavte "Files of type" na All Files a
použijte boxu "Look in" k nalezení bookmark.htm (viz předchozí radu ohledně
toho, kde soubor hledat). Otevřete dialogové okno Open. Klikněte opět OK a IE
zobrazí bookmarky Navigatoru jako aktivní linky. V nabídce klikněte na
Favorites/Add to favorites, pojmenujte zkratku Navigator Bookmarks a potom
klikněte na OK. Simsalabim, a už můžete klikat na bookmarky Navigatoru, jako by
to byly běžné oblíbené položky IE.
>>Konvertujte Oblíbené položky do bookmarků pro Navigator. Netscapovské
bookmarky se jen tak snadno do Oblíbených položek konvertovat nedají.
Nejlacinější řešení je zadarmo dodávaný program Microsoftu IE Import and Export
Favorites Tool (www.microsoft.com/msdownload/ieplatform/favtool.asp). Tato
utilita o objemu 50 KB importuje bookmarky do Oblíbených a ukládá Oblíbené jako
bookmarky. Ale je nutno se mít na pozoru: když přenesete bookmarky do
Oblíbených položek, tato utilita nahradí netscapovský soubor; pokud chcete
udržet synchronizaci, budete muset jako první krok (podle předchozí rady)
importovat bookmarky do Internet Exploreru, a potom nahradit bookmarkový soubor
již se smíšenými Oblíbenými položkami.
QuickLink Explorer z QuickLink (www.quicklinks.com/explorer) poskytuje lepší
řešení. Tento program importuje bookmarky z Navigatoru, z IE, z Opery a z
Mosaicu do centralizované databáze. Uložením bookmarků do databáze se tyto
automaticky zpřístupní z prostředí kteréhokoli z těchto prohlížečů. Bezplatná
verze QuickLink Exploreru zorganizuje bookmarky pouze v jednom prohlížeči,
avšak chcete-li pracovat s několika prohlížeči současně, je třeba, abyste si
zakoupili standardní verzi za 20 dolarů.
>>Konverze pošty. V průběhu instalace oba prohlížeče, to jest Internet Explorer
a Netscape Navigator, importují vaši knihu adres z jiných prohlížečů (a z
předešlých verzí jich samotných). Avšak co dělat, chcete-li importovat tyto
soubory někdy později, po instalaci? V prohlížeči IE 3.x vstupte do Go/Read
Mail, abyste otevřeli Internet Mail. Potom klikněte na File/Import a zvolte
příslušné soubory. Když chcete importovat knihu adres nebo e-mail z jiného
programu do prohlížeče IE 4.x, musíte otevřít Outlook Express, kliknout na
File/Import, potom zvolit Address Book nebo Messages. Vyberte si, co
potřebujete, a potom klikněte na Import. Uživatelé Navigatoru 3.x by k témuž
účelu měli využívat utilitu od nějaké třetí firmy, jako například utilitu
E-mail Address Book Conversions od firmy InterGuru
(www.interguru.com/mailconv.htm) za 20 dolarů. Je to program, který konvertuje
soubory knih adres do a z Eudory, Outlook Expressu, Netscape Messengeru a
Mailu. Uživatelé Navigatoru 4.x to mají jednodušší: Otevřete Messenger a potom
Address Book tak, že zvolíte Communications/Address Book. Klikněte na
File/Import. Potom můžete importovat soubor s adresami z Eudory, Outlook
Expressu nebo z jakékoli knihy adres ve formátu LDIF nebo Text. Netscape má
další on-line informace o konvertování IE 3.x a IE 4.X do Communicatoru; stačí
nastavit váš prohlížeč na help.netscape.com/kb/client/970709-1.html.
Možná že nakonec dojdete k závěru, že přepínat z jednoho prohlížeče do druhého
je příliš nepohodlné, a rozhodli jste se pro ten "nejlepší" z obou prohlížečů.
Ale ať jste si za svého miláčka zvolili Navigator, nebo Internet Explorer, i
potom je přirozeně ve vašem zájmu, abyste vymačkali ze zvoleného prohlížeče
všechno, co jen dokáže. V dalším textu uvádíme způsoby, jak urychlit surfování,
usnadnit hledání, sdílet zdroje a ušetřit čas.

Jak docílit nadupaného výkonu
>>Žádné obrázky, žádné čekání. Je velmi pravděpodobné, že tohle jste již někde
slyšeli, ale dobré rady stojí za opakování. Pokud vám záleží na rychlejším
downloadování, potom stojí za vyzkoušení vypnout grafiku, zvuky a animace, a
nastavit prohlížeč primárně na "text only". V IE, verze 3.x, se to dělá takto:
klikněte na View/Options, zvolte záložku General a potom zrušte zaškrtnutí v
boxu u Show Pictures. Pokud používáte verzi IE 4.x, zvolte View/Internet
Options/Advanced a zrušte zaškrtnutí u všech boxů v kategorii Multimedia. V
Navigatoru 3.x zvolte Options a zrušte zaškrtnutí u Autoload Images. V
Navigatoru 4.x klikněte na Edit/Preferences, zvolte Advanced a potom zrušte
zaškrtnutí u Automatically Load Images. Jestliže se někdy později rozhodnete,
že opravdu potřebujete vidět nějaký obrázek, není třeba si dělat velké
starosti. Klikněte pravým tlačítkem myši na Show Picture (v IE 3.x nebo IE 4.x)
nebo na Load Image (v Navigatoru 3.x) nebo na Show Image (v Navigatoru 4.x).
Alternativní browsery nabízejí možnost tohoto nastavení pouhým kliknutím na
grafickou ikonu v dolní liště.
>>Vylepšete vzhled obrázků. PowerToys pro IE 4.x od firmy Microsoft
(www.microsoft.com/ie/ie40/powertoys/default.htm) nabízí mnoho šikovných
utilit, pomocí kterých lze vylepšovat Web grafiku. Jestliže vás omrzelo
přepínání mezi textem a grafikou, můžete vyzkoušet Image Toggler, jenž je
umístěn v liště linků IE 4.x a který vám umožní buď nahrávat, nebo naopak
přeskočit grafiku pomocí jediného kliknutí. Jiná hračka v PowerToys je
ZoomIn/Zoom-Out, která umí zvětšit malé grafické objekty pomocí pravého
kliknutí myší. Web Search dopraví do vašeho primárního prohledávače klíčová
slova, rovněž pomocí pravého kliknutí, a tak dostanete rychle okamžité výsledky.
>>Stabilnější vztahy. Kterýkoli prohlížeč může svou havárií způsobit
nestabilitu celého systému Windows. Závažnost stavu se může měnit od "zmrznutí"
nějaké aplikace až k obávanému microsoftímu stavu, nazývanému v USA Blue Screen
Death (smrt s modrou obrazovkou). V Navigatoru můžete vyvolat dialogové okno
Close Program (zavření programu) pomocí klávesové kombinace Ctrl-Alt-Del, ale
tím se může stát, že jiné otevřené programy začnou padat jako kostky domina. Je
lepší spolknout tu potupu a restartovat počí-tač. IE 4.x nabízí jinou možnost,
jak si počínat: ještě před první havárií otevřete View/Internet
Option/Advanced, a zaškrtněte políčko u Browse in a new process (viz obr. 1).
To způsobí, že IE spustí separátní verzi Exploreru, a nebude se pokoušet
opravit již otevřené okno, které současně poskytuje systému Windows jeho Shell.
Díky tomu, když IE 4.x narazí na ledovec, celý operační systém Windows nepůjde
ke dnu společně s potápějící se verzí IE 4.x.
>>Prohlížejte svižněji. Změnou dvou malých zápisů v Registry Windows 95,
nazvaných MTU (Maximum Transmission Units), můžete podstatným způsobem zvýšit
rychlost prohlížení jak Navigatorem, tak i Explorerem. Pokud vás pomyšlení na
hrabání se v registrech poněkud znervózňuje, je možné si opatřit sharewarovou
utilitu za 10 dolarů, nazvanou MTUSpeed, která to udělá za vás (www.
mjs.unet.com/mike.htm).
>>Zmenšete si soubor .dat. Pokaždé, když navštívíte nějakou webovskou stránku,
Internet Explorer uloží informaci o spojení do cache a history souborů, které
mají příponu .dat. Čím více údajů se v těchto souborech přechovává, tím větší
tyto soubory jsou. Ačkoli to Microsoft veřejně nechce přiznat, vyčištění složek
Cache a History v IE 3.x nebo v IE 4.x nevrátí vždy velikost těchto souborů na
jejich původní objem 8 Kb, 16 Kb nebo 32 Kb. Můžete se o tom sami přesvědčit,
když otevřete povelový řádek DOS (volbou Start/Programy/Příkazový řádek
MS-DOS), přejdete na adresář, kde jsou uloženy informace ve vaší cache nebo v
history (cd c:\windows\tempor~ nebo cd c:\windows\history), a potom se podíváte
na soubory typu *.dat. Když je otevřete, najdete v nich všechna vaše "vymazaná"
URL. V čem je problém? Kromě toho, že tyto rejstříkové soubory *.dat umožňují
čmuchalům zjistit, kde všude jste surfovali, začíná se Internet Explorer
viditelně zpomalovat, když tyto soubory dosáhnou objemu cca 200 Kb. Jakmile pak
jsou tyto soubory veliké přibližně 500 Kb nebo větší, začíná být program
náchylný k haváriím. Jedno řešení je prostě oba tyto soubory vymazat. Avšak
vymazání se musí provést z DOSu, nikoli z Windows: Klikněte na Start/
Vypnout/Restartovat v režimu MS-DOS. Když se dostanete na prompt C:\>, napište
deltree c:\windows\history, a potom stiskněte klávesu Enter. (V IE 4.x by cesta
mohla být například C:\windows\profiles\vašejméno\history). Potom napište
deltree c:\windows\tempor~ a zmáčkněte opět klávesu Enter. (Tato operace může
trvat až 15 minut, pokud jsou soubory .def velmi velké). Když po tomto zákroku
znovu nastartujete váš prohlížeč, oba soubory budou založeny znovu jako prázdné
soubory typu .dat.
Existuje lepší řešení, ale bude vás něco stát. Můžete řídit a ovládat velikost
těchto souborů a neustále mazat soukromá data v cache, v history a v souborech
.dat používáním sharewarového programu za 15 dolarů, který se jmenuje TweakE
2.0 (www.vizsys.com/tweakie.html). Tento program má mimo jiné funkci IESweep,
jež vyčistí vaše složky cache a history a znovu nastaví soubory .dat na jejich
prázdný výchozí stav. Tato utilita vás také upozorní na okolnost, že tyto
soubory již narostly do takového objemu, že začínají ovlivňovat výkonnost
prohlížeče.
>>Přepište historii. Navigator také udržuje informace o historii nedávno
navštívených stránek, avšak tato okolnost tentokrát nezpomaluje výkonnost
vašeho systému. Abyste zabránil nepovolaným lidem zjišťovat, kam nejčastěji
chodíte, bude potřebovat tyto informace vyčistit. Navigator 3.x vyčistí
historii pokaždé, když tento program zavíráte. V Navigatoru 4.x musíte zvolit
Edit/Preferences, vybrat Navigator a kliknout na Clear History. Potíž je v tom,
že podobně jako u IE history si soubor v Netscapu informaci podrží. Abyste
úplně zametli své stopy, musíte tento soubor vymazat. Vyskočte z Navigatoru,
otevřete Windows Explorer a stiskněte klávesu F3. Když se objeví okno "Najdi
všechny soubory", vyhledejte netscape.hst. Obvykle je tento soubor v C:\Program
Files\Netscape\Communicator\Users\yourname. Klikněte na něj pravým tlačítkem
myši a zvolte Delete.
>>Sdílení cache. Jestliže provozujete současně Navigator 3.x a Navigator 4.x na
jednom počítači a jestliže se zabýváte navrhováním webovských stránek můžete
urychlit výkon obou prohlížečů a ušetřit místo na hard disku tím, že je
přinutíte, aby oba sdílely společnou cache. V Navigatoru 4.x klikněte na
Edit/Preferences, klikněte na znaménko plus u Advanced, abyste rozbalili větve
stromu, a klikněte na Cache. V boxu pro Disk Cache Folder napište cestu, kde se
nachází cache soubor Navigatoru 3.x (obvykle je to c:\program
files\netscape\navigator\cache). V Navigatoru 3.x klikněte na Options/Network
Preferences; na záložce pro Cache v boxu s adresářem Disk Cache Directory
napište cestu, kde se nachází soubor cache Navigatoru 4.x (obvykle je to
c:\program files\netscape\users\yourname\cache).

Usnadněte si navigaci
>>Z Windows 98 přímo na Web. Dokonce i v případě, že nemáte spuštěný IE 4.x
nebo Navigator, můžete rychle skákat z plochy Windows 98 na Web tak, že si
vytvoříte Adresářovou lištu na Hlavním panelu Windows 98. Dělá se to takto:
klikněte pravým tlačítkem myši na Hlavní panel, a zvolte si Toolbars a potom
Address. Abyste ušetřili poměrně vzácné místo na Hlavním panelu, můžete
minimalizovat všechna otevřená okna tím, že kliknete na Adresářovou lištu, a
když se kurzor myši změní na šipku se čtyřmi hlavičkami, zatáhnete lištu na
horní hranu plochy. Napište URL v adresovém boxu a stiskněte Enter; tím se
automaticky spustí váš primární prohlížeč.
>>Přeměňte si bookmarky či Oblíbené položky na Home Page. Přeměnou souboru
vašich bookmarků na vaši home page dosáhnete toho, že budete vždy jenom na
jedno kliknutí od vašich oblíbených stránek. V Navigatoru 3.x klikněte Options,
zvolte General Preferences, a pod položkou Browser Start With vyměňte URL
adresu za cestu k vašemu souboru bookmark.htm. V Navigatoru 4.x zvolte
Edit/Preferences, a v položce Category klikněte na Navigator. Pod položkou
"Navigator Start With" se ujistěte, že je vybráno tlačítko Home Page (viz obr.
2), a nahraďte URL adresu v boxu pro Location cestou vedoucí k vašemu
bookmark.htm souboru (obvykle leží v c:\Program Files\Netscape\Users\yourname).
Když to všechno uděláte, klikněte na OK, čímž se zavře box a uloží nové
nastavení. Vyskočte z Navigatoru, restartujte ho, a už můžete vesele klikat.
Bohužel, v IE není možné změnit Oblíbené položky na domovskou stránku. Ale je
možné použít k tomu bookmarky z Navigatoru. Otevřete IE 3.x nebo 4.x, klikněte
na File/Open, pak na Browse a najděte soubor Navigatoru nazvaný bookmark.htm.
Klikněte na něj, otevřete ho a dejte OK. Když se vám zobrazí bookmarky
Navigatoru, klikněte na View/Options, pak na záložku Navigator v IE 3.x nebo na
Internet Options, a potom na General v IE 4.x. V oblasti pro startup klikněte
na Use Current, a pak OK. Od této chvíle, kdykoli spustíte Explorer, spustí se
současně bookmarky Navigatoru.
>>Přeměňte bookmarky/Oblíbené položky na tlačítka. Máte dvě nebo tři oblíbené
stránky, které navštěvujete denně? Místo jejich dlouhého hledání mezi mnoha
složkami a podsložkami je možné tyto stránky přeměnit na tlačítka na pracovní
liště. Jak IE 4.x, tak i Navigator 4.x mají jednu separátní lištu nástrojů,
kterou lze zapínat a vypínat z nabídky View. Na tuto lištu se vám vejde šest až
osm stránek. Potom je již lišta přecpána a začíná být nepraktická.
Abyste zobrazili Link Toolbar v IE 4.x, klikněte na View/Options/General, a
zaškrtněte box Links. V nabídce klikněte Favorites, a zatáhněte kteroukoli URL
adresu nebo složku na lištu s linky.
K přepínání osobní nástrojové lišty v Navigator 4.x klikněte na View/Show
Personal Toolbar (pokud je Personal Toolbar už vidět, bude nabídka obsahovat
Hide Personal Toolbar). Stiskněte Ctrl+B, abyste mohli editovat bookmarky, a
potom je přetáhněte na nástrojovou lištu. Potom se již dvojklikem na lištu
spustí její obsah.
>>Prohlédněte si Oblíbené položky jako ikony. Po celé hodiny jste surfovali po
Síti a sbírali oblíbené adresy, když tu si najednou uvědomíte, že chcete
stáhnout do počítače obrázek, který jste viděli před nějakou dobou, ale nechali
jste ho ležet. Aniž abyste museli tlouct zuřivě na tlačítko Zpět, nebo se
probírali seznamem Historie, můžete předběžně prohlédnout Oblíbené položky ve
formě ikon, přičemž není třeba, abyste je přímo vyvolali. To vše je možné za
předpokladu, že jste nevymazali cache a nezavřeli počítač. Provedete to takto:
z Windows Exploreru klikněte na Favorites/Organize Favorites, a potom pravým
tlačítkem myši na složku, jejíž předběžnou prohlídku chcete uskutečnit. Z
nabídky, která se objeví, vyberte Properties a zaškrtněte box Enable thumbnail
view. Klikněte na OK a uzavřete dialog Organize Favorites. Nyní otevřete
příslušnou složku ve windowsovém Průzkumníkovi, klikněte pravým tlačítkem na
prázdnou plochu v okně napravo a zvolte View/Thumbnail. A ejhle, už vidíte, co
jste vidět chtěli. Tento proces se musí opakovat pro každou složku nebo
podsložku, neexistuje totiž způsob, jak je vybrat všechny najednou.
>>Rychlé přetáčení. Chcete rychle skočit o šest stránek dopředu nebo dozadu?
Není třeba, abyste mačkali tlačítko Vpřed nebo Zpět. V prohlížeči IE 4.x
kliknutím na šipky po obou stranách tlačítek Vpřed a Zpět se objeví seznam
stránek, které jste již navštívili. V Navigatoru 4.x můžete kliknout a podržet
tlačítko Vpřed nebo Zpět; objeví se opět celý seznam a můžete si vybrat.
>>Rychlé hledání. Víte o tom, že váš prohlížeč je také rychlý vyhledávač, který
se celkem snadno používá? V adresářové liště prohlížeče IE 3.x nebo IE 4.x
napište go nebo find nebo ?, kterýžto zápis pak oddělíte mezerníkem, a potom
napíšete slovo nebo frázi, kterou chcete najít. A IE začne vesele hledat. V
Navigatoru 4.x napište slovo nebo několik slov do řádku pro URL, a stiskněte
Enter. Jestli chcete hledat podle jediného slova, napište před toto slovo
znaménko plus a oddělte mezerou (pokud byste napsali pouze samotné slovo,
Navigator je interpretuje tak, že chcete jít na webovskou stránku a napíše před
slovo www. a za slovo .com). Navigator 4.x hledá přes primární vyhledávací
stroj Netcentra. Navigator 4.5 má v sobě zahrnutou šikovnou vlastnost, nazvanou
What\s Related, která posiluje hledání tak, že vás navede na relevantní obsah.
>>Jak být ještě přesnější. Navigator 4.5 dovádí hledání z boxu pro URL ještě o
krok dále. Má zabudovanou novou vlastnost Internet keyword, která provádí
prohledávání až na samotnou specifickou stránku. Klíčová slova jsou porovnávána
s databází registrovaných obchodních značek, takže když napíšete například
American Airlines, Navigator vás zavede přímo na stránku této letecké
společnosti. Jestliže Navigator nemůže najít to, co hledáte v databázi
Netcentra, přejde automaticky na Excite-Netscape Web index na Netscape
Netcentru, a začne hledat v těchto databázích.
>>Tiše, tady se skrývá heslo. E-mail, připojení dial-up, spojení v síti LAN a
nyní i stránky Webu, zkrátka téměř všechno v těchto dnech vyžaduje nějaké
heslo, a všechna si je pamatovat může být někdy dost problematické. Některé
stránky vám nabídnou možnost, že si vaše heslo zapamatují, ale to nefunguje
vždy k plné spokojenosti. Jistě, můžete si hesla zapsat nebo je zadat do PIM
souboru či souboru nějakého textového editoru, ale lepší řešení je uchovávat
hesla v bookmarcích Navigatoru 3.x nebo 4.x. Stiskněte Ctrl+B, abyste otevřeli
nabídku bookmarků, a klikněte pravým tlačítkem na záložku stránky, která
vyžaduje heslo; potom zvolte Properties. Tím se otevře dialogové okno Bookmark
Properties; nyní můžete zapsat hesla nebo jiné informace do boxu Description
(obr. 3). Samozřejmě kdokoli, kdo si přečetl tuto radu (nebo se podívá do
dialogového okna Properties), si hesla může přečíst. Jestliže je tedy
bezpečnost hesel opravdu důležitá, je lépe zkusit utilitu, jakou je například
Password Memorizer za 15 dolarů od firmy Limit Software (www.limitsoft. com).8
0622/JL

Je to opravdu optimalizováno pro můj prohlížeč?
Netscape i Microsoft svorně tvrdí, že určité stránky na Webu jsou
optimalizovány právě pro jejich prohlížeč. Tak vzniká otázka, zda se o něco
obzvláště pěkného neošidíte, když prohlížíte optimalizovanou stránku nesprávným
prohlížečem. Naše pátrání po optimalizovaných stránkách nakonec odhalilo
několik speciálních apletů, které pracovaly pouze s prohlížečem Internet
Explorer (jednalo se například o ukazatel momentálního stavu burzy, nebo
animovaný školní autobus, který vezl Myšáka Mickeyho a jeho přátele napříč
stránkou firmy Walta Disneyho). Kromě takovýchto věcí těch několik málo
rozdílů, které jsme našli, bylo převážně pouze kosmetických, a nepodařilo se
nám najít vůbec žádné stránky, jež by měly nějaké specifické vlastnosti, zřejmé
pouze v prostředí Navigatoru. Z toho plyne, že není třeba si dělat nějaké
starosti ohledně toho, který z prohlížečů používáte o nic moc nepřijdete, věřte
nám.

Pět nejlepších triků pro pravé tlačítko myši
Existuje celý arsenál triků, které ušetří čas a jež souvisejí s pravým
tlačítkem myši. Stačí najet kurzorem nad webovou stránku, grafiku, link nebo
dokonce nad URL v adresářovém boxu, a dostanete dialogový box s všelijakými
šikovnými zkratkami. Je skutečně z čeho vybírat. V následujícím textu uvádíme
našich pět nejoblíbenějších triků.
l1 Zkopíruj link. V IE 3.x a 4.x lze rychle zkopírovat URL, jako je třeba
www.pcworld.
com, ze stránky do dokumentu nebo do e-mailové zprávy. Klikněte pravým
tlačítkem na link, a zvolte Copy Shortcut. Chcete-li zkopírovat URL z
adresářového okna Internet Exploreru, klikněte jednou na adresu v okně, vyberte
URL a klikněte pravým tlačítkem na vybrané URL potom zvolte Copy. V Navigatoru
3.x nebo 4.x existuje nabídka Copy Link Location. Když pak chcete kopii někam
vložit, klikněte pravým tlačítkem myši na vybrané místo, a zvolte Paste
(Vložit).
l2 Trikové kliknutí. Neztrácejte čas obnovováním celé stránky, když to jediné,
co chcete vidět, je obsah rámečku. Klikněte pravým tlačítkem do rámečku, zvolte
Refresh. Pokud stisknete tlačítko Refresh na nástrojové liště, natáhnete znovu
celou stránku. V IE 3.x a 4.x zvolte Refresh, a natáhne se pouze obsah rámečku,
který jste vyznačili. V Navigatoru 4.x klikněte pravým tlačítkem a zvolte
Refresh Frame; tím se znovu natáhne pouze obsah uvnitř rámečku.
l3 Rychlý obrázek. Jestliže se v IE nechce zobrazit obrázek, nebo máte
předvoleno vypnutí obrázků, kliknutím pravým tlačítkem na kotvu obrázku a
volbou Show Picture se obrázek vyvolá. V Navigatoru 4.x klikněte pravým
tlačítkem na kotvu a zvolte Show Image.
l4 Hoď to tam! Abyste ušetřili čas, je možné místo otevírání linku uložit
dokument jako HTML soubor a přečíst si jej později. V IE 4.x klikněte pravým
tlačítkem na link, a zvolte Save Target As (Uložit jako). V Navigatoru 3.x a
4.x klikněte pravým tlačítkem na link, a zvolte Save Link As (Uložit odkaz
jako).
l5 Kouzlo s knihou adres. Jestliže jste právě obdrželi zprávu prostřednictvím
Messengeru nebo Outlook Expressu, a chcete-li rychle uložit odesílatelovu
e-mailovou adresu do seznamu adres, klikněte pravým tlačítkem na jméno v
políčku "to:", a zvolte Add To Address Book (Přidat do seznamu). Outlook
Express je dokonce tak chytrý, že rozpozná, kdyby zápis byl pouze duplikátem
zápisu pořízeného jindy.

Jak odstraňovat závady na internetovém spojení
Každý pokus dostat se na webovskou stránku skončí tím, že dostanete jakousi
kryptickou odpověď, případně zjistíte, že stránku nejde otevřít. Zdrojem
takovýchto problémů může být v podstatě cokoliv špatně napsané URL, odpojený
modem, ucpané linky Internetu nebo někdo náhodou vykopnul ze zásuvky síťovou
šňůru, napájející hostitelský počítač, který přechovává stránku, již chcete
otevřít.
Základní trik je zúžit prostor, v němž mohlo dojít k poruše. Problém může být
na vašem konci, na konci hostitele, nebo někde mezi těmito dvěma body. Věřte či
nevěřte, Windows 95/98 a Windows NT 4.0 se dodávají s většinou nástrojů, které
potřebujete k diagnóze poruchy spojení. Následující tabulka podává nástin těch
nejčastějších problémů a návod, co v takových případech dělat.
Když selže úplně všechno, pokuste se poslat e-mailovou zprávu na
webmaster@doména, kde doména představuje obvykle poslední část URL, a požádejte
o pomoc či informaci. Například webmaster pro vydavatelství IDG (www.idg.cz) je
k zastižení na webmaster@idg.cz.
Ať se snažíte prohlížet si kterékoli URL, váš prohlížeč říká: "Connection with
the server could not be established" (spojení se serverem nemůže být navázáno),
nebo že server nemá DNS zápis.
Některé, nebo všechny webovské stránky se natahují velmi pomalu.
Ujistěte se, že máte fungující dial-up spojení: jestliže není možné se spojit s
ISP nebo LAN (nebo s kýmkoli, kdo vám poskytuje přístup k síti), ujistěte se,
že vytáčíte správné telefonní číslo, že váš telefon a síťové šňůry jsou všechny
zapojeny a zastrčeny tam, kam mají být, a že externí modemy jsou zapnuty.

Zkontrolujte rychlost, jakou máte při dial-up připojení tím, že kliknete na
hlavní liště na příslušnou ikonu. Jestliže je ohlášená rychlost pomalejší než
ta, která odpovídá schopnostem vašeho modemu, odpojte se a vytočte číslo znova
(rychlost spojení může poklesnout také v době, kdy jste již připojeni).
Ujistěte se, že vaše nastavení DNS a gateway pro připojení metodou dial-up je v
pořádku. Zvolte Server Types, klikněte na TCP/IP Settings a zkontrolujte, zda
jsou správně zadány DNS adresy IP serveru v okénku, které se objeví (adresy
získáte od vašeho administrátora sítě nebo od vašeho providera). Rovněž se
ujistěte, že je zaškrtnuta možnost "Use default gateway".
Požádejte telefonní společnost, aby zkontrolovala, jaká je na lince úroveň
šumu. Požádejte vašeho připojovatele o informaci, zda jeho modemy podporují
maximální rychlost vašeho modemu není vyloučeno, že má kompatibilnější zařízení
na jiném telefonním čísle. Používejte nepřerušitelný napájecí zdroj, aby se
zajistilo, že váš modem dostává správný příkon: dokonce i milisekundový pokles
příkonu může způsobit, že se ztratí několik paketů s daty.
Z povelové řádky MS-DOS zkuste "pingnout" jméno domény Webu, a potom adresu
serveru jejího IP (například pingnout americký PC WORLD znamená napsat na
povelovou řádku "ping www.pcworld.com", a potom ping 209.1.23.30). Jestliže se
vám podaří pingnout IP adresu, ale nikoli jméno domény, je problém v
konfiguraci DNS, a to buď na vašem počítači, nebo na serveru vašeho ISP.
Pingněte několik různých domén nebo IP adres. Jestliže jsou zobrazené časy
pingu (jež ukazují, jak dlouho trvá vašemu počítači komunikovat se serverem) v
oblasti 200 až 500 milisekund, znamená to s největší pravděpodobností, že
vzdálené servery jsou prostě příliš zaneprázdněny. Zkuste surfovat v nějakém
méně rušném období dne. Jestliže pingování dává konsistentně pomalé časy (to
jest vždy), potom nezbývá, než kontaktovat technické oddělení vašeho providera
a požádat o pomoc.
Nedokážete se spojit s jednou nebo dvěma specifickými webovskými stránkami.
Ujistěte se, že zapisujete URL správně. Některé URL adresy rozlišují mezi
velkými a malými písmeny. Někdy se prostě první pokus natáhnout stránku
nepovede. Klikněte na Stop, potom stiskněte Enter nebo klikněte na Reload.
Jestliže URL ukazuje na něco jiného než webovskou stránku (jako například
složku se soubory k downloadu, třebas ftp.microsoft. com nebo na newsgroup,
například news://alt.baldspot), potom napište před URL formulku "http://".
Zkuste pingnout jméno domény webovského serveru nebo IP adresu. Jestliže
dokážete pingnout, ale nedokážete natáhnout stránku, může to být prostě proto,
že je velmi pomalá. Nebo URL, které používáte, již neexistuje (obvykle proto,
že ho někdo změnil).

Společné klávesové zkratky
Uvedené klávesové "hmaty" fungují stejně dobře v Navigatoru, jako v Exploreru.
-AVybrat vše
-BOrganizuj bookmarky/oblíbené položky (favorities)
-C Kopírovat
-F Najít
-N Otevřít nové okno
-O Otevřít stránku
-P Tisk
-R Obnovit
-S Uložit
-V Vložit
-X Vyjmout
Zastavit
- Zavřít
- Zpět
- Vpřed
Aktivovat menu
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.