69 rad pro webovské prohlížeče

Archiv | 01.01.99

aneb Jak oba propojit v¦jednom počítači Nejste schopni se rozhodnout mezi Internet Explorerem a Netscape Naviga...aneb Jak oba propojit v¦jednom počítačiNejste schopni se rozhodnout mezi Internet Explorerem a Netscape
Navigatorem? Proč tedy nepoužívat oba prohlížeče současně? V
následující stati vám poradíme, jak to zařídit, aby oba programy
spolu vycházely v míru a pohodě.

Odpovězte rychle: kolik prohlížečů máte ve svém počítači?
Jestliže používáte Windows (a my víme, že ano), pak
pravděpodobně máte alespoň jeden - Internet Explorer, který se
s¦Windows dodává v¦jednom balíku. Ale je celkem dost
pravděpodobné, že také máte na disku jednu z verzí Netscape
Navigatoru, nebo úplně jiný alternativní prohlížeč (např.
America Online, Operu, Mosaicu nebo Lynx). A to není žádná
chyba, můžete být klidní. V dnešní době není tak úplný nesmysl
mít k dispozici více jak jeden způsob, jak se pohybovat na Webu.

Některé prohlížeče jsou lepší na určité webovské činnosti než
jiné. IE nezobrazuje vždy momentální stav downloadování souboru
(Navigator či Opera ano), ale na druhou stranu umí vytisknout
webovskou stránku při zobrazení všech snímků (což Navigator
nedovede). Můžete dávat přednost rozhraní jednoho prohlížeče,
ale současně s tím rovněž upřednostňovat e-mailové programy
druhého. Některé webovské stránky o sobě tvrdí, že jsou
optimalizované pro ten či onen prohlížeč, takže máte určité
pochybnosti, zda nepřicházíte o nějaké esoterické vlastnosti
stránky, když nepoužíváte ten "pravý" prohlížeč (viz "Je to
opravdu optimalizováno pro váš prohlížeč?" dále v textu). A když
vytváříte webovské stránky, jejich předběžná prohlídka oběma
prohlížeči je naprosto nutná, protože u obou se mohou vyskytnout
zádrhele, které je nutno napravit.

Bohužel, prohlížeče se chovají tak trochu jako dvě rozmazlené
děti. Každý z nich chce, abyste mu věnovali veškerou vaši
pozornost, a přímo nenávidí myšlenku, že by měly sdílet nějaké
společné věci (jako záložky a společné seznamy adres). Ale je
možno oba vycvičit tak, že se nakonec budou snášet a dokonce
jeden druhému napomáhat. V tomto článku vám nabízíme výchovné
rady pro výuku prohlížečů Netscape Navigator a IE verze 3.x a
4.x. Jedná se o rady, jak přimět každý z nich, aby pracoval lépe
sám o sobě, a aby oba byly schopny pracovat v tandemu. V článku
rovněž najdete seznam společných klávesových povelů pro oba
prohlížeče, několik šikovných zkratek pomocí pravého tlačítka
myši a nápovědu co dělat, když se vaše zblázní spojení. Vzhledem
k¦tomu, že ne všichni mají lokalizované verze produktů (ostatně,
i zde se překlady liší), uvádíme zápisy do jednotlivých složek
prohlížečů v¦původním, anglickém znění.

Rady, jak zařídit soužití prohlížečů

Jestliže máte na svém počítači nainstalovány dva prohlížeče,
potom vám nezbývá, než žonglovat s mnoha záložkami (bookmarky),
knihami adres, hesly a s cookies. S ohledem na to, že každý
prohlížeč usiluje o vaši maximální pozornost, je snaha udržet
vše pod kontrolou a v pořádku dost náročnou záležitostí. Proto
je dobré, řídit se několika jednoduchými pravidly a trvat na
tom, že se oba prohlížeče musí naučit navzájem se snášet.

Rvačka mezi prohlížeči

Jako primární prohlížeč stanovte Internet Explorer

Vždy když instalujete nějaký webovský prohlížeč, bude žebrat o
to, abyste jej učinili primárním prohlížečem, a bude opakovat
tuto žádost do té doby, dokud se nějak nerozhodnete. Co se však
stane, když se po nějaké době rozhodnete tento zvolený statut
nějak změnit? Můžete se rozhodnout jinak, a v případě Internet
Exploreru je změna daleko jednodušší než v případě jakékoli
verze Navigatoru: V IE 3.x a IE 4.x zvolte View/Internet
Options, klikněte na záložku Program, umístěte zaškrtnutí do
spodního boxu, kde se říká "Internet Explorer should check to
see whether it is the default browser" (IE by měl zkontrolovat,
zda je primárním prohlížečem), a potom klikněte na OK. Zavřete a
znovu otevřete Internet Explorer a microsoftí prohlížeč vás opět
začne přemlouvat, abyste jej učinili primárním prohlížečem.

Nechte Navigator převzít postavení u kormidla

Změna primárního statutu u Navigatoru 3.x a 4.x je poněkud
komplikovanější. Postupujte podle kroků v předchozí radě a
vymažte zaškrtnutí u "Internet Explorer should check to see
whether it is the default browser". Pokud máte štěstí, pak
následným nastartováním Navigatoru se sám otevře dialog ohledně
defaultového prohlížeče - ale raději se na to příliš
nespoléhejte. Jestliže se Navigator vzepře, budete potřebovat
textový editor jako například Notepad ve Windows 95/98 a jeho
prostřednictvím upravit soubor prefs.js. Vyskočte z Navigatora,
klikněte na Start/Programy/Příslušenství/Notepad. Když se
Notepad otevře, klikněte na File/Open a zvolte All files (*.*).
Soubor prefs.js najdete v C:Program
FilesNetscapeUsersyourname, kde yourname je vaše jméno, pod
kterým jste přihlášen ve Windows jako uživatel. Otevřete ho a
hledejte řádek 'user_pref ("browser.wfe.ignore_def_check",
true);'. Opatrně změňte slovo true na false. Uložte změněný
soubor a znovu nastartujte Navigator. Měl by se objevit dialog
pro nastavení primárního prohlížeče, a tak máte možnost přidělit
Navigatoru tento statut.

Sdílení dat

Zálohujte si svoje Oblíbené položky

Strávil jste mnoho vzácného času sbíráním adres URL. Nyní je
tedy vhodný čas k tomu, abyste se ochránil proti ztrátám a
zálohoval si oblíbené bookmarky, a teprve potom se pustil do
experimentů, jež vám radíme dále v textu. Bez ohledu na to,
který prohlížeč používáte, nejjednodušší způsob, jak to udělat,
je otevřít Windows Explorer, potom stisknout klávesu <CTRL> a
zatáhnout a překopírovat soubor bookmark.htm z Navigatoru (je ve
stejném adresáři jako soubor prefs.js) do složky Favorites
(Oblíbené položky) Internet Exploreru (měla by být ve složce
Windows), nebo na disketu či na nějakou jinou část hard disku.

Přidejte bookmarky Navigatoru k¦Oblíbeným položkám IE

Přidáním bookmarků z Navigatoru do seznamu Oblíbených v IE
získáte okamžitý přístup ke všem vašim bookmarkům z prostředí
Internet Exploreru. Je to jednoduché, stačí vyrobit zkratku
vedoucí k souboru bookmark.htm. Až budete přidávat další
položky, budou se automaticky doplňovat i IE Favorites. V IE 3.X
nebo 4.x zvolte File/Open, potom zvolte Browse, nastavte "Files
of type" na All Files a použijte boxu "Look in" k nalezení
bookmark.htm (viz předchozí radu ohledně toho, kde soubor
hledat). Otevřete dialogové okno Open. Klikněte opět OK a IE
zobrazí bookmarky Navigatoru jako aktivní linky. V nabídce
klikněte na Favorites/Add to favorites, pojmenujte zkratku
Navigator Bookmarks a potom klikněte na OK. Simsalabim, a už
můžete klikat na bookmarky Navigatoru, jako by to byly běžné
oblíbené položky IE.

Konvertujte Oblíbené položky do bookmarků pro Navigator

Netscapovské bookmarky se jen tak snadno do Oblíbených položek
konvertovat nedají. Nejlacinější řešení je zadarmo dodávaný
program Microsoftu IE Import and Export Favorites Tool
( www.microsoft.com/msdownload/ieplatform/favtool.asp ). Tato
utilita o objemu 50 KB importuje bookmarky do Oblíbených a
ukládá Oblíbené jako bookmarky. Ale je nutno se mít na pozoru:
když přenesete bookmarky do Oblíbených položek, tato utilita
nahradí netscapovský soubor; pokud chcete udržet synchronizaci,
budete muset jako první krok (podle předchozí rady) importovat
bookmarky do Internet Exploreru, a potom nahradit bookmarkový
soubor již se smíšenými Oblíbenými položkami.

QuickLink Explorer z QuickLink ( www.quicklinks.com/explorer )
poskytuje lepší řešení. Tento program importuje bookmarky z
Navigatoru, z IE, z Opery a z Mosaicu do centralizované
databáze. Uložením bookmarků do databáze se tyto automaticky
zpřístupní z prostředí kteréhokoli z těchto prohlížečů.
Bezplatná verze QuickLink Exploreru zorganizuje bookmarky pouze
v jednom prohlížeči, avšak chcete-li pracovat s několika
prohlížeči současně, je třeba, abyste si zakoupili standardní
verzi za 20 dolarů.

Konverze pošty

V průběhu instalace oba prohlížeče, to jest Internet Explorer a
Netscape Navigator, importují vaši knihu adres z jiných
prohlížečů (a z předešlých verzí jich samotných). Avšak co
dělat, chcete-li importovat tyto soubory někdy později, po
instalaci? V prohlížeči IE 3.x vstupte do Go/Read Mail, abyste
otevřeli Internet Mail. Potom klikněte na File/Import a zvolte
příslušné soubory. Když chcete importovat knihu adres nebo
e-mail z jiného programu do prohlížeče IE 4.x, musíte otevřít
Outlook Express, kliknout na File/Import, potom zvolit Address
Book nebo Messages. Vyberte si, co potřebujete, a potom klikněte
na Import. Uživatelé Navigatoru 3.x by k témuž účelu měli
využívat utilitu od nějaké třetí firmy, jako například utilitu
E-mail Address Book Conversions od firmy InterGuru
( www.interguru.com/mailconv.htm ) za 20 dolarů. Je to program,
který konvertuje soubory knih adres do a z Eudory, Outlook
Expressu, Netscape Messengeru a Mailu. Uživatelé Navigatoru 4.x
to mají jednodušší: Otevřete Messenger a potom Address Book tak,
že zvolíte Communications/Address Book. Klikněte na File/Import.
Potom můžete importovat soubor s adresami z¦Eudory, Outlook
Expressu nebo z jakékoli knihy adres ve formátu LDIF nebo Text.
Netscape má další on-line informace o konvertování IE 3.x a IE
4.X do Communicatoru; stačí nastavit váš prohlížeč na
help.netscape.com/kb/client/970709-1.html.

Je to opravdu optimalizováno pro můj prohlížeč?

Jak Netscape, tak i Microsoft svorně tvrdí, že určité stránky na
Webu jsou optimalizovány právě pro jejich prohlížeč. Tak vzniká
otázka, zda se o něco obzvláště pěkného neošidíte, když
prohlížíte optimalizovanou stránku nesprávným prohlížečem. Naše
pátrání po optimalizovaných stránkách nakonec odhalilo několik
speciálních apletů, které pracovaly pouze s prohlížečem Internet
Explorer (jednalo se například o ukazatel momentálního stavu
burzy, nebo animovaný školní autobus, který vezl Myšáka Mickeyho
a jeho přátele napříč stránkou firmy Walta Disneyho). Kromě
takovýchto věcí těch několik málo rozdílů, které jsme našli,
bylo převážně pouze kosmetických, a nepodařilo se nám najít
vůbec žádné stránky, jež by měly nějaké specifické vlastnosti,
zřejmé pouze v prostředí Navigatoru. Z toho plyne, že není třeba
si dělat nějaké starosti ohledně toho, který z prohlížečů
používáte - o nic moc nepřijdete, věřte nám.

Rady pro prostředí jediného prohlížeče

Možná že nakonec dojdete k závěru, že přepínat z jednoho
prohlížeče do druhého je příliš nepohodlné, a rozhodli jste se
pro ten "nejlepší" z obou prohlížečů. Ale ať jste si za svého
miláčka zvolili Navigator, nebo Internet Explorer, i potom je
přirozeně ve vašem zájmu, abyste vymačkali ze zvoleného
prohlížeče všechno, co jen dokáže. V dalším textu uvádíme
způsoby, jak urychlit surfování, usnadnit hledání, sdílet zdroje
a ušetřit čas.

Jak docílit nadupaného výkonu

Žádné obrázky, žádné čekání

Je velmi pravděpodobné, že tohle jste již někde slyšeli, ale
dobré rady stojí za opakování. Pokud vám záleží na rychlejším
downloadování, potom stojí za vyzkoušení vypnout grafiku, zvuky
a animace, a nastavit prohlížeč primárně na "text only". V¦IE,
verze 3.x, se to dělá takto: klikněte na View/Options, zvolte
záložku General a potom zrušte zaškrtnutí v boxu u Show
Pictures. Pokud používáte verzi IE 4.x, zvolte View/Internet
Options/Advanced a zrušte zaškrtnutí u všech boxů v kategorii
Multimedia. V Navigatoru 3.x zvolte Options a zrušte zaškrtnutí
u Autoload Images. V Navigatoru 4.x klikněte na
Edit/Preferences, zvolte Advanced a potom zrušte zaškrtnutí u
Automatically Load Images. Jestliže se někdy později rozhodnete,
že opravdu potřebujete vidět nějaký obrázek, není třeba si dělat
velké starosti. Klikněte pravým tlačítkem myši na Show Picture
(v IE 3.x nebo IE 4.x) nebo na Load Image (v Navigatoru 3.x)
nebo na Show Image (v Navigatoru 4.x). Alternativní browsery
nabízejí možnost tohoto nastavení pouhým kliknutím na grafickou
ikonu v¦dolní liště.

Vylepšete vzhled obrázků

PowerToys pro IE 4.x od firmy Microsoft
( www.microsoft.com/ie/ie40/powertoys/default.htm ) nabízí mnoho
šikovných utilit, pomocí kterých lze vylepšovat Web grafiku.
Jestliže vás omrzelo přepínání mezi textem a grafikou, můžete
vyzkoušet Image Toggler, jenž je umístěn v¦liště linků IE 4.x a
který vám umožní buď nahrávat, nebo naopak přeskočit grafiku
pomocí jediného kliknutí. Jiná hračka v PowerToys je
ZoomIn/ZoomOut, která umí zvětšit malé grafické objekty pomocí
pravého kliknutí myší. Web Search dopraví do vašeho primárního
prohledávače klíčová slova, rovněž pomocí pravého kliknutí, a
tak dostanete rychle okamžité výsledky.

Stabilnější vztahy

Kterýkoli prohlížeč může svou havárií způsobit nestabilitu
celého systému Windows. Závažnost stavu se může měnit od
"zmrznutí" nějaké aplikace až k obávanému microsoftímu stavu,
nazývanému v¦USA Blue Screen Death (smrt s modrou obrazovkou). V
Navigatoru můžete vyvolat dialogové okno Close Program (zavření
programu) pomocí klávesové kombinace Ctrl-Alt-Del, ale tím se
může stát, že jiné otevřené programy začnou padat jako kostky
domina. Je lepší spolknout tu potupu a restartovat počítač. IE
4.x nabízí jinou možnost, jak si počínat: ještě před první
havárií otevřete View/Internet Option/Advanced, a zaškrtněte
políčko u Browse in a new process (viz obr. 1). To způsobí, že
IE spustí separátní verzi Exploreru, a nebude se pokoušet
opravit již otevřené okno, které současně poskytuje systému
Windows jeho Shell. Díky tomu, když IE 4.x narazí na ledovec,
celý operační systém Windows nepůjde ke dnu společně s
potápějící se verzí IE 4.x.

Prohlížejte svižněji

Změnou dvou malých zápisů v Registry Windows 95, nazvaných MTU
(Maximum Transmission Units), můžete podstatným způsobem zvýšit
rychlost prohlížení jak Navigatorem, tak i Explorerem. Pokud vás
pomyšlení na hrabání se v registrech poněkud znervózňuje, je
možné si opatřit sharewarovou utilitu za 10 dolarů, nazvanou
MTUSpeed, která to udělá za vás ( www.mjs.unet.com/mike.htm ).

Zmenšete soubor .dat

Pokaždé, když navštívíte nějakou webovskou stránku, Internet
Explorer uloží informaci o spojení do cache a history souborů,
které mají příponu .dat. Čím více údajů se v těchto souborech
přechovává, tím větší tyto soubory jsou. Ačkoli to Microsoft
veřejně nechce přiznat, vyčištění složek Cache a History v IE
3.x nebo v IE 4.x nevrátí vždy velikost těchto souborů na jejich
původní objem 8 Kb, 16 Kb nebo 32 Kb. Můžete se o tom sami
přesvědčit, když otevřete povelový řádek DOS (volbou
Start/Programy/Příkazový řádek MS-DOS), přejdete na adresář, kde
jsou uloženy informace ve vaší cache nebo v¦history (cd
c:windowstempor~ nebo cd c:windowshistory), a potom se
podíváte na soubory typu *.dat. Když je otevřete, najdete v¦nich
všechna vaše "vymazaná" URL.

V čem je problém? Kromě toho, že tyto rejstříkové
soubory *.dat umožňují čmuchalům zjistit, kde všude jste
surfovali, začíná se Internet Explorer viditelně zpomalovat,
když tyto soubory dosáhnou objemu cca 200 Kb. Jakmile pak jsou
tyto soubory veliké přibližně 500 Kb nebo větší, začíná být
program náchylný k haváriím. Jedno řešení je prostě oba tyto
soubory vymazat. Avšak vymazání se musí provést z DOSu, nikoli z
Windows: Klikněte na Start/Vypnout/Restartovat v režimu MS-DOS.
Když se dostanete na prompt C:>, napište deltree
c:windowshistory, a potom stiskněte klávesu Enter. (V IE 4.x
by cesta mohla být například
C:windowsprofilesvašejménohistory). Potom napište deltree
c:windowstempor~ a zmáčkněte opět klávesu Enter. (Tato operace
může trvat až 15 minut, pokud jsou soubory .def velmi velké).
Když po tomto zákroku znovu nastartujete váš prohlížeč, oba
soubory budou založeny znovu jako prázdné soubory typu .dat.

Existuje lepší řešení, ale bude vás něco stát. Můžete řídit a
ovládat velikost těchto souborů a neustále mazat soukromá data v
cache, v history a v souborech .dat používáním sharewarového
programu za 15 dolarů, který se jmenuje TweakE 2.0
( www.vizsys.com/tweakie.html ). Tento program má mimo jiné funkci
IESweep, jež vyčistí vaše složky cache a history a znovu nastaví
soubory .dat na jejich prázdný výchozí stav. Tato utilita vás
také upozorní na okolnost, že tyto soubory již narostly do
takového objemu, že začínají ovlivňovat výkonnost prohlížeče.

Přepište historii

Navigator také udržuje informace o historii nedávno navštívených
stránek, avšak tato okolnost tentokrát nezpomaluje výkonnost
vašeho systému. Abyste zabránil nepovolaným lidem zjišťovat kam
nejčastěji chodíte, bude potřebovat tyto informace vyčistit.
Navigator 3.x vyčistí historii pokaždé, když tento program
zavíráte. V Navigatoru 4.x musíte zvolit Edit/Preferences,
vybrat Navigator a kliknout na Clear History. Potíž je v tom, že
podobně jako u IE history si soubor v Netscapu informaci podrží.
Abyste úplně zametli své stopy, musíte tento soubor vymazat.
Vyskočte z Navigatoru, otevřete Windows Explorer a stiskněte
klávesu F3. Když se objeví okno "Najdi všechny soubory",
vyhledejte netscape.hst. Obvykle je tento soubor v C:Program
FilesNetscapeCommunicatorUsersyourname. Klikněte na něj
pravým tlačítkem myši a zvolte Delete.

Sdílení cache

Jestliže provozujete současně Navigator 3.x a Navigator 4.x na
jednom počítači - a jestliže se zabýváte navrhováním webovských
stránek - můžete urychlit výkon obou prohlížečů a ušetřit místo
na hard disku tím, že je přinutíte, aby oba sdíleli společnou
cache. V Navigatoru 4.x klikněte na Edit/Preferences, klikněte
na znaménko plus u Advanced, abyste rozbalili větve stromu, a
klikněte na Cache. V boxu pro Disk Cache Folder napište cestu,
kde se nachází cache soubor Navigatoru 3.x (obvykle je to
c:program filesnetscapenavigatorcache). V Navigatoru 3.x
klikněte na Options/Network Preferences; na záložce pro Cache v
boxu s adresářem Disk Cache Directory napište cestu, kde se
nachází soubor cache Navigatoru 4.x (obvykle je to c:program
filesnetscapeusersyournamecache).

Usnadněte si navigaci

Z Windows 98 přímo na Web

Dokonce i v případě, že nemáte spuštěný IE 4.x nebo Navigator,
můžete rychle skákat z plochy Windows 98 na Web tak, že si
vytvoříte Adresářovou lištu na Hlavním panelu Windows 98. Dělá
se to takto: klikněte pravým tlačítkem myši na Hlavní panel, a
zvolte si Toolbars a potom Address. Abyste ušetřili poměrně
vzácné místo na Hlavním panelu, můžete minimalizovat všechna
otevřená okna tím, že kliknete na Adresářovou lištu, a když se
kurzor myši změní na šipku se čtyřmi hlavičkami, zatáhnete lištu
na horní hranu plochy. Napište URL v adresovém boxu a stiskněte
Enter; tím se automaticky spustí váš primární prohlížeč.

Přeměňte si bookmarky či Oblíbené položky na Home Page

Přeměnou souboru vašich bookmarků na vaši home page dosáhnete
toho, že budete vždy jenom na jedno kliknutí od vašich
oblíbených stránek. V Navigatoru 3.x klikněte Options, zvolte
General Preferences a pod položkou Browser Start With vyměňte
URL adresu za cestu k vašemu souboru bookmark.htm. V Navigatoru
4.x zvolte Edit/Preferences, a v položce Category klikněte na
Navigator. Pod položkou "Navigator Start With" se ujistěte, že
je vybráno tlačítko Home Page (viz obr. 2), a nahraďte URL
adresu v boxu pro Location cestou vedoucí k vašemu bookmark.htm
souboru (obvykle leží v c:Program
FilesNetscapeUsersyourname). Když to všechno uděláte,
klikněte na OK, čímž se zavře box a uloží nové nastavení.
Vyskočte z Navigatoru, restartujte ho, a už můžete vesele
klikat. Bohužel, v IE není možné změnit Oblíbené položky na
domovskou stránku. Ale je možné použít k tomu bookmarky z
Navigatoru. Otevřete IE 3.x nebo 4.x, klikněte na File/Open, pak
na Browse a najděte soubor Navigatoru nazvaný bookmark.htm.
Klikněte na něj, otevřete ho a dejte OK. Když se vám zobrazí
bookmarky Navigatoru, klikněte na View/Options, pak na záložku
Navigator v IE 3.x nebo na Internet Options, a potom na General
v IE 4.x. V oblasti pro startup klikněte na Use Current a pak
OK. Od této chvíle, kdykoli spustíte Explorer, spustí se
současně bookmarky Navigatoru.

Přeměňte bookmarky/Oblíbené položky na tlačítka

Máte dvě nebo tři oblíbené stránky, které navštěvujete denně?
Místo jejich dlouhého hledání mezi mnoha složkami a podsložkami
je možné tyto stránky přeměnit na tlačítka na pracovní liště.
Jak IE 4.x, tak i Navigator 4.x mají jednu separátní lištu
nástrojů, kterou lze zapínat a vypínat z nabídky View. Na tuto
lištu se vám vejde šest až osm stránek. Potom je již lišta
přecpána a začíná být nepraktická.

Abyste zobrazili Link Toolbar v IE 4.x, klikněte na
View/Options/General, a zaškrtněte box Links. V nabídce klikněte
Favorites a zatáhněte kteroukoli URL adresu nebo složku na lištu
s linky.

K přepínání osobní nástrojové lišty v Navigator 4.x klikněte na
View/Show Personal Toolbar (pokud je Personal Toolbar už vidět,
bude nabídka obsahovat Hide Personal Toolbar). Stiskněte Ctrl+B,
abyste mohli editovat bookmarky, a potom je přetáhněte na
nástrojovou lištu. Potom se již dvojklikem na lištu spustí její
obsah.

Prohlédněte si Oblíbené položky jako ikony

Po celé hodiny jste surfovali po Síti a sbírali oblíbené adresy,
když tu si najednou uvědomíte, že chcete stáhnout do počítače
obrázek, který jste viděli před nějakou dobou, ale nechali jste
ho ležet. Aniž abyste museli tlouct zuřivě na tlačítko Zpět,
nebo se probírali seznamem Historie, můžete předběžně
prohlédnout Oblíbené položky ve formě ikon, přičemž není třeba,
abyste je přímo vyvovali. To vše je možné za předpokladu, že
jste nevymazali cache a nezavřeli počítač. Provedete to takto: z
Windows Exploreru klikněte na Favorites/Organize Favorites, a
potom pravým tlačítkem myši na složku, jejíž předběžnou
prohlídku chcete uskutečnit. Z nabídky, která se objeví, vyberte
Properties a zaškrtněte box Enable thumbnail view. Klikněte na
OK a uzavřete dialog Organize Favorites. Nyní otevřete
příslušnou složku ve windowsovém Průzkumníkovi, klikněte pravým
tlačítkem na prázdnou plochu v okně napravo a zvolte
View/Thumbnail. A ejhle, už vidíte, co jste vidět chtěli. Tento
proces se musí opakovat pro každou složku nebo podsložku,
neexistuje totiž způsob, jak je vybrat všechny najednou.

Rychlé přetáčení

Chcete rychle skočit o šest stránek dopředu nebo dozadu? Není
třeba, abyste mačkali tlačítko Vpřed nebo Zpět. V prohlížeči IE
4.x kliknutím na šipky po obou stranách tlačítek Vpřed a Zpět se
objeví seznam stránek, které jste již navštívili. V Navigatoru
4.x můžete kliknout a podržet tlačítko Vpřed nebo Zpět; objeví
se opět celý seznam a můžete si vybrat.

Rychlé hledání

Víte o tom, že váš prohlížeč je také rychlý vyhledávač, který se
celkem snadno používá? V adresářové liště prohlížeče IE 3.x nebo
IE 4.x napište go nebo find nebo ?, kterýžto zápis pak oddělíte
mezerníkem a potom napíšete slovo nebo frázi, kterou chcete
najít. A IE začne vesele hledat. V Navigatoru 4.x napište slovo
nebo několik slov do řádku pro URL, a stiskněte Enter. Jestli
chcete hledat podle jediného slova, napište před toto slovo
znaménko plus a oddělte mezerou (pokud byste napsali pouze
samotné slovo, Navigator je interpretuje tak, že chcete jít na
webovskou stránku a napíše před slovo www. a za slovo .com).
Navigator 4.x hledá přes primární vyhledávací stroj Netcentra.
Navigator 4.5 má v sobě zahrnutou šikovnou vlastnost, nazvanou
What's Related, která posiluje hledání tak, že vás navede na
relevantní obsah.

Jak být ještě přesnější

Navigator 4.5 dovádí hledání z¦boxu pro URL ještě o krok dále. Má
zabudovanou novou vlastnost Internet keyword, která provádí
prohledávání až na samotnou specifickou stránku. Klíčová slova
jsou porovnávána s databází registrovaných obchodních značek,
takže když napíšete například American Airlines, Navigator vás
zavede přímo na stránku této letecké společnosti. Jestliže
Navigator nemůže najít to, co hledáte v databázi Netcentra,
přejde automaticky na Excite-Netscape Web index na Netscape
Netcentru, a začne hledat v těchto databázích.

Tiše, tady se skrývá heslo

E-mail, připojení dial-up, spojení v¦síti LAN a nyní i stránky
Webu, zkrátka téměř všechno v těchto dnech vyžaduje nějaké
heslo, a všechna si je pamatovat může být někdy dost
problematické. Některé stránky vám nabídnou možnost, že si vaše
heslo zapamatují, ale to nefunguje vždy k plné spokojenosti.
Jistě, můžete si hesla zapsat nebo je zadat do PIM souboru či
souboru nějakého textového editoru, ale lepší řešení je
uchovávat hesla v bookmarcích Navigatoru 3.x nebo 4.x. Stiskněte
Ctrl+B, abyste otevřeli nabídku bookmarků, a klikněte pravým
tlačítkem na záložku stránky, která vyžaduje heslo; potom zvolte
Properties. Tím se otevře dialogové okno Bookmark Properties;
nyní můžete zapsat hesla nebo jiné informace do boxu Description
(obr. 3). Samozřejmě kdokoli, kdo si přečetl tuto radu (nebo se
podívá do dialogového okna Properties), si hesla může přečíst.
Jestliže je tedy bezpečnost hesel opravdu důležitá, je lépe
zkusit utilitu, jakou je například Password Memorizer za 15
dolarů od firmy Limit Software ( www.limitsoft.com ).80622/JL

---Vložený rámeček, str. 131 US PC WORLD 11/98:---

Jak odstraňovat závady na internetovém spojení

Každý pokus dostat se na webovskou stránku skončí tím, že
dostanete jakousi kryptickou odpověď, případně zjistíte, že
stránku nejde otevřít. Zdrojem takovýchto problémů může být v
podstatě cokoliv - špatně napsané URL, odpojený modem, ucpané
linky Internetu nebo někdo náhodou vykopnul ze zásuvky síťovou
šňůru, napájející hostitelský počítač, který přechovává stránku,
již chcete otevřít.

Základní trik je zúžit prostor, v němž mohlo dojít k poruše.
Problém může být na vašem konci, na konci hostitele, nebo někde
mezi těmito dvěma body. Věřte či nevěřte, Windows 95/98 a
Windows NT 4.0 se dodávají s většinou nástrojů, které
potřebujete k diagnóze poruchy spojení. Následující tabulka
podává nástin těch nejčastějších problémů a návod, co v takových
případech dělat.

Když selže úplně všechno, pokuste se poslat e-mailovou zprávu na
webmaster@ doména , kde doména představuje obvykle poslední část
URL, a požádejte o pomoc či informaci. Například webmaster pro
vydavatelství IDG ( www.idg.cz ) je k zastižení na
webmaster@idg.cz .

Typ poruchy:

Ať se snažíte prohlížet si kterékoli URL, váš prohlížeč říká:
"Connection with the server could not be established" (spojení
se serverem nemůže být navázáno), nebo že server nemá DNS zápis.

Nejprve zkuste toto:

Ujistěte se, že máte fungující dial-up spojení: jestliže není
možné se spojit s ISP nebo LAN (nebo s kýmkoli, kdo vám
poskytuje přístup k síti), ujistěte se, že vytáčíte správné
telefonní číslo, že váš telefon a síťové šňůry jsou všechny
zapojeny a zastrčeny tam, kam mají být, a že externí modemy jsou
zapnuty.

Když to nikam nevede, zkuste toto:

Ujistěte se, že vaše nastavení DNS a gateway pro připojení
metodou dial-up je v pořádku. Zvolte Server Types, klikněte na
TCP/IP Settings a zkontrolujte, zda jsou správně zadány DNS
adresy IP serveru v okénku, které se objeví (adresy získáte od
vašeho administrátora sítě nebo od vašeho providera). Rovněž se
ujistěte, že je zaškrtnuta možnost "Use default gateway".

Když selže úplně všechno:

Z povelové řádky MS-DOS zkuste "pingnout" jméno domény Webu, a
potom adresu serveru jejího IP (například pingnout americký PC
WORLD znamená napsat na povelovou řádku "ping www.pcworld.com",
a potom ping 209.1.23.30). Jestliže se vám podaří pingnout IP
adresu, ale nikoli jméno domény, je problém v konfiguraci DNS, a
to buď na vašem počítači, nebo na serveru vašeho ISP.

Typ poruchy:

Nedokážete se spojit s jednou nebo dvěma specifickými webovskými
stránkami.

Nejprve zkuste toto:

Ujistěte se, že zapisujete URL správně. Některé URL adresy
rozlišují mezi velkými a malými písmeny. Někdy se prostě první
pokus natáhnout stránku nepovede. Klikněte na Stop, potom
stiskněte Enter nebo klikněte na Reload.

Když to nikam nevede, zkuste toto:

Jestliže URL ukazuje na něco jiného, než webovskou stránku (jako
například složku se soubory k downloadu, třebas
ftp.microsoft.com nebo na newsgroup, například
news://alt.baldspot ), potom napište před URL formulku "http://".

Když selže úplně všechno:

Zkuste pingnout jméno domény webovského serveru nebo IP adresu.
Jestliže dokážete pingnout, ale nedokážete natáhnout stránku,
může to být prostě proto, že je velmi pomalá. Nebo URL, které
používáte, již neexistuje (obvykle proto, že ho někdo změnil).

Typ poruchy:

Některé, nebo všechny webovské stránky se natahují velmi pomalu.

Nejprve zkuste toto:

Zkontrolujte rychlost, jakou máte při dial-up připojení tím, že
kliknete na hlavní liště na příslušnou ikonu. Jestliže je
ohlášená rychlost pomalejší než ta, která odpovídá schopnostem
vašeho modemu, odpojte se a vytočte číslo znova (rychlost
spojení může poklesnout také v době, kdy jste již připojeni).

Když to nikam nevede, zkuste toto:

Požádejte telefonní společnost, aby zkontrolovala, jaká je na
lince úroveň šumu. Požádejte vašeho připojovatele o informaci,
zda jeho modemy podporují maximální rychlost vašeho modemu -
není vyloučeno, že má kompatibilnější zařízení na jiném
telefonním čísle. Používejte nepřerušitelný napájecí zdroj, aby
se zajistilo, že váš modem dostává správný příkon: dokonce i
milisekundový pokles příkonu může způsobit, že se ztratí několik
paketů s daty.

Když selže úplně všechno:

Pingněte několik různých domén nebo IP adres. Jestliže jsou
zobrazené časy pingu (jež ukazují, jak dlouho trvá vašemu
počítači komunikovat se serverem) v oblasti 200 až 500
milisekund, znamená to s¦největší pravděpodobností, že vzdálené
servery jsou prostě příliš zaneprázdněny. Zkuste surfovat v
nějakém méně rušném období dne. Jestliže pingování dává
konsistentně pomalé časy (to jest vždy), potom nezbývá než
kontaktovat technické oddělení vašeho providera a požádat o
pomoc.

---Konec vloženého rámečku na str. 131---

---Vložený rámeček na str. 134, US PC WORLD 11/98---

Pět nejlepších triků pro pravé tlačítko myši

Existuje celý arsenál triků, které ušetří čas a jež souvisejí s
pravým tlačítkem myši. Stačí najet kurzorem nad webovou stránku,
grafiku, link nebo dokonce nad URL v adresářovém boxu, a
dostanete dialogový box s všelijakými šikovnými zkratkami. Je
skutečně z čeho vybírat. V následujícím textu uvádíme našich pět
nejoblíbenějších triků.

1. Zkopíruj link

V IE 3.x a 4.x lze rychle zkopírovat URL, jako je třeba
www.pcworld.com , ze stránky do dokumentu nebo do e-mailové
zprávy. Klikněte pravým tlačítkem na link a zvolte Copy
Shortcut. Chcete-li zkopírovat URL z adresářového okna Internet
Exploreru, klikněte jednou na adresu v¦okně, vyberte URL a
klikněte pravým tlačítkem na vybrané URL - potom zvolte Copy. V
Navigatoru 3.x nebo 4.x existuje nabídka Copy Link Location.
Když pak chcete kopii někam vložit, klikněte pravým tlačítkem
myši na vybrané místo a zvolte Paste (Vložit).

2. Trikové kliknutí

Neztrácejte čas obnovováním celé stránky, když to jediné, co
chcete vidět, je obsah rámečku. Klikněte pravým tlačítkem do
rámečku, zvolte Refresh. Pokud stisknete tlačítko Refresh na
nástrojové liště, natáhnete znovu celou stránku. V IE 3.x a 4.x
zvolte Refresh, a natáhne se pouze obsah rámečku, který jste
vyznačili. V¦Navigatoru 4.x klikněte pravým tlačítkem a zvolte
Refresh Frame; tím se znovu natáhne pouze obsah uvnitř rámečku.

3. Rychlý obrázek

Jestliže se v IE nechce zobrazit obrázek, nebo máte předvoleno
vypnutí obrázků, kliknutím pravým tlačítkem na kotvu obrázku a
volbou Show Picture se obrázek vyvolá. V¦Navigatoru 4.x klikněte
pravým tlačítkem na kotvu a zvolte Show Image.

4. Hoď to tam!

Abyste ušetřili čas, je možné místo otevírání linku uložit
dokument jako HTML soubor a přečíst si jej později. V IE 4.x
klikněte pravým tlačítkem na link a zvolte Save Target As
(Uložit jako). V Navigatoru 3.x a 4.x klikněte pravým tlačítkem
na link a zvolte Save Link As (Uložit odkaz jako).

5. Kouzlo s knihou adres

Jestliže jste právě obdrželi zprávu prostřednictvím Messengeru
nebo Outlook Expressu, a chcete-li rychle uložit odesílatelovu
e-mailovou adresu do seznamu adres, klikněte pravým tlačítkem na
jméno v políčku "to:" a zvolte Add To Address Book (Přidat do
seznamu). Outlook Express je dokonce tak chytrý, že rozpozná,
kdy by zápis byl pouze duplikátem zápisu pořízeného jindy.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.