602WebForum Elektronické konference pro intranet i Internet

Archiv | 01.05.98

V dnešní době bouřlivého rozvoje komunikací a výpočetní techniky vystupuje stále více do popředí problematika...V dnešní době bouřlivého rozvoje komunikací a výpočetní techniky
vystupuje stále více do popředí problematika výměny a sdílení
informací. Jedním z produktů, které vám mohou pomoci tento
problém vyřešit, je i 602WebForum -- novinka firmy Software602.

602WebForum je aplikace určená k provozování elektronických
konferencí v prostředí vnitropodnikové sítě (intranet) nebo
v prostředí Internetu. Ke své činnosti využívá standardní
technologie CGI, FastCGI a ISAPI, jejichž prostřednictvím lze
dynamicky vytvářet HTML stránky podle požadavků klienta.

Použití

K provozování aplikace 602WebForum potřebujete počítač s Windows
95 nebo NT, Web server s podporou CGI skriptů (např.
602proINTERNET Server, Netscape FastTrack Server, Microsoft
Internet Information Server, Apache), alespoň 10 MB volného
diskového prostoru a síť s protokolem TCP/IP. Instalace probíhá
standardním způsobem za pomoci průvodce, a proto se zde o ní
nebudu nijak rozepisovat. Navíc je celý proces instalace detailně
popsán v příručce, kterou najdete v krabici společně
s instalačním CD-ROMem.
Jestliže jste úspěšně dokončili instalaci a chcete začít nový
produkt používat, otevřete ve svém webovském prohlížeči stránku
forum.htm (nachází se v kořenovém adresáři Web serveru). Po
ťuknutí na tlačítko Vstup do fóra , které se na této stránce
objeví, se přenesete na úvodní stránku aplikace -- Seznam témat.
Zde jsou zobrazena jednotlivá diskusní témata včetně jejich
stručných charakteristik. Pokud jste 602WebForum právě
nainstalovali, musíte jednotlivá témata nejprve vytvořit. K tomu
slouží stránka Vytvoření nového tématu , na niž se dostanete
prostřednictvím tlačítka Přidat téma. Po vyplnění všech položek
zobrazeného formuláře a jeho odeslání příslušným tlačítkem, se
vrátíte zpět na titulní stránku s právě vytvořeným tématem
v seznamu. Bohužel 602WebForum neumožňuje definovat uživatele
s různými přístupovými právy. Proto může vytvářet diskusní témata
v podstatě kdokoliv, kdo zavítá na stránku s jejich seznamem.
Autoři aplikace ale nabízejí z této nepříjemné situace
následující východisko. Jako správce aplikace nejprve vytvoříte
všechna požadovaná témata. Poté spustíte 602WebForum
Administrator a zrušíte možnost vytváření témat nových ( Parametry
-> Provoz na Internetu ). Od této chvíle se nebude na titulní
stránce zobrazovat tlačítko Přidat téma. Nyní již můžete
zpřístupnit aplikaci řadovým uživatelům.
Uživatel si na úvodní stránce vybere diskusní téma, které ho
zaujalo, a ťuknutím na jeho název se přenese na stránku Seznam
zpráv , kde jsou zobrazeny příspěvky týkající se zvolené
problematiky. Zde může číst zobrazené zprávy, odpovídat na ně,
vytvářet nové příspěvky atd.
Dříve nebo později dosáhne množství příspěvků ve vaší databázi
takového množství, že najít mezi najít potřebné informace bude
značně problematické. I k vyřešení tohoto problému můžete použít
nástrojů 602WebFora. První možností je použít vyhledávací funkci
(tlačítko Hledej ). Druhou variantou je použít filtraci záznamů
podle času vytvoření (tlačítko Zobraz ). V obou případech jsou
výsledky zobrazeny na stránce Výsledek hledání .

Správa aplikace

Veškerá data aplikace jsou ukládána do databáze FORUM_DB
WinBase602 5.0 SQL Serveru (run-time serveru je součástí
instalace). K přístupu do databáze z prostředí webovského
prohlížeče je využíváno rozhraní CGI. Pokud váš Web server
podporuje ISAPI skripty, můžete použít rychlejšího WinBase602
ISAPI klienta. K tomu stačí pouze v příslušném URL nahradit
wbcgi.exe za wbisapi.dll . Jestliže používáte webovský server
Apache, máte k dispozici WinBase602 FastCGI klienta.
Ke správě a údržbě databáze příspěvků je určena aplikace
602WebForum Administrator . Správce si zde může nechat zobrazit
zprávy k jednotlivým tématům, přehled všech zpráv, pouze témata
nebo zprávy vytvořené za poslední týden či 24 hodin. Dále jsou
správci nabízeny nástroje pro kontrolu integrity dat nebo export
a import diskusních témat. Ke správě vlastního SQL serveru můžete
použít WinBase602 SQL Server Administrator .

Na závěr

Pokud chcete vidět české 602WebForum v akci, navštivte webovské
stránky společnosti Software602. Zde uvidíte jednu z možností
praktického využití této užitečné aplikace.602WebForum
+ snadná instalace a údržba
+ nízké systémové požadavky
+ jednoduché ovládání
- nelze definovat uživatele s různými přístupovými právy

K recenzi poskytla firma:
Software602, a.s.
Pod Višňovkou 25
Praha 4
www.software602.cz
Cena: 14 998 Kč
*****

Pro vaši firmu

602WebForum je aplikace určená k provozování elektronických
konferencí v prostředí intranetu nebo Internetu. Můžete jej
využít jednak ke komunikaci uvnitř firmy, jednak k vnější
komunikaci se zákazníky či partnery. Zároveň každý získá rychlý
přístup k informacím bez složitých administrativních procedur.


****

Slovníček pojmů
Common Gateway Interface (CGI) -- rozhraní, které umožňuje
spouštět na Web serveru externí programy. Používá se zejména pro
dynamické generování HTML stránek. FastCGI představuje velmi
podobné, ale rychlejší rozhraní.
Internet Server API (ISAPI) -- rozhraní, jež rovněž umožňuje
dynamicky generovat HTML stránky. Vyznačuje se mnohem těsnějším
svázáním Web serveru a externích programů. Výhodou oproti CGI je
zejména vyšší rychlost.


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.