602proPC Standard Sada kancelářských aplikací

Archiv | 01.03.98

Balík je pojmenován pomocí čísla, které má v názvu jeho autorská firma, a dodatečného slůvka, determinujícíh...Balík je pojmenován pomocí čísla, které má v názvu jeho autorská
firma, a dodatečného slůvka, determinujícího rozsáhlost. Kromě
v nadpisu uvedené verze se vyskytují i modifikace s pojmenováním
Expert a OEM. Liší se počtem obsažených komponent. Dále budu
popisovat verzi Standard a nakonec se zmíním i o OEM verzi.

Po rozbalení poměrně těžkého balíku na nás vypadne zhruba
pětisetstránkový manuál s podrobným popisem funkcí. Je určen pro
všechny, takže jsou tam vysvětleny i pojmy, které jiné manuály
chápou jako samozřejmě známé. Protože se však řídíme zásadně
Murphyho zákonem o manuálech (zní: Manuály nikdo nečte!) vložíme
CD do mechaniky a vyčkáme spuštění autorunem. Poté několik minut
až hodin (podle nálady, kvality dodaného média a použitého
počítače) hledíme na monitor, kterak se na hard disku postupně
vytváří celá struktura naší nové elektronické kanceláře. Po
nainstalování základní sady programů nám instalátor sám nabídne
instalaci tzv. bonusů. To jsou další programy, připálené na CD.
Konkrétně je to PlanTime602 / WinTime602 server a klient téhož
databázového systému. Dále máme možnost spustit instalaci
MS Internet Exploreru 3.02 a antiviru AVG 5.0. Plná instalace
všech částí zabere na disku něco okolo 50 MB.
Taková závěrečná poznámka k instalaci. Instalátor ukazuje celkem
čtyři sloupcové grafy, které popisují průběh instalace. U třech
z nich je poměrně jasné, co znamenají, ale sloupeček nad ikonkou
s cédéčko-disketou ve svém vymezeném prostoru chaoticky poskakuje
bez zjevné souvislosti s čímkoliv dalším.
Teď konečně k jednotlivým součástem softwarového balíku:

602Desktop

Zastřešující aplikací je program 602Desktop. V prostředí tohoto
desktopu se cítíte jako doma v kanceláři, kde je doma i ptáček
pan Ducháček. Levou třetinu obrazovky tvoří něco jako skříň, ve
které jsou uspořádány šanony. Šanony jsou to v pravém slova
smyslu, neboť tak nejen vypadají, ale stejně se i chovají. Každý
má svoji popisku, kterou lze samozřejmě měnit. Ťuknutím na
specifikovaný šanon se tento začne tvářit otevřeně a ve zbývající
části okna se objeví jeho obsah. Takže např. v šanonu WWW stránky
máme uloženy stažené či vlastnoručně vytvořené HTML dokumenty,
kterýchžto zmenšený náhled se objeví vpravo. Nejsme-li spokojeni
se zmenšením, v němž jsou dokumenty zobrazeny, můžeme ťuknout na
ikonku lupy v pravém dolním rohu každého zobrazeného dokumentu,
a tím si ho zvětšit na čitelnou úroveň. Dvojité ťuknutí na
dokument spustí příslušnou aplikaci, která daný dokument umí
zpracovat. Dále je ve vrchní části okna lišta s rozličnými
ikonami, mimo jiné také s těmi, jež spouštějí ostatní aplikace
softwarového balíku. Kromě toho jsou v liště i další ikonky,
které upravují zobrazení v desktopu a také možnost ke zřízení
nové skříně. Zde se hodí udělat nový vysvětlující odstaveček.
Jak již řečeno výše, celý 602proPC Standard má strukturu
skříně, v níž jsou šanony, a v šanonech jsou složky různého
druhu, které mohou být i složené z několika listů. Celá tato
struktura je realizována i fyzicky na disku. Jako skříň je tedy
založen adresář s příslušným jménem, podadresáře jsou šanony,
v šanonech složky a v každé složce (taky adresář) jsou pak
uloženy dokumenty.
Součástí desktopu je i vyhledávací agent, který vypadá jako
modrá koule na placatých nožičkách (v manuálu označen jako
žertovný panáček). Jestliže chceme něco vyhledat v nějakém
souboru či v názvu nějakého souboru, spustíme vyhledávacího
agenta. Soubory, jež chceme prohledávat, ale musíme nejdříve
vložit do vyhledávacího seznamu agenta (indexace). Indexaci lze
volit jako přednastavení do textového editoru či do klienta
elektronické pošty.

WinText602 5.0

Jádro programového balíku tvoří textový editor WinText602 5.0. Je
to další v řadě z textových editorů od tohoto výrobce, a opět
nabízí zlepšení vůči předchozím verzím. Dokumenty můžeme jedním
tlačítkem ukládat do specifikovaného šanonu, takže se prakticky
nesetkáme s obvyklým windowsovským oknem se složkami a otvíráním
jednotlivých složek. Objeví se okno se šanony, ze kterého si
vybereme jeden, následně z něj pak nějakou složku. Do ní dokument
vložíme jedním stisknutím Enteru. Samozřejmě musíme zadat jméno
souboru. Poznámka: jestliže smažeme původní jméno i s příponou,
není třeba ji znovu zadávat. Jinak se jméno zapíše ve tvaru
jméno.wpd.wpd (wpd je implicitní přípona editoru). Kromě svojí
přípony wpd umí exportovat a importovat i soubory ve formátu
602 , doc (jak od starých dosovských, tak od windowsovských
Wordů), wri , rtf , atd. Nebudu uvádět úplně všechny možnosti,
které WinText 5.0 má, koneckonců je o tom asi 200 stránek
v manuálu. Zaměřím se na několik věcí, jež se mi líbily. Editor
umožňuje vytvářet i soubory ve formátu HTML. Přímo na nástrojové
liště je několik vložitelných objektů, které se obvykle objevují
na webovských stránkách. Umožňují vkládat odkazy na jiné
dokumenty, tlačítka či nabídky, jinými slovy tzv. formulářové
objekty. Dalším tlačítkem na nástrojové liště se můžeme podívat,
jak bude dokument vypadat v konečné podobě. Vedle toho si lze
prohlédnout i HTML zdroj. Je tedy možné posoudit objem práce,
kterou vykoná editor při konverzi dokumentu z obvyklého tvaru do
tvaru čitelného pro HTML prohlížeče. Další, v této generaci
textových editorů již obvyklou, možností je vkládání obrázků či
jiných objektů do dokumentu. Také možnost zpracovávat tyto
objekty pomocí přidružených programů (serverů) není závratnou
novinkou. (Viz dále: MagicText, PhotoMagic...)
Jestliže píšeme dlouhý text s množstvím vkládaných objektů
a potřebujeme nějaký najít, poslouží další tlačítko, jež otevře
seznam všech objektů, ve kterém můžeme vyhledávat. Dokument
lze také zaheslovat a vytvořit k němu popisku, jež pak
usnadní orientaci nejen nám, ale i fulltextovému agentovi. Přímo
z editoru také můžeme rozesílat e-mailem zprávy či napsané
dokumenty. Dále je zde možnost kontroly pravopisu, a to jak
česky, tak slovensky. Za příplatek je možné pořídit kontrolu
pravopisu i v jiných jazycích, stejně tak lze doinstalovat
překladové slovníky do ostatních řečí. Dokument můžeme vytvářet
buď sami, nebo pokud se jedná o standardní typ dokumentu, můžeme
využít šablon, které daný styl respektují. Jedná se např.
o různé daňové doklady a jiné formuláře. S tím souvisí i tvorba
textových tabulek. To jsou tabulky, v jejichž polích se nacházejí
znakové řetězce. Od normální čárové grafiky se liší tím, že nad
těmito tabulkami lze provádět specifické operace. Používat je
možné i makrojazyk, tedy prostředek pro automatizované provádění
operací, které jsou sestaveny z určitého počtu jednoduchých
úkonů.
Z uvedeného je poměrně zřejmé, že prostředí WinTextu do jisté
míry plní tytéž úkoly jako 602Desktop. Desktop pouze přehledně
katalogizuje soubory a plní funkci jakéhosi správce souborů,
avšak s jejich obsahem manipulovat neumí. Detailní popis všech
funkcí se nevejde do stanovené délky tohoto článku, ale je jimi
naplněn, mimochodem pěkně graficky zpracovaný, manuál.

MagicText, PhotoMagic, MagicTab, MagicGraf a OCR602

MagicText je program pro grafickou práci s texty. Chceme-li
nějaký nadpis či jinou část textu odlišit tvarově či stylově,
MagicText nám to umožní. Na výstupu tedy dostaneme různě
zdeformovaný text. PhotoMagic je program pro úpravu již hotových
obrázků ve všech obvyklých formátech. Operace tohoto programu
jsou vždy prováděny na celém obrázku. Obsahuje takové efekty,
jako rybí oko, reliéf či změnu počtu barev. Umí také skenovat.
MagicTab je spreadsheet, jehož uživatelské rozhraní je velmi
podobné Quattru a funguje stejně jako většina ostatních
tabulkových počítadel. MagicGraf je nástroj pro vizualizaci dat
aplikace MagicTab, který dokáže vytvořit všemožné dvoj-
i třírozměrné grafy z položek tabulkového kalkulátoru. Součástí
instalace je taktéž program OCR602 pro strojové rozpoznávání
písma. Popisovaný programový balík v sobě bohužel neobsahuje
klasický kreslicí program.

Mail602 Klient

Další součástí balíku Standard je Mail602 Klient, tedy klient
elektronické pošty. Plné využití možností tohoto programu
vyžaduje samozřejmě příslušně konfigurovaný MailServer nebo
NetWare MHS. Pomocí tohoto klienta lze i faxovat, pokud ve vaší
kanceláři existuje FaxMailServer. Je možné pracovat s protokolem
Zmodem. Můžete se i tunelovat po Internetu pomocí TCP/IP. Pro
plné využití možností komunikace po Internetu je třeba vybavit
kancelář komunikačním serverem pro tuto síť (Mail602 Internet
Server, Mail602 UNIX Mail Server). Existují i další možnosti
připojení klienta na úřad Mail602. Těmi jsou vzdálený klient
úřadu Mail602, vzdálený klient EDIVAN, uživatel schránky POP3 na
Internetu, přímé faxování a modemování, telefonní záznamník.
Podporuje taktéž posílání SMS zpráv telefonní sítě GSM. Při
instalaci klienta v lokální síti je třeba zadat při specifikaci
protokolu adresář, ve kterém se nacházejí konfigurační soubory
poštovního úřadu. Před takovýmto typem instalace je třeba udeřit
na administrátora, aby nainstaloval příslušné soubory.
V ostatních případech je nutno zadat další údaje specifikující
připojení. Při samotném psaní zpráv budeme potřebovat editor. Ten
má např. i kontrolu pravopisu, umožňuje vkládání podpisů
a podobně. Prohlížet si můžete došlé zprávy, faxy, a pokud máte
faxmodem podporující hlasové funkce, tak i přehrávat vzkazy ve
formátu WAV. Fyzickou komunikací je pověřena aplikace
FaxMailServer. Ta je přímo zodpovědná za spojení mezi vzdáleným
klientem Mail602 a jeho mateřským úřadem. Mimo to obstarává
komunikaci s modemem a funguje jako hlasový záznamník. Ke
zjištění okamžitého stavu schránky slouží další obslužný program
Mail602 Login Server. Ten spravuje seznamy adresátů a spouští
komunikační servery. V lokálním síťovém prostředí můžete též
využít systému vývěsek (noticeboardů) nebo (při vybavení
příslušným hardwarem) číst i teletextové zprávy. Máte pak
k dispozici všechny údaje teletextu bez toho, že byste museli
čekat, až bude odvysílána příslušná stránka z televizního
vysílače. Poznámka na závěr: v základním balíku není podpora
MAPI. Chcete-li využít tohoto komunikačního prostředku, je třeba
zakoupit další instalační disketu.

WinTime602

Nyní jen stručně k plánovači WinTime602. Jedná se o aplikaci pro
koordinaci práce skupin na projektu s ohledem na plánování času
jednotlivce. Není to tedy plný systém pro projektové plánování.
Můžete si nainstalovat jak server, tak klienta tohoto databázového
systému. Okno zobrazuje nejen termínový kalendář, ale i jména
jednotlivých projektů a zadavatelů úkolů na projektech. Server
tohoto systému může běžet jak na lokálním, tak na síťovém
počítači. Běží-li na lokálním, lze na tomtéž počítači rozeběhnout
i klienta. Tolik k recenzovanému softwarovému balíku.

OEM verze

602proPC lze získat přímo s počítačem jako OEM verzi. OEM verze
neobsahuje fulltextový hledač Agent602, osobní adresář/diář
WinTime602 a komunikační aplikaci Mail602 Klient. Chcete-li ještě
personální databázi a projektové plánování, pořiďte si verzi
Expert.

Závěrem

Na závěr pár poznámek. Několikrát se během instalace z CD
ohlásila chyba na mechanice a po odklepnutí se spustil instalátor
znovu, přičemž běžící instalace se neuzavře. Během instalování se
tak instalátor spustil asi šestkrát. Dále mi připadá, že celý
systém je zbytečně provázaný. Každá aplikace poskytuje takřka
totéž, což může být nevýhoda. Poběží několik aplikací, což
zrovna celý proces zpracování dokumentů nezrychluje. Navíc
ovládání mi v některých situacích nepřišlo zrovna intuitivní
-- ale to je každopádně otázka zvyku. Také připálit na CD onu
zmíněnou disketu, potřebnou pro podporu MAPI, by nebylo od věci.
Jinak je 602proPC poměrně konzistentní kancelářský balík, který
pro běžnou práci s dokumenty a tabulkami plně postačuje.

8 0.../OK

602proPC Standard
+ zpracování a tvorba HTML dokumentů
+ dostatek prostředků pro kancelářskou práci
--/+ neobsahuje kreslicí program
-- podivná instalace
-- nemalá míra redundance
K recenzi poskytla firma:
Software602, a.s.
Pod Višňovkou 25
Praha 4
www.software602.cz
Cena: 6 998 Kč

Pro vaši firmu
Produkt předstvavuje standardní soubor programů pro kancelář.
Obsahuje výkonný textový editor WinText602 5.0 a obslužné
programy pro práci s tabulkami a obrázky. Dále je v balíku
obsažen Mail602 Klient pro práci s elektronickou poštou,
a PlanTime602, osobní plánovací záznamník s možností společného
plánovaní pro pracovní skupiny. Výhodou oproti konkurenčním
produktům je u recenzovaného balíku nižší cena, kompletně české
zpracování a zaběhlost výrobce na domácím trhu.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.