602proFAX Nejen faxování v síti

Archiv | 01.05.98

Asi to všichni znáte. Ve firmě je pouze jediný fax, zatímco zájemců o faxování je mnohem více. Pokud máte počAsi to všichni znáte. Ve firmě je pouze jediný fax, zatímco
zájemců o faxování je mnohem více. Pokud máte počítačovou síť, je
ideálním řešením tohoto problému některý z faxových serverů.
Jednou z možností je i 602proFAX -- produkt společnosti
Software602.

Softwarový komplet 602proFAX využívá osvědčenou technologii
komunikačního systému Mail602. Díky tomu získáte kromě faxového
serveru také plnohodnotnou lokální elektronickou poštu, včetně
pošty hlasové.

Zprovoznění systému

602proFAX je složen z několika spolupracujících součástí. Centrem
celého systému je Mail602 Poštovní úřad , který zajišťuje provoz
lokální elektronické pošty. K poštovnímu úřadu přistupují
uživatelé prostřednictvím Mail602 Klienta , jejž lze provozovat
v 16bitové nebo 32bitové verzi. Poslední složkou je komunikační
server Mail602 Intranet Server s podporou faxových a hlasových
služeb, určený pro provoz pod operačními systémy Windows 95 nebo
NT.
Po instalaci produktu a po založení poštovního úřadu se můžete
pustit do zprovoznění vlastního komunikačního serveru. Při prvním
spuštění Mail602 Intranet Serveru program automaticky nejdříve
nabídne konfigurační dialog. Při letmém pohledu na 6 karet
(v případě Windows NT je jich dokonce 7) si asi pomyslíte, že
správné nastavení bude problematickou záležitostí. Ale není to
pravda. Pro počáteční nastavení je třeba zadat na kartě Základní
nastavení druh spojení (Modem/Fax) a funkce, které chcete
využívat. V případě 602proFAX přicházejí v úvahu pouze Fax,
Z-modem a Hlas. Dále je třeba určit, jaký modem budete ke
komunikaci používat. Poté se ihned Mail602 Intranet Server
spustí.

Použití

Základní funkcí recenzovaného produktu je umožnit sdílení
faxových linek připojených ke komunikačnímu serveru větším počtem
uživatelů. Faxy můžete odesílat dvěma způsoby. První z nich se
velmi podobá práci s elektronickou poštou. V programu Mail602
Klient můžete totiž kromě e-mailových zpráv stejně snadno
vytvářet i faxy. Po stisku tlačítka Nový fax na nástrojové liště
stačí pouze vybrat z adresáře příslušného adresáta nebo ručně
vytvořit adresáta nového, napsat vlastní text a odeslat. O zbytek
se postará komunikační server. K odesílanému faxu můžete také
připojit libovolný dokument jako přílohu. Druhý způsob, který se
příliš neliší od obyčejného tisku, lze použít k odeslání faxu
z libovolné aplikace. Pokud odešlete text na tiskárnu Fax602,
vytvořenou v průběhu instalace, otevře se stejně jako
v předchozím případě dialog, ve kterém určíte adresáta faxu.
Jestliže vlastníte digitální telefonní ústřednu, můžete využít
schopnosti serveru detekovat tónové volby k vytvoření virtuálních
faxových čísel. V tomto případě budou došlé faxy automaticky
ukládány do schránek jednotlivých uživatelů, jinak jsou přesunuty
do složky Neroztříděné faxy . K prohlížení doručených faxů slouží
v Mail602 Klientovi interní faxový prohlížeč. Protože faxy jsou
vlastně grafické soubory, můžete při jejich čtení provést
i některé úpravy (např. změna měřítka, převrácení nebo otočení
faxu, inverze zobrazení).
Používáte-li ke komunikaci s okolním světem modem s hlasovými
funkcemi, můžete využít i funkci hlasové pošty. V tomto případě
se celý systém chová tak, jako kdyby měl každý uživatel na stole
vlastní telefonní záznamník. Princip je obdobný jako
u virtuálních faxových čísel. Každému uživateli nastavíte číslo
jeho telefonní linky. Jestliže volaný účastník hovor nepřevezme,
je ústřednou přesměrován na komunikační server, který přehraje
úvodní zprávu, zaznamená vzkaz volajícího a zásilku odešle do
příslušné schránky. Tuto zásilku je možné uložit do souboru
formátu WAV nebo standardním způsobem přehrát. Zde bych chtěl
pouze upozornit na skutečnost, že tato služba zatím podporuje
pouze modemy ZyXEL, USRobotics Sportster a modemy s čipovou sadou
ROCKWELL.

Závěr

602proFAX je skutečně vydařené dílo našich programátorů, řešící
nejen problém faxování v síti. Pokud se pro tento produkt
rozhodnete, získáte navíc i lokální elektronickou poštu
a centrální telefonní záznamník.
602proFAX
+ jednoduché zprovoznění systému
+ hlasová pošta
+ české prostředí

K recenzi poskytla firma:
Software602, a.s.
Pod Višňovkou 25
www.software602.cz
Cena: XXXXXXX


Pro vaši firmu

602proFAX je jedním z řady produktů postavených na osvědčené
technologii systému Mail602. S jeho pomocí snadno zajistíte
sdílení faxových linek připojených ke komunikačnímu serveru více
uživateli. Ve spojení s vhodnou digitální ústřednou můžete
každému uživateli sítě přidělit samostatné faxové číslo. Jestliže
používáte některý z podporovaných hlasových modemů, máte navíc
možnost 602proFAX využít jako centrální telefonní záznamník.
V neposlední řadě je součástí systému i plnohodnotná lokální
elektronická pošta. Jednoduchá instalace a snadné ovládání
předurčují 602proFAX k použití v řadě organizací různých
velikostí
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.