500 CD-disků v síti

Archiv | 01.02.99

Asi nejpoužívanějším médiem pro dlouhodobé ukládání dat v současnosti jsou CD. Jejich ještě nedávno zdánliv...Asi nejpoužívanějším médiem pro dlouhodobé ukládání dat
v současnosti jsou CD. Jejich ještě nedávno zdánlivě obrovská
kapacita 650 MB se však s ohledem na růst objemu informací stává
nedostatečnou. Než se ale stane standardem jiná technologie,
například DVD, je nutné ukládat data i na značný počet nosičů.
Zároveň s tím však vyvstává problém jak zachovat trvalou
přístupnost informací, neboť ruční výměna médií v mechanice
CD-ROM není právě tím nejlepším řešením. Navíc pokud více
uživatelů bude požadovat přístup z různých kanceláří, znamená to
pohyb CD-disků po budově, možnost jejich poškození, ztráty,
odcizení apod. Jedním ze síťových řešení je i jukebox Pioneer
DRM-5004X, který ve svém katalogu nabízí chrudimská společnost
CoProSys.
Moderní datové jukeboxy mají samozřejmě mnoho společného
s klasickým pojetím, jak je známe z hracích skříní. Jednotlivé
disky jsou uloženy ve svých pozicích, v případě požadavku je
vybrán odpovídající z nich a dopraven ke čtecí mechanice.
Odlišnost spočívá v tom, že jukebox může být vybaven až čtveřicí
mechanik se čtyřnásobnou rychlostí čtení (ale i mechanikami CD-R
pro vytváření kopií). A pro zájemce lze dle posledních informací
upgradovat vybavení i na jednotky DVD.
Samostatně stojící skříň s rozměry menší ledničky
(45 × 50 × 116 cm) dokáže v tomto provedení ukrývat ve svých
útrobách až 500 CD-disků v neustálé pohotovosti, což představuje
celkem úctyhodnou kapacitu 320 GB dat. Média mohou být rozdělena
do pěti skupin a jsou vždy po sto kusech umístěna v samostatně
vyměnitelných boxech. Mechanismus pro obsluhu CD-disků (viz.
obr.) tvoří jednak "výtah", a dále hlava se speciálním
podavačem, jímž jednak vyjímá disky z pozic a zakládá do volné
mechaniky, nebo naopak ukládá disky zpět na svá místa.
Specifikace
Z hlediska dalších technických specifikací je nutné uvést, že
přenos dat z jukeboxu se realizuje prostřednictvím rozhraní
SCSI-2, které obsluhuje jak vlastní srdce zařízení -- changer,
tak i jednotlivé čtecí/zapisovací mechaniky. Protože jukebox
samotný není přímo vybaven síťovým rozhraním, využívá jako
prostředníka pro komunikaci klasický počítač (server). Omezení
toku dat je dáno rychlostí mechanik a představuje tedy hodnotu
okolo 600 KB/s jak při čtení, tak i zápisu. Samotná výměna disku
v jednotce trvá pak přibližně do 32 sekund, prosté vložení disku
do prázdné mechaniky okolo 16 sekund. Podporována je celá řada
datových formátů, zajišťující možnost nasazení v různých
operačních systémech, mezi nimiž nechybí ani DOS,
Windows 3.x/9x/NT, Macintosh, OS/2, Novell, UNIX, HP, DEC,
ODF/Alpha, Sun OS, Solaris a AIX. Testovaná varianta jukeboxu
nese typové označení 2R-1W, což znamená dvě jednotky pro čtení a
jedna zapisovací. Tomu pak také samozřejmě odpovídala i varianta
obslužného programu SmartCD AR-5004. Zároveň je nabízena i verze
NLM pro další operační systémy.

Konfigurace a použití

Po připojení se "namontují" jednotky, nastaví souborová cache a
vytvoří informační databáze. Celý systém pracuje tak, že seznam
souborů všech vložených CD-disku je načten a uložen do
společného databázového souboru. Do sítě je pak obsah databáze
nabízen jako jediný virtuální disk s řadou podřízených adresářů,
odpovídajících samozřejmě vždy jednomu z fyzických disků. Na
základě požadavků jsou pak do čtecích jednotek umísťovány
potřebné CD-disky, z nichž jsou data skutečně čtena. Pro případ
časté manipulace se stejnými daty je systém vybaven zmíněnou
souborovou cache, která má za úkol minimalizovat "šermování"
s médii, neboť na pevný disk serveru ukládá kopie nejčastěji
používaných souborů.

Závěrem

Zařízení tohoto typu může být s velkým úspěchem využíváno
v oblasti archivace velkého objemu dat, ovšem zároveň je nutné
upozornit, že zdaleka nejde o malé pořizovací náklady -- bezmála
milion korun.

Pioneer DRM-5004X-2R-1W
Cena: HW: 646 005 Kč + SW: 304 495 Kč (bez DPH)
K testu poskytl: CoProSys, V Hlinkách 1167, Chrudim

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.