3D Studio MAX

Archiv | 01.12.97

Autoři: Roman Miler, Jiří Staněk Vydavatelství: Grada Počet stran: 331 Cena: 349 Kč (s CD-ROM) Grafické a anim...Autoři: Roman Miler, Jiří Staněk
Vydavatelství: Grada
Počet stran: 331
Cena: 349 Kč (s CD-ROM)

Grafické a animační programy lákají zcela jistě řadu nadšenců,
začínajících grafiků či grafiků toužících po změně. Dobrou
pozici na scéně 3D modelování a animace si vydobylo zcela jistě
3D Studio společnosti Autodesk, které vstoupilo na trh roku
1990, na platformě DOSu. Čas běžel, výkonnost běžných počítačů
stoupala, přicházely nové verze Windows a tu, kde se vzalo, tu
se vzalo 3D Studio MAX pro 32bitová Windows NT, s omezeními i
95. Pro ty, které zajímá problematika 3D animace, speciálně v
podání Autodesku (resp. Kinetixu) ve 3D Studiu MAX, je určena
výše uvedená kniha. Autoři této publikace jsou ze společností
úzce spjatých s produktem, Jiří Staněk pak přímo z Autodesku.
Kniha si klade za cíl seznámit neznalé čtenáře s obecnou teorií
3D animačních systémů, a proto úvodní kapitoly (43 stran)
rozebírají tematiku reprezentace geometrie, způsoby modelování a
tvorby objektů, modifikace geometrie (editace, logické operace
mezi objekty, deformace, optimalizace), způsoby animace,
používané prvky a vlastnosti (primitiva, světla, materiály).
Úvodní část uzavírá shrnutí historie vývoje produktu. Přes
deklaraci, že poslouží pro základní orientaci, je nutno říci, že
použitý jazyk je dosti odborný a řada termínů zůstává
nevysvětlena. Z tohoto důvodu si myslím, že člověk neznalý dané
problematiky (alespoň zběžně) by se v textu ztrácel. Dalším
nešvarem je nedotažené překládání/nepřekládání anglických názvů
funkcí (je zde vedle sebe "šablonování" a "snapshot" -- pokud je
software pouze v anglické verzi, zdá se mi vhodnější používat
anglické termíny a pouze při prvním výskytu je přeložit a
vysvětlit). Pozitivní je, že se zde objevují poznámky popisující
možnosti jiných programů (Alias, LightWave), ale i ty jsou dosti
kusé a neúplné (asi abyste na ně nedostali chuť). Nicméně pro
částečně znalé je i tento úvod jistě přínosný.
Další, hlavní část knihy popisuje postup a principy modelování,
konkrétně ve 3D Studiu MAX. Popis začíná výčtem typů geometrie a
objektů s jejich možnostmi, způsoby využití a častými způsoby
úprav. Následuje nástin možností animace, různé způsoby řízení
pohybu, provázanosti prvků až k ovládání z vnějšku (snímače
pohybu lidí). Pak najdete popis tvorby stínování, využití
materiálů, světel a zabudovaného renderu. Následuje část "Jak
rychle začít", jež popisuje krok za krokem tvorbu jednoduché
scény až ke generování animace. Je určena pro nedočkavce, kteří
chtějí něco rychle vyrobit, ale zároveň ilustruje některé
typické postupy. Dalších 160 stran je věnováno podrobnému popisu
práce s 3D Studiem MAX: počínaje prostředím a nástroji, přes
vytváření a použití tvarů, práci se světly a kamerami, úpravu
povrchu (materiály) až po animaci. Tato část je vybavena
množstvím dokumentačních obrázků a snímků obrazovek, takže je
skutečně názorná.
Závěrečná část patří popisu spolupráce s jinými aplikacemi a
doplňkovými moduly (plug-in, IPAS). Na přiloženém CD je výukový
program, plug-in aplikace a ovladače.
Jestli se vám zdá, že se některé části výkladu opakují, je to
pravda, pokaždé jsou však v trochu jiném pohledu a s různým
množstvím podrobností.
Je trochu škoda, že ačkoliv se jedná o knihu o grafice, je
grafická úprava velice strohá a místy vyloženě chybná (na druhou
stranu je tady několik barevných obrázků).
7 0............../DĚD

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.