3D navigace - žádný problém

Archiv | 01.06.98

V souvislosti s nárůstem informací v Internetu se objevuje hypotéza, že pro snadnější a intuitivnější pohyb po ...V souvislosti s nárůstem informací v Internetu se objevuje
hypotéza, že pro snadnější a intuitivnější pohyb po webovských
stránkách bude třeba dosavadní dvojrozměrné stránky převést na
trojrozměrný, nelineární způsob publikace.

Jednou z prvních vlaštovek, kterou nalezneme v doméně CZ, je
projekt labyrint ( www.labyrint.cz ). Labyrint pomocí 3D systému,
který většina uživatelů zná z akčních her, přibližuje
návštěvníkům Webu Komenského knihu

Labyrint světa a ráj srdce.

Tato navigační metoda, ač vypadá velice pohledně naráží, na
problém dosavadní orientace v dokumentech -- ta je totiž
odjakživa lineární. Na druhou stranu je příjemné, že samotné
aplikace jsou paměťově nenáročné (cca 200 KB), a tedy velice
svižné.disketa

Etika a Internet

I o etice a našem vztahu k novému médiu se diskutovalo na Prague
Internet Worldu 98 -- a to poměrně bouřlivě. Konečný závěr si
však nezadal s výsledky jakýchkoliv jiných pokusů diskutovat o
tomto tématu. Shrnuto a podtrženo - Internet je velice
svobodomyslné a lehko zneužitelné médium. Můžete psát známému do
Austrálie, kterého byste jinak nemohli kontaktovat, stejně jako
anonymně dohadovat obchod s drogami. Existují remail servery a
pornografie, ale existují také černé listiny a blokování adres.
A samotná anonymita pak klade zvýšené požadavky na etické
chování jednotlivce.myš

Internet pro lékaře

V současné době na adrese národní lékařské knihovny USA lze
nalézt souhrn kvalitních informací, ruší se blokády dané
nákladem knih, zveřejňují se takřka okamžitě výsledky výzkumů.
Studenti zde naleznou nejlepší pomůcky pro anatomii (na
milimetrové plátky rozřezaný člověk a další unikátní produkty).

Bohužel bylo konstatováno, že kvůli malé rychlosti přenosu zatím
nelze přemýšlet o širším využití Sítě. Aktuální problémy s
přenosem dat řeší dosud spíše telemedicína s využitím satelitní
a mobilní telefonní techniky.disketa

InterSEIf

InterSEIf je nová služba podnikatelské sféře, která vychází z
iniciativy Hospodářské komory a Modrých stránek. Webová stránka
slibuje svým uživatelům informace podrobnější než v obchodním
rejstříku o cca 10 000 firmách a možnost uveřejnění nabídky a
poptávky. Projekt, který má silnou konkurenci, například na
stránkách Evropské databanky, si slibuje jistou úspěšnost díky
svému zaštítění státem kontrolovanou Hospodářskou komorou ČR,
možnosti aktualizace dat on-line a zprostředkování obchodu se
státy Evropské unie. Stránka je v současné době v tříměsíčním
zkušebním provozu ( www.interseif.cz ).myš

Bez počítače na Internet

Jeden ze dvou hlavních sponzorů Prague Internet Worldu 98,
RadioMobil a. s., prezentoval na výstavě mimo jiné i novou
službu Super SMS. Od původní služby, která se omezovala na
posílání krátkých (160 znaků) textových zpráv, se opravdu
"super" rozrostla. Délka zprávy je dnes omezena 316 znaky, z
mobilního telefonu lze posílat i přijímat e-maily, komunikovat s
operátorem a dokonce prohlížet Internet. Poslední služba (SMS
browsing) je v současné době sice ještě v plenkách, ale firma
RadioMobil, a. s., již má přislíbenu podporu od většiny
providerů, takže se vlastníkům mobilů brzy otevře možnost
surfování bez počítače.myš

Soutěž o Zlatou zmiji

V rámci Prague Internet Worldu 98 se uskutečnilo vyhodnocení
soutěže o nejlepší stránku. Laická i odborná komise vybraly
nejlepší stránky ve čtyřech kategoriích, přičemž se ve většině
případů shodly (jen v oblasti Informace byla pro laiky
přitažlivější www.mia.cz/osf/ , na rozdíl od odborné poroty,
která si vybrala www.culture.cz ).

Hodnotící kritéria obsah, grafiku a přehlednost dále splnily
www.pilsner-urquell.cz v kategorii obchodu a podnikání,
www.obce.cz v kategorii státní správy a raoul.spinet.cz. pro
oblast zábavy, her a volného času.myšKomentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.