3Com SuperStack II Switch 3000 10/100

Archiv | 01.01.98

Vzájemné propojování počítačů v rámci různých pracovišť, a to dokonce i těch zcela nejmenších, s sebou...

Vzájemné propojování počítačů v rámci různých pracovišť, a to
dokonce i těch zcela nejmenších, s sebou logicky přináší
rozmanité nároky na síťové vybavení. Zvláště v poslední době,
s ohledem na zvyšování propustnosti lokálních sítí, patří mezi
často používaná zařízení switche (přepínače). Na našem trhu je
jedním z nabízených i SuperStack II Switch 3000 10/100, jenž je
výrobkem známé firmy 3Com.

Na rozdíl od hubů, kde přenosová rychlost 10, resp. 100 Mb/s, je
pevná a jde o součet na všech portech zařízení, konstrukce
switchů nabízí uváděnou hodnotu vždy pro každý port samostatně.
Navíc dovoluje kombinovat pomalejší části sítě s komunikací
10 Mb/s (Ethernet) a rychlejší větve se 100 Mb/s (FastEthernet), a
to zcela nezávisle na sobě. Samozřejmě touto vlastností
disponuje i 3Com SuperStack II Switch 3000. Standardně nabízí
k využití dvanáct portů 10Base-T/100Base-TX (zásuvka RJ-45),
z nichž libovolný může pracovat jak v režimu 10, tak i 100 Mb/s.
Switch disponuje nově navrženou automatickou detekcí přenosové
rychlosti, takže podle připojeného zařízení mění port samočinně
způsob komunikace. Tato vlastnost umožňuje snadné kombinování
obou typů sítí (Ethernet, FastEthernet) a i pozdější
bezproblémový přechod na rychlejší způsob komunikace. Konstrukce
switche nabízí dále na každém z portů jak half-, tak i
fullduplexní provoz, což v praxi znamená možnost komunikace až do
rychlosti 200 Mb/s. Všechny porty jsou však pouze výstupní
(nekřížené), což v základním provedení switche znamená jeho
použití v hlavním uzlu sítě (viz obr.2). Pro propojení switchů
mezi sebou, či s jinými částmi sítě, je nutné využít nabízených
doplňkových modulů. Ty dávají uživateli možnost připojení pomocí
sítí typu FastEthernet (100Base-FX optické vlákno, 100Base-TX
měděný vodič) a do konce roku 1997 by měl být rovněž k dispozici
i modul ATM OC-3c multi-mode a modul Gigabit Ethernet SX pro
připojení do příslušného typu sítí.

Kromě nasazení switche v menších pracovních skupinách, se nabízí
i díky až 8 160 podporovaným adresám MAC na switch jeho využití i
v rozsáhlých sítích, s poměrně vysokými nároky na výkon. To mimo
jiné dovoluje i kontrola a omezování přetěžování pomocí tzv.
Intelligent Flow Managementu, zajišťujícího efektivní ochranu
před ztrátami paketů a minimalizujícího prodlevy toku dat i při
vysokém zatížení sítě. Každý z portů je navíc vybaven vlastním
bufferem o kapacitě 256 kB, což opět vede k plynulejšímu toku
dat. Další z implementovaných technologií při přenosu dat, PACE
Technology, umožňuje nasazení switche rovněž v sítích, navržených
pro přenos multimediálních dat v reálném čase.

Je běžné, že většina aktivních prvků tohoto typu disponuje i
řadou možností pro svou správu a řízení. Nejinak je tomu i zde a
základním prvkem správy je podpora RMON a virtuálních sítí VLAN.
K dispozici je až 16 virtuálních sítí na jeden switch, včetně
tzv. kmenové VLAN pro propojování více switchů mezi sebou. To
dovoluje účinnou segmentaci sítě podle pracovních skupin,
následně tak zvýšení bezpečnosti a rovněž zredukování provozu na
síti. Dalším nástrojem pro řízení switche je již prakticky
standardní plná podpora SNMP managementu. Ten je samozřejmě
podporován jak přes IP, tak i IPX a dovoluje vzdálený monitoring
všech charakteristik zařízení i jednotlivých portů v reálném
čase. Kromě vzdáleného managementu je možná i lokální správa
zařízení pomocí běžného sériového portu RS-232 (9pin) a
příslušného programového vybavení.

K základním parametrům zařízení je třeba ještě doplnit, že se
jedná o "stohovatelný" aktivní prvek, patřící do ucelené série
produktů s názvem "SuperStack". Jednotka je dodávána i spolu
s montážními doplňky pro zabudování do 19" skříní Rack, ovšem
může pracovat i samostatně. Napájení je zajištěno interním
zdrojem 220 V o výkonu 74 W. Kromě možnosti softwarového
monitorování provozních stavů je jejich základní sledování možné
i ze skupiny indikačních LED diod. Ty například informují o
komunikačním režimu u každého z portů (Ethernet/FastEthernet), o
zatížení, chybových stavech, napájení atd.

Využívání architektury ASIC a nové původní čipové sady BRASICA
tak dovolilo výrobci snížit cenu zařízení zjevně bez jakéhokoli
omezení jeho parametrů a užitných vlastností. I proto je možné
na našem trhu tento aktivní prvek zakoupit za cenu přibližně
80 000 Kč bez DPH a firmou 3Com je standardně garantována záruka
v trvání 1 roku.


Zapůjčil: PR Consulting, s. r. o.

Nad Pískovnou 4

140 00 Praha 4

Záruka: 1 rok

Cena: cca 80 000 Kč (bez DPH)


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.