2x variace na téma JAVA

Archiv | 01.01.98

Sybase PowerJ Silná Jáva Je to jasná věc: dnešní firma vyrábějící vývojové nástroje prostě musí m...Sybase PowerJ

Silná JávaJe to jasná věc: dnešní firma vyrábějící vývojové nástroje
prostě musí mít v nabídce prostředí pro vývoj v Javě. Pozadu
nechce zůstat ani známá firma PowerSoft--Sybase a uvádí na
trh novinku pod názvem PowerJ Enterprise.

Jedná se o nástroj třídy RAD (Rapid Application Development)
v provedení klient-server. Hotové aplikace je možné spouštět
v prostředí VM Sun i Microsoft a v browserech NetScape a MS
Internet Explorer. PowerJ umožňuje tvorbu vícevrstvých
aplikací s využitím velmi malých klientů a brokerů
odpovídajících standardu CORBA.
PowerJ je skutečný chlapák. První věc, kterou udělá, je, že
vám zabaví podstatnou část disku. Pokud byste si chtěli
nainstalovat vše, co je na cédéčku k dispozici, budete
potřebovat přibližně 650 MB. Pro někoho bude možná
překvapením, že samotné vývojové prostředí (workbench)
vyžaduje jen zlomek celkové kapacity. Poměrně rozsáhlá je
nápověda, která pokrývá témata od začátečnických rad až po
referenční příručky. Další informace se dají vyhledat přímo
na webovské site Sybase, na kterou se dostanete přímo
z nápovědy nebo přes zástupce ve složce PowerJ. Nejvíce
místa na instalačním CD zabírají komponenty (JavaBeans),
jimiž u Sybase rozhodně nešetřili, alespoň na váhu ne.
Komponenty jsou k dispozici ve dvou verzích -- JDK 1.02
a JDK 1.1. Další část instalace představují ovladače pro
přístup k datům. PowerSoft sází hlavně na jdbcCONNECT, což
je velmi malý (tenký) klient pro přímý přístup k datům
uloženým na rodině serverů Sybase (SQL Server, SQL Anywhere,
Sybase IQ a Replication Server). Pro vyzkoušení a ladění
aplikací je součástí instalace lokální databázový server SQL
Anywhere 5.0 pro tři uživatele.
Vzhled vývojového prostředí je prakticky shodný s jinými RAD
nástroji. Základní okno obsahuje nabídku menu, nástrojovou
lištu a přehledně členěnou kolekci komponent. Najdete zde
prakticky všechny komponenty známé z ostatních produktů,
další si můžete opatřit od jiných výrobců nebo si je udělat
sami. Osazením komponent na formulář vznikne zárodek
aplikace, který se dotvoří vyplněním vlastností komponent
a ošetřením důležitých událostí. Založení aplikace je možné
zkrátit využitím pomocníka, jenž prvotní podobu formuláře
odvodí od jedné z devíti šablon. Jestliže vytváříte aplet
nebo formulář, který bude mít co do činění s daty, pomocník
pro vytvoření formuláře předá štafetu pomocníkovi pro
připojení databáze a definici SQL dotazu. Přístup
k databázi obstarává komponenta typu Transaction
prostřednictvím zvoleného ovladače. Druhou komponentou je
SQL, která nad připojenou databází definuje dotazy. Poměrně
obtížným místem bylo správné nastavení komponenty
Transaction tak, aby skutečně "viděla" databázi. V tomto
místě pomocník pro připojení pasivně vyžaduje vepsání
informací, namísto toho, aby sám pomáhal. To pomocník pro
definici SQL dotazu je mnohem vydařenější -- návrh je
rozdělen do logických celků jako je výběr polí a sestavení
logické podmínky výběru. Máte-li připojenu databázi
a definován dotaz, propojení dalších komponent
s odpovídajícími položkami databázových tabulek je jen
otázkou okamžiku.
Hotový formulář můžete přeložit a začít ladit. Příjemně
překvapí rychlost "kompilace", která na počítači s "pouhými"
32 MB paměti trvá jen několik sekund. Ladění obstarává
grafický debugger s běžnou výbavou, do níž patří
breakpointy, watche a podobně.
Databázově orientované aplikace můžete tvořit také pomocí
nadstavby NetImpact Dynamo. Aplikace vytvořená Dynamem
pracuje tím způsobem, že provádí SQL dotazy nad databází
uloženou na SQL serveru. Konečné tabulky nebo pohledy jsou
sloučeny s kostrami HTML formulářů do výsledných HTML
stránek.
V porovnání s některými konkurenty jako JBuilder od Borlandu
nebo Visual J++ od Microsoftu, kde vývoj aplikace připomíná
skládačku, při práci s PowerJ převažuje pocit, že
programujete. Tento přístup bude vyhovovat více "skutečným"
programátorům vyučeným na C++, zatímco "pojídači koláčů"
raději skládají. Dalším charakteristickým rysem je pojetí
práce s databázovými daty. Automaticky se počítá s tím, že
data jsou uložena na databázovém serveru, a to zejména
některém z rodiny Sybase. Možnost připojení lokální
databázové tabulky např. dBASE nebo Paradox neexistuje,
alespoň jsem ji v dokumentaci nenalezl. Klíčovou otázkou
zůstává, zda se PowerSoftu-Sybase podaří získat i uživatele
jiných databázových produktů, než je Sybase. To se může
podařit jedině tehdy, když bude fungovat bezbolestné
připojení k jiným databázovým serverům, a nejlépe nativním
ovladačem. Pokud se toho dosáhne, bude dál rozhodovat cena
a marketing.Sybase PowerJ
+
+
+
K recenzi poskytla firma:
Sybase ČR, s.r.o.
Tychonova 2
Praha 6
Cena: ????? Kč

****

Pro vaši firmu

PowerJ je profesionálním nástrojem pro tvorbu aplikací
v jazyce Java. Tyto aplikace nejsou závislé na operační
platformě, ale pouze na dostupném virtuálním počítači (VM).
PowerJ podporuje VM Microsoft a Sun. Aplikace pracují na
základě vícevrstvé architektury, využívající tenkých klientů
a brokerů dle specifikace CORBA (Common Object Request
Broker Architecture).
Vývojové prostředí má všechny rysy třídy RAD (Rapid
Application Development), především v použití komponent.
Podporovány jsou komponenty JavaBeans dle specifikace JDK
1.02 a JDK 1.1.
PowerJ je produktem typu klient-server, spolupracovat umí
zejména se servery z produkce firmy Sybase.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.