Win32? .NET? Delphi 2005!

Software | 01.03.05

Firma Borland se v poslední době dostala doslova mezi dva mlýnské kameny - zjavovské strany se tlačí projekt Eclipse, vývojářský svět Windows zase válcuje redmondský obr. Není divu,

Firma Borland se v poslední době dostala doslova mezi dva mlýnské kameny - z
javovské strany se tlačí projekt Eclipse, vývojářský svět Windows zase válcuje
redmondský obr. Není divu, že se firma snaží nacházet na trhu nové skuliny, kde
by se jí dýchalo volněji. Nicméně nevyhýbá se ani přímým soubojům na poli své
hlavní působnosti - ve vývojářských nástrojích. Dobrým příkladem je Delphi
2005, hlavní pokračovatel větve Windows.
A zdá se, že do budoucna zůstane i jediným přímým následovníkem všech dosud
oddělených produktů pro svět Windows. Ve verzi 2005 se totiž z původně
pascalovského nástroje stává vícejazyčné studio, které patrně zanedlouho pohltí
i dosud "samostatný" C++ Builder. V této fázi Borland integroval pod jednu
střechu Delphi pro Win32 a Delphi pro .NET (jakožto vývojářské prostředí
postavené na jazyce Pascal) s prostředím pro jazyk C#.
Uživatelské prostředí (IDE) programu samozřejmě vychází z Delphi 8, i když bylo
doplněno některými funkcemi, po nichž volali uživatelé starších Delphi (třeba
možností editovat VCL formuláře mimo záložku Design Editoru). Z novinek zaujme
nová záložka "History" v editoru kódu - zprostředkuje část funkcionality
programu pro správu verzí tím, že zpřístupní uživateli zvolený počet
historických verzí jednotlivých souborů včetně možnosti porovnání obsahu.
Hlavní novinkou editoru kódu je však tzv. refactoring, umožňující měnit
zdrojový kód tak, aby byla zachována požadovaná funkčnost, ale výsledek byl
efektivnější, přehlednější a zejména čitelnější. Implementovány jsou např.
postupy extrakce metod, přejmenování symbolů, deklarace proměnných a polí,
vyhledání jednotek a jmenných prostorů. Ruku v ruce s funkcí SyncEdit
(přejmenování všech výskytů vybraného symbolu v označeném bloku najednou)
přináší refactoring efektivnější psaní vlastního kódu. Rozšířena byla podpora
kódování HTML včetně transformace kódu do přehledné stromové hierarchické
struktury a zvýrazňování syntaxe při editaci souborů kaskádových stylů.
Provázanost prostředí Win32 a .NET je krásně patrná na vestavěných debuggerech
prostředí samo používá ten implicitně správný podle typu projektu, dovoluje
však velmi jednoduše přepnout na druhý debugger a ladit tak aplikaci i pro
druhou cílovou platformu.
Mnohá vylepšení zaznamenala oblast vývoje pro ASP.NET - např. dostanete k ruce
asistenta pro proces nasazení aplikace, rozšířena byla funkcionalita sady
webových komponent Borlandu (třeba o podporu multimediálního obsahu), přidán
byl průvodce pro tvorbu vlastních uživatelských webových komponent nebo pro
transformaci HTML prvků na serverové komponenty jediným stisknutím tlačítka.
Bouřlivým vývojem prochází technologie ECO, implementující modelem řízený vývoj
aplikací z klasických databázových aplikací se rozšířila i na aplikace a webové
služby ASP.NET, přibyla možnost generování kódu a objektově-relačního mapování
pro již existující databázovou infrastrukturu, objevily se nové komponenty pro
pooling a sdílení databázových připojení i možnost kompilovat ECO modely do DLL
knihoven a volat je z různých aplikací.
Není možné vynechat ani podporu databází - kromě podpory Sybase 12.5 byla
výrazně rozšířena práce s daty - kupříkladu pomocí funkcí BdpCopyTable můžete
programově migrovat data mezi databázemi, pomocí tříd DataHub a DataSync se
můžete připojovat paralelně k více datovým zdrojům a synchronizovat transakce
napříč zdroji. Zmíněné třídy pak ve spojení s RemoteConnection a RemoteServer
úžasně zjednodušují tvorbu distribuovaných databázových aplikací. Vývojář v
Delphi 2005 nemusí opouštět prostředí ani v případě, že potřebuje změnit
databázové schéma, struktury tabulek či pohledů, případně migrovat data mezi
databázemi - vše nyní bez problému zvládne přímo pomocí nástroje Database
Explorer. Kromě novinek opravili vývojáři také celou řadu chyb kritizovaných v
minulé verzi (třeba znepřístupnění průvodce pro konfiguraci připojení datových
zdrojů ADO.NET).
Pokud jde o použití a převod stávajících VCL aplikací, v Delphi 2005 byla
rozšířena nabídka migrovaných technologií - vylepšen byl dbExpress a BDE,
doplněny byly dbGO a DataSnap, najdete i .NET podoby technologií WebSnap a
IntraWeb. Aby se více přiblížily světy Win32 a .NET, byl rozšířen jazyk Delphi,
kupříkladu o podporu inliningu funkcí a procedur, agregaci více unit ve jmenném
prostoru, o unikódové identifikátory, dynamicky alokovaná vícerozměrná pole a
konečně i o příkaz for-in (iterace všemi prvky kolekce).
Poslední velice důležitou novinkou je oblast podpory testování. Delphi 2005
integrují schopnosti open-source testovacích prostředí DUnit a NUnit přímo do
projektu, takže je možné (a žádoucí) vytvářet testy souběžně s psaním vlastního
kódu. Následně testy sestavíte do scénářů
nebo dávek a můžete je kdykoliv znovu spustit a zjistit místa, kde nové zásahy
porušují integritu starého kódu.
Přehled zajímavostí Delphi 2005 není zdaleka úplný, nicméně i tak poskytuje
celkem jasný obraz o tom, že Borland svůj potenciál ještě zdaleka nevyčerpal a
má vývojářům stále co nabídnout. Možnost paralelního vývoje pro Win32 a .NET,
podpora testování, integrace více jazyků, databázová funkcionalita a v
neposlední řadě unikátní technologie ECO - to vše jsou pozitiva, kvůli nimž by
Delphi 2005 neměly uniknout pozornosti vývojářské komunity.

K recenzi poskytla firma: Borland, s. r. o., Na Pankráci 30, Praha 4,
http://www.borland.cz
Cena: 29 500 Kč (Pro), 68 400 Kč (Enterprise), 95 900 Kč (Architect)
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.