Užitečné tipy & triky pro Windows

Software | 01.03.05

C05P0119Pravidelná dávka tipů, lstí a fíglů pro váš operační systém a aplikace Sněží. Už třetí den. Je to příjemné. Jakoby nám matka příroda chtěla vynahradit absenci sněhu...

C05P0119
Pravidelná dávka tipů, lstí a fíglů pro váš operační systém a aplikace
Sněží. Už třetí den. Je to příjemné. Jakoby nám matka příroda chtěla vynahradit
absenci sněhu o Vánocích. Vánoce jsou svátky klidu a pohody, takové, která v
této době ovládá i firmy podnikající v IT. Na počátku ledna se všichni teprve
dostáváme "do tempa". Proto se tento krátký úvodník výjimečně vyhne veškerým
komentářům na účet Microsoftu a ostatních výrobců softwaru. Stále sněží.

Tipy pro Windows

Chraňte svůj registr
(Win 9x/Me) Dnešní díl začneme editací systémového registru, proto raději
nabádám k opatrnosti. Níže uvedený postup popisuje úplné zablokování přístupu k
této známé databázi hodnot. Registr potom nelze editovat v grafickém editoru
regedit, který často používáme pro některé další úpravy Windows.
Bohužel (bohudík) například ve Windows Me zablokujete přístup tak dokonale, že
se ani po opětovném uvedení hodnot do původního stavu do systémového registru
nedostanete. Pomůže až obnovení registru ze zálohy, což může být obtížné. Proto
vřele doporučuji, abyste blokování registru prováděli pouze tehdy, máte li k
tomu důvod. Rozhodně si před samotným zablokováním registr zálohujte , jak to
uvádíme v jednom z následujících tipů tohoto dílu. Jednoduchým zásahem do
systémového registru jej snadno zablokujete tak, že už se do něj nikdo
nedostane, ani vy samotní.
Současně se zablokováním registru si ukážeme i způsob, jakým ho lze pod Windows
98 uvést (respektive inkriminovanou hodnotu v něm) do původního stavu a přístup
zase obnovit. Pro Windows Me ale níže uvedený postup nefungoval.
Spusťte si program regedit z menu Start Spustit. Jděte do klíče
HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Policies. Zde je
nutné vytvořit další klíč System. To provedete následovně: poklepejte pravým
tlačítkem na Policies a zvolte Nový Nový klíč. Měl by se vytvořit ve stromu pod
klíčem Policies. V klíči System vytvořte položku DisableRegistryTools.
Poklepejte pravým tlačítkem myši do pravé části regeditu (obsahu klíče System)
a zvolte Nový Nová hodnota DWORD. Poté poklepejte na novou položku levým
tlačítkem myši a změňte její hodnotu z 0 na 1. Ukončete regedit.
Od této chvíle se do registru nedostanete. Záchranou je opětovná změna hodnoty
DisableRegistryTools pomocí řádkového editoru systémového registru. Nejprve
musíte vytvořit soubor s částí registru, kterou chcete pozměnit. Obsah takového
souboru, například unblock.reg, by mohl vypadat takto:
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Policies\System]
"DisableRegistryTools"=dword:00000000
Tento soubor uložte pod zvoleným názvem, důležitá je přípona reg. Poté na něj
buď poklepejte a systém jej automaticky do registru zapíše, nebo restartujte do
MS-DOSu a na příkazovém řádku napište příkaz:
regedit unblock.reg
Bohužel ani tento postup nemusí vrátit vaší osobě práva k editaci systémového
registru. Proto zde uvedu ještě jeden velmi elegantní způsob, který ale
vyžaduje doinstalování utility poledit.exe z instalačního CD Windows. Ta slouží
primárně k pohodlnějšímu a složitějšímu nastavení systémové politiky Windows,
jejíž součástí je i blokování systémového registru.
Utilitu POLEDIT najdete na instalačním CD (například Windows 98 SE) ve složce
Tools Reskit Netadmin Poledit. Spusťte tuto utilitu, jděte do menu Soubor a
zvolte položku Otevřít registr. V Poleditu se objeví dvě ikony. Poklepejte na
ikonu Místní uživatel a pokračujte ve stromové struktuře do složky Systém
Omezení. Zde je nutné odznačit položku Znepřístupnit nástroje pro úpravu
registru. Tím registr opět odblokujete a můžete jej modifikovat.

Nejdříve uložit, poté editovat
(Regedit) Standardní uživatel Windows, který používá PC zejména k práci, asi
následující tip neocení, nicméně stále je mezi námi mnoho nadšenců (a počítám,
že někteří z nich jsou i čtenáři tipů a triků), pátrajících pod slupkou
grafického rozhraní, mimo jiné i v hloubi systémového registru (tweaks).
Systémový registr je soubor proměnných a jejich hodnot, nicméně na pevném disku
je uložen v binární formě jako nečitelný soubor znaků. Proto pro jeho editaci
musíte použít buď vestavěný, nebo externí editor. Jestliže se přikláníte k
vestavěnému regeditu, patří následující řádky právě vám.
Jděte do menu Start Spustit a spusťte program regedit. Proměnné jsou v tomto
souboru zobrazeny ve stromové struktuře. Ta je sice přehledná, nicméně hodnot
je tolik, že se v nich zorientujete jen těžko. Editace je navíc možná pouze u
jedné hodnoty, nemůžete nastavovat např. několik hodnot najednou. Naštěstí
regedit obsahuje možnost zálohy, která bude užitečná nejen pro hromadnou změnu
názvu nebo obsahu jednotlivých položek. Zálohovat jednotlivé části registru lze
takto: najděte požadovaný klíč, označte jej ve stromové struktuře, jděte do
roletového menu Soubor a zvolte Exportovat. V následujícím dialogu zkontrolujte
před exportem několik hodnot. Zvolte samozřejmě umístění a název souboru se
zálohou konkrétního klíče registru. Poté zkontrolujte v dolní části dialogu
Rozsah exportu buď zálohujte celý registr, nebo jen zvolenou větev, jejíž
umístění lze v tomto dialogu ještě změnit. Potvrďte stiskem tlačítka Uložit.
Ve zvoleném umístění se objeví nový soubor s příponou reg, který je (světe div
se) krásně čitelný v textové podobě v libovolném textovém editoru (Poznámkový
blok). V tomto souboru naleznete poměrně přehledný seznam klíčů a jejich
hodnot. Soubor můžete libovolně editovat a pouhým poklepáním na něj (např. v
Průzkumníku) jej zapíšete zpět do registru.
K čemu je to všechno dobré? Pokusím se nastínit pár možností využití. Základem
je samozřejmě záloha jako taková. Výše uvedeným způsobem spolehlivě zálohujete
důležité části registru. V případě jejich poškození (např. vadně instalovaným
programem nebo chybným nastavením) se můžete snadno vrátit do výchozího bodu.
Export do souboru je také užitečný v případě, že chcete někomu část svého
registru předat. On ji pak může snadno implementovat do svého systému a
dosáhnout tak kýženého cíle (např. shodného nastavení programu jako ve vašem
počítači). Velkou výhodou je potom čitelnost exportovaného souboru. Snadno v
něm lze provádět hromadné změny parametrů nebo názvů klíčů.
Nikdy se nepouštějte do úpravy systémového registru v případě, že nevíte
přesně, co děláte, nebo si nemůžete dovolit kolaps operačního systému. Před
úpravami lze registr zálohovat, ale ne vždy se pak k této záloze dostanete.

Skrytý FrontPage
(Outlook Express 6) Zatímco Outlook Express tvoří standardní součást Windows
již mnoho let, MS FrontPage, jako editor WWW stránek, byl vždy dostupný v sadě
aplikací MS Office. Integrace produktů Microsoftu však již natolik pokročila,
že je možné editovat WWW stránky v každém standardním editoru, jako je třeba
samotný Word. Málokdo však tuší, že velmi slušné schopnosti editace kódu HTML
nabízí i Outlook Express i když je pravděpodobně pro tvorbu vlastních webových
prezentací nevyužijete.
V posledních letech už není elektronická pošta totéž, co v dřevních dobách
internetu. Stále sice slouží k zasílání zpráv, nicméně ty nejsou zdaleka jen
textové. V poslední době je navíc čím dál populárnější posílat poštou i soubory
rozličných typů, mnohdy i neskutečně veliké. Velké množství zpráv (spam
nevyjímaje) je dnes zasíláno ve formě WWW stránek (tedy v HTML kódu) a poštovní
programy si s takovými zprávami umí poradit. Logicky v nich můžete obdobné
zprávy i sami vytvořit, nicméně Outlook Express vám k tomu nabídne i HTML
editor.
Spusťte program Outlook Express a vytvořte novou poštovní zprávu. Pokud píšete
standardně zprávy ve formě prostého textu, musíte nejprve zapnout pokročilejší
editační možnosti zprávy. To provedete v roletovém menu Formát volbou
Formátovaný text (HTML). Poté již můžete začít s vytvářením samotné zprávy
pomocí lišty nástrojů. Pokud chcete mít nad zprávou větší kontrolu, jděte do
roletového menu Zobrazit a vyberte možnost Zobrazit zdroje. V dolní části
editačního okna se objeví tři známé záložky. Reprezentují tři různé pohledy na
zprávu. První je klasický editační WYSIWYG, druhý zobrazí čistý HTML kód (s
obarvenou syntaxí), třetí pak náhled v internetovém prohlížeči. Všechny módy
umožňují editaci zprávy, záleží tedy jen na vás, co vytvoříte.

Tipy pro MS Office

Nemáte myš s kolečkem?
(Word 2000 a vyšší) K dnešnímu počítačovému standardu neodmyslitelně patří myš
s kolečkem, nebo alespoň s kolébkou, pomocí které můžete pohodlně posouvat
dokumenty, ať už ve Wordu nebo v jiné aplikaci. Jestliže patříte mezi
uživatele, kteří myš s touto "technickou vymožeností" nevlastní, čtěte
následující tip, mohl by být užitečný.
Uživatelé myší s kolečky a kolébkami totiž mohou velmi pohodlně posouvat
dokumenty, aniž by sundali ruce z klávesnice, případně přestali pracovat s
tlačítky myši. Vy, kdo jste o tuto výhodu připraveni, máte možnost si zapnout v
Office 2000 funkci Automatické posunování, která se chová obdobně. Jak na to?
Otevřete Word a jděte do roletového menu Nástroje. Zde zvolte položku Vlastní a
přejděte na záložku Příkazy. V levém sloupci potom vyberte skupinu příkazů
Nástroje a v pravém vyhledejte příkaz Automatické posunování.
Tento příkaz potom můžete levým tlačítkem myši přetáhnout na libovolnou lištu s
nástroji v horní části Wordu pod roletovými menu. Zobrazí se vám jako tlačítko.
Pokud toto tlačítko stisknete, můžete pohybem myši posunovat dokumentem nahoru
a dolů, pokud ho stisknete znovu, funkce se vypne.
Je šikovné mít k této funkci přiřazenou klávesovou zkratku, abyste ji mohli
pohodlně ovládat z klávesnice a nemuseli se myší přesouvat na zmíněné tlačítko.

Sledování změn
(Office 2000 a vyšší) Druhým tipem dnešní kancelářské části bude pro někoho
denně používaná, pro jiného zcela neznámá funkce MS Wordu sledování změn.
Kancelářský balík Microsoft Office je dnes takřka standardní součástí každého
pracovního počítače, i když se v poslední době na světlo derou také jeho zdarma
distribuovaní konkurenti (zejména OpenOffice.org nebo 602pro PC SUITE).
Vzhledem k rozšíření balíku do firemní sféry musela společnost Microsoft do
posledních verzí implementovat mnoho funkcí podporujících spolupráci na tvorbě
dokumentů. A jednou z nich je právě sledování změn.
Pokud spustíte MS Word, k žádnému sledování nedochází, je potřeba tuto funkci
aktivovat. Poté Word zaznamená každou úpravu stávajícího dokumentu a patřičně
ji označí. Sledování změn aktivujete v roletovém menu Nástroje volbou položky
Sledování změn. Objeví se další nástrojová lišta, kde můžete měnit parametry
sledování, ale také vše jednoduše vypnout a zapnout. Povšimněte si hlavně
tlačítek Sledování změn a Podokno revizí. Od té chvíle bude Word pečlivě
zaznamenávat veškeré změny v dokumentu, které si můžete pohodlně prohlédnout
právě v podokně revizí. Změny jsou označeny odlišnou (zelenou) barvou.
Takto má každý, kdo dokument upravuje, přehled o změnách, které provedl někdo
jiný. Nakonec je však třeba jednotlivé úpravy zapracovat do finálního textu. To
provedeme velmi jednoduše. Stačí klepnout na příslušnou změnu přímo v textu
pravým tlačítkem a zvolit jednu z možností v kontextovém menu buď zapracujete
změny do finálního dokumentu, nebo je odmítnete. Poté se příslušný text stane
součástí dokumentu (zmizí barevné označení) nebo je zcela vymazán.
Sledování změn poskytuje i přehled změn v závislosti na čase. Snadno se tak
dozvíte, kdo, kdy a co přesně v dokumentu upravil.

Easter Eggs

Je to opravdu Intel?
(Win 98) Na závěr ještě jedno vajíčko. Níže popsaný trik je proveditelný jen ve
Windows běžících na počítači s procesorem (nebo několika procesory) Intel.
Netuším, zda šlo o úmysl, ale malou změnou v registrech lze mírně změnit
informace o procesoru, které se zobrazují v dialogu Systém v Ovládacích
panelech.
Máte-li procesor Intel, jděte do menu Start Nastavení Ovládací panely a v nich
poklepejte na ikonu Systém. Hned na první záložce Obecné najdete v dolní části
dialogu dvouřádkovou informaci o vašem procesoru. S touto informací lze
manipulovat.
Spusťte regedit a jděte do podklíče HKEY_LOCAL_MACHINE Hardware Description
System CentralProcessor 0. Zde v pravé části regeditu dvakrát poklepejte myší
na položku VendorIdentifier a změňte její hodnotu z GenuineIntel na Genuine
Intel, tedy vložte mezi dvě slova jednu mezeru. Zavřete regedit a podívejte se
znovu na dialog Systém z Ovládacích panelů. Identifikace a popis procesoru se
poněkud změní.

Intertipy
Po měsíci těžkého strádání (bez tipů a triků) máte před sebou další díl seriálu
internetových odkazů. A s ním i obvyklý komentář namířený na české internetové
providery.
Nejzajímavější zprávou posledních dní je asi informace o chystaném prodeji
Českého Telecomu. Snad už posledním. Věc je již velmi aktuální a k prodeji
pravděpodobně dojde do konce volebního období stávající vlády. Doufejme, že
tato zásadní změna na internetovém trhu povede k dalšímu a mnohem masovějšímu
šíření vysokorychlostního internetu. Do všech domácností. Včetně služeb, které
s sebou přinese.
Dnešní díl internetových tipů věnujeme podobně jako hlavní článek systémovým
registrům.
ActiveWin Registry tips
http://www.activewin.com/tips/reg/index.shtml
Velmi dobře zpracovaná stránka věnovaná úpravám systémového registru všech
současných verzí Windows. V levé části máte k dispozici předlouhé menu s mnoha
odkazy na tradiční tipy a triky, články o Windows, publikace a elektronické
konference. Samotná sekce, věnující se tipům v registrech, je rozdělena podle
jednotlivých témat do tabulky. V každé buňce tabulky je pak textový seznam
editačních tipů. Autor se kromě úprav vzhledu a funkčnosti věnuje velmi
podrobně samotné práci s registry. Zabývá se možnostmi editace a zálohování, v
krátkém textu také popisuje, kde a jak se registry vůbec vzaly, případně jakou
mají strukturu. Tipy jsou zpracovány jednoduše, bez grafiky, často najdete i
připravený "reg" soubor pro konkrétní úpravu. Vše anglicky.
Triky od Boba
http://www.onecomputerguy.com/registry_tips.htm
Tato stránka zdaleka nedosahuje grafické úrovně předchozího odkazu, je totiž
obyčejná a textová. Nicméně na ní najdete bez ladu a skladu několik desítek
tipů pro úpravu registru. Tipy jsou rozděleny, ale pouze do tří sekcí, takže se
v tom stejně nevyznáte. Odkazy včetně samotného textu jsou pohromadě na jedné
WWW stránce. Není tedy problém stáhnout vše pohodlně do PC a prohlížet jako
textový soubor. Anglicky.
WinGuides Registry
http://www.winguides.com/registry/
Bezkonkurenční web jak po grafické, tak po obsahové stránce. Obsahuje obrovské
množství tipů a triků pro editaci registrů a mimo to spoustu dalších informací
a článků. Registry jsou nutně rozděleny na šest základních oddílů: Windows,
Tips and Tricks, Network, Security, Hardware, Software. Jednotlivé oddíly se
navíc dále dělí, a to i několikrát. Než se dostanete k samotnému, mimochodem
výborně zpracovanému tipu, tak se dosti naklikáte. Diky množství odkazů nechybí
vyhledávač, samozřejmostí jsou návody, jak s registry pracovat. Na stránce
najdete i odkazy na diskusní fóra, stažení užitečného softwaru, doporučené
knihy a možnost přihlášení se k odebírání newsletteru. Ze stránek můžete směle
pokračovat na další zajímavé servery uvedené v odkazech. Anglicky.
Tweaks Central
http://www.2e.org
Stránka s nadějným názvem a velmi krátkou adresou, graficky poněkud zastaralá,
nicméně zajímavého toho zde najdete dost a dost. Jednotlivé "tvíky" jsou
rozděleny v podstatě do tří oddílů: Performance, Customizing a Hardware. V
každém oddílu najdete již samotné textové odkazy. Tipy jsou zpracovány bez
použití jakékoliv grafiky. Stránka se netají tím, že už dnes "aktivně nežije",
čemuž odpovídá přehled aktualit z roku 2002. Nicméně uživatelé se staršími
verzemi Windows jednotlivé tipy jistě ocení. V levém menu dále najdete odkazy
na stažení softwaru, články o Windows, odkazy na diskusní fóra a také zajímavou
část nazvanou "Chat\s on my desktop". Vyzkoušejte. V angličtině.
Registry tips
http://www.woram.com/REGTIPS.HTM
Autor této stránky je vlastně i autorem knihy věnované výhradně registru ve
Windows. Výše uvedený odkaz směřuje na jakousi ukázku z této knihy. Nenajdete
zde kvanta tipů a triků, pouze výčet toho nejzajímavějšího. Vše je k dispozici
na jedné stránce, neseřazeno, zpracováno jen textovou formou. Nic víc zde
nehledejte. V angličtině.
JSI RegHack
http://www.jsiinc.com/reghack.htm
Velmi osobitě zpracovaná stránka věnovaná mimo jiné hackování systémového
registru. Po grafické stránce jistě neohromí, nicméně úvodní tabulka vás
přesvědčí o tom, že návštěva bude stát za to. Tip Index totiž obsahuje několik
desítek buňek, z nichž v každé najdete delší nebo kratší seznam tipů, ať už
těch s editací registru nebo obyčejných. Tipy bez ladu a skladu pocházejí ze
všech oborů Windows, nicméně k dispozici máte i vyhledávač. Funguje. Nic více,
nic méně, jen několik tisíc odkazů. Anglicky.
How the Registry Works
http://www.easydesksoftware.com/regtrick.htm
A opět čistě textová stránka, v jejíž první části najdete tipy ve formě seznamu
odkazů, které ovšem směřují do stejného, velmi dlouhého dokumentu. Vhodné pro
stažení a studium off-line, snadné pro integrovaný vyhledávač ve vašem
prohlížeči. K samotným tipům jsou k dispozici i dva základní dokumenty
popisující práci s registry. Opět je to vše, a není toho málo. Anglicky.
Windows Networking
http://www.windowsnetworking.com/kbase/WindowsTips
Tentokrát výborně graficky provedený web s ohromným množstvím tipů a triků,
zaměřených do oblasti sítí. Najdete zde tipy pro všechny verze Windows, v
některých oddílech jde jejich množství až do tisíců. K dispozici jsou
samozřejmě i tipy pro hackování systémového registru. Na úvodní stránce vás
zaujme seznam nejnovějších tipů, dále seznam těch nejlépe hodnocených a
přehledný sumář naplnění tipové databáze. O kvalitě zpracování jednotlivých
tipů lze těžko hovořit, protože některé jsou umístěné mimo oblast serveru a
zpracovány jinými autory. Obecně je ale kvalita vysoká. Nechybí vlastní
vyhledávací nástroj i možnost vkládání vlastních tipů. Z dalších služeb můžeme
jmenovat tutoriály zabývajícími se hlavně sítěmi ve Windows a jejich integrací
s ostatními OS (konkrétně Linuxem). Nechybí ani newsletter, odkazy na diskusní
fóra, sekce věnované hardwaru a softwaru nebo odkazy na další stránky s
podobným zaměřením. Navštivte a uvidíte. Vše anglicky.
Tímto odkazem se dnes rozloučíme. Nenechte své prohlížeče zahálet. Na shledanou.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.