Rychlokurz: Katalog - udržte svá data pod kontrolou

Software | 01.06.02

ZAČÍNÁME Jako vždy se zmíním o instalaci. V tomto případě se jedná o klasickou instalaci/neinstalaci, neboť program se vlastně neinstaluje, ale rozbalí se zkomprimovaný soubor na zv...

ZAČÍNÁME

Jako vždy se zmíním o instalaci. V tomto případě se jedná o klasickou
instalaci/neinstalaci, neboť program se vlastně neinstaluje, ale rozbalí se
zkomprimovaný soubor na zvolené místo a spustí se EXE-soubor.

Při prvním spuštění vás autor upozorní, že se jedná stále ještě o vývojovou
verzi programu. Nic se však nebojte, program je už poměrně zralý a chyb je tam
opravdu pomálu.

První, čím musíme začít, je vytvoření souboru s naším katalogem. Přejděte tedy
do menu "Soubor" a zvolte "Nový" (klávesová zkratka Ctrl+N). V levém okně se
objeví hlavní položka. (Můžete se kolegům blýsknout termínem "root", což
znamená nejvyšší, hlavní položka strukturovaného seznamu takzvaného stromu. V
doslovném překladu to znamená "kořen"). Tuto položku pojmenujte (např. Root
nebo třeba i Můj katalog). Bude vlastně reprezentovat jeden soubor katalogu na
vašem disku. Takovýchto souborů můžete mít otevřeno vícero.

Budeme pod ně ukládat seznamy souborů na našich discích, CD-ROMech či na síti.
Toto vkládání seznamů je velice jednoduché a pohodlné. Z menu "Služby" zvolte
možnost "Načíst disk" (Ctrl+F10).

V dialogovém okně nejprve určete, co vlastně chcete zkatalogizovat. Kliknutím
na tlačítko [Procházet] otevřete jakéhosi průzkumníka adresářů a v něm označte
adresář, disk, síťový disk nebo CD, ze kterého chcete vytvořit seznam.
Zaškrtněte volby, co vše vlastně chcete o adresářích zjistit. Jednotlivé
možnosti si popíšeme podrobněji:

Načítat soubory: Pokud si chcete uložit pouze adresářovou strukturu, pak
odškrtněte tuto volbu. Ve většině případů však budete chtít vědět, jaké soubory
jsou uloženy v těchto adresářích, a poté nechte tuto volbu zaškrtnutou. Pravda
ovšem je, že se pak vytvoření seznamu poněkud časově prodlouží.

Počítat CRC: Při zaškrtnutí této volby program při vytváření seznamu počítá i
takzvané CRC kontrolní součty každého souboru. Tento CRC součet pak umožní
objevit každou, i sebemenší změnu v souboru. Když se to vezme kolem a kolem,
tak se dá této vlastnosti využít i jako jednoduché detekce virů, protože
nakažený soubor má jiný kontrolní součet. Ale každopádně doporučuji pořídit si
speciální antivirový program. Ale o tom třeba někdy příště.

ID3 tag ze souborů MP3: Při vytváření seznamu prozkoumá program u hudebních
souborů MP3 hlavičku, ve které jsou uloženy informace o interpretovi, autorovi,
albu atd. Tyto informace uloží do vytvářeného seznamu. Potom nebude problém
vyhledat všechny empétrojky od vašeho oblíbeného interpreta, které máte někde
uschované.

TITLE z HTML souborů: Tato volba je podobná té předchozí, avšak získává
dodatečné informace z HTML souborů. Jejím zaškrtnutím si do seznamu uložíte
titulky nalezených HTML stránek. Obsahy archivů: Při zaškrtnutí této volby
program uloží i seznam souborů, které jsou uloženy ve zkomprimovaných
souborech. Opět se vám vytváření poněkud protáhne, ale odměnou za to bude
informace o souborech uložených ve zkomprimované formě.

Popisy souborů a adresářů: Do komentáře budou vloženy informace ze souborů typu
fileinfo, descript.ion, dirinfo, info.txt, files.bbs, které obsahují
podrobnější a srozumitelnější popis souborů v adresáři. Nejčastěji získáte tyto
soubory při stahování z FTP serverů na internetu.

Vložit do označené větve: Pokud budete mít tuto možnost aktivní, vytvářený
seznam souborů se vám uloží na aktuální místo ve vašem katalogu (tedy pod
položku v levém okně, která je označená je modrá). Pakliže tato volba označena
nebude, uloží se seznam do katalogu pod hlavní položku (tedy do úrovně 1).

Tak, zaškrtněte volby, které potřebujete (pokud nevíte, zaškrtněte vše ), a
stiskněte [OK]. V dialogovém okně uvidíte prohledávané adresáře a počty
nalezených a zaevidovaných souborů a adresářů. V závislosti na zaškrtnutých
volbách a počtu prohledávaných souborů budete muset vyčkat nějakou dobu na
ukončení. Tedy vyčkejte...

Po ukončení katalogizace se vám objeví ve vašem seznamu další položka, pod
kterou se skrývá seznam vašich souborů a adresářů. Nezapomeňte váš katalog
uložit, abyste o něj nepřišli. Zvolte v menu "Soubor" volbu "Uložit" (Ctrl+S),
zapište název a potvrďte. Katalog je uložen a příště se k němu můžete kdykoli
vrátit (menu "Soubor" \ "Otevřít" nebo Ctrl+O).

Soubory i adresáře ve svém seznamu můžeme opatřit komentářem, který nám blíže
upřesní, co se skrývá za někdy nic neříkajícími názvy. Klikněte na soubor či
adresář pravým tlačítkem myši a z menu zvolte "Popis" (klávesa Mezerník).
Zapište komentář a stiskněte [OK]. U některých souborů může být již komentář
předvyplněn ten byl získán automatickou cestou při vytváření seznamu. U
ostatních nevyplněných se snažte tento komentář v co nejvyšší míře vyplňovat.
Vaše práce bude v budoucnu odměněna lepším porozuměním významu souboru nebo i
lepším vyhledáním.

Ano, tento seznam jsme přece dělali hlavně proto, abychom v budoucnu v případě
potřeby našli ve všech našich úložištích to, co hledáme. Tedy jak hledat?


PROHLEDÁVÁNÍ

V menu "Hledat" zvolte položku "Hledat..." (klávesy F7 nebo Ctrl+F). Objeví se
dialogové okno, ve kterém specifikujeme jednak co hledáme, a také kde a jak
hledat. V okénku "Text k hledání" buď specifikujeme jednoduše část hledaného
textu (může se vyskytovat kdekoli na začátku, v prostředku i na konci), nebo
pro složitější dotaz se dá využít takzvané hvězdičkové konvence. Ta nám umožní
zadat i složitější dotaz typu "Hledám soubory, které jsou software, freeware,
ale ne shareware nebo hardware". Zapíšeme jej jako:
*\[share,hard][soft,free]ware* (nezapomeňte zaškrtnout volbu [X] Hvězdičková
konvence a regulární výrazy). Tyto regulární výrazy jsou věda sama a ve
zkušených rukách představují velmi silnou zbraň, avšak běžný uživatel z nich
využije maximálně několik fint. Jsou např. základem programovacího jazyka Perl
a jeden dotaz plný hvězdiček, otazníků, různých závorek a lomítek může nahradit
i složitý program na několik řádek. Pokud budete chtít využít toho, co vám
regulární výrazy mohou poskytnout, přečtěte si nápovědu skrytou pod tlačítkem .
Tam naleznete i několik příkladů. My si však ukažeme alespoň dvě užitečné
finty. Zbytek nechám k vašemu experimentování.

*.doc vyhledá všechny soubory, které mají příponu doc (doslova říkáme
"jakékolim znaky ukončené textem .doc")

*.z?? najde zkomprimované soubory s příponami zip, z01, z02, z99, bohužel také
soubory s příponami zap nebo zix (doslova říkáme "jakékoli znaky ukončené
písmenem z a dvěma jakýmikoli dalšími znaky")

Vraťme se zpět k hledání. Zapište hledaný text (buď klasicky donald, nebo
pomocí hvězdičkové konvence *donald*) a zvolte oblast a způsob hledání. Nyní
můžete stisknout buď tlačítko [Hledej] a budete přesunuti na první odpovídající
položku, nebo stisknete tlačítko [Najdi vše] a pak se vám otevře nové okno, do
kterého se umístí nalezené položky, z nichž si můžete vybrat a dvojklikem myši
na vybranou položku přejít. Toť vše... jak jednoduché.


ZJIŠŤOVÁNÍ ZMĚN

Máme již vytvořený seznam a dokážeme v něm najít, co potřebujeme. Avšak soubory
nejsou neměnné (nejsou-li uloženy zrovna na CD) a mohou se změnit. Tu přidáme
další soubor do archivu, tu pozměníme text. Pokud chcete vědět a znát, co
všechno se od vytvoření seznamu změnilo, označte danou položku (kliknutím myší)
a z menu "Služby" vyberte "Zjistit změny" (Ctrl+Z). Objeví se dialogové okno,
podobné jako když jste seznam vytvářeli. Zaškrtněte volby, co vše chcete
zkontrolovat, a spusťe kontrolu. Pokud bude nalezena změna, objeví se okno se
seznamem změněných souborů. Buď můžete změny akceptovat a data ve vašem
katalogu aktualizovat (tlačítko [Ulož vše]), nebo změněné soubory vymazat z
evidence (menu "Služby" \ "Zruš... ze seznamu") nebo dokonce je vymazat z disku
(menu "Služby" \ "Smaž... z disku") to v případě podezření na neznámý vir. V
každém případě nakonec uložte změny do souboru vašeho katalogu (klávesová
zkratka Ctrl+S).ý


CO DÁLE?

Článek se velikostí již přiblížil k maximu, avšak stále jsme ještě nepopsali
mnoho funkcí. V menu "Služby" můžete vyvolat aktualizaci seznamu nebo jeho
části ("Služby" \ "Aktualizovat větev" nebo "Aktualizovat CRC"). Mužete dokonce
porovnat dva seznamy a zjistit případné rozdíly ("Služby" \ "Porovnat větve").
Dále můžete hromadně vymazat soubory ze seznamu podle masky ("Služby" \ "Mazání
podle masky"), kdy například maska *.mp3 vymaže z vašeho seznamu všechny
empétojky.

Nezmínil jsem se také o možnosti přidávat soubory do katalogu pomocí metody
"táhni a pusť" ("drag & drop"), kdy prostě myší uchopíte adresář, soubor či
celý disk ve vašem průzkumníkovi (nebo zapnete průzkumníka v Katalogu pomocí
klávesové zkratky Ctrl+0) a přetáhnete ho do Katalogu na místo, kde chcete jeho
obraz vytvořit. Akce proběhne automaticky podle implicitního nastavení.
Poslední, co si dnes vysvětlíme, bude tedy nastavení voleb programu.


NASTAVENÍ

V menu "Nastavení" můžeme změnit hned několik částí programu. Nás asi nejvíce
bude zajímat hned první volba, a to "Nastavení prostředí". V listu "Obecné"
definujete hlavní chování programu. Zde vám doporučím zůstat u standardního
nastavení, rozhodně doporučuji nechat zaškrtnutou volbu "Vytvářet zálohu
databáze", a naopak nezaškrtávat možnost "Rychlé ukončení" (to způsobí zavření
progarmu, i když máte otevřené vaše seznamy).

List "Načítání" definuje standardní chování při vytváření seznamu souborů, a to
hlavně pro metodu Drag&Drop, jak jsme se o tom zmínili v minulé části článku. V
tomto listu se mi nejvíce zamlouvalo nastavení Ve třetím listě "Průzkumník" si
můžete automaticky zapnout okno průzkumníka souborů v hlavním okně (volba [X]
Zapnout průzkumníka) a nastavit jeho vzhled.

Ostatní nastavení doporučuji ponechat v původním stavu, pokud však pocítíte
neodolatelnou touhu nastavení změnit a tyto změny se neosvědčí, kdykoli se
můžete vrátit do výchozího stavu pomocí menu "Nastavení" \ "Default". Ať tak
nebo tak, aby změny zůstaly i pro další spuštění programu, je dobré nastavení
uložit (Shift+F9).


ZÁVĚR

Program Katalog mne zaujal především tím, že je český a že je zdarma. Zároveň
však splnil téměř beze zbytku vše, co jsem od něj požadoval jakožto od
programu, který udrží pořádek tam, kde já ho již dávno ztratil. Těch několik
chybek, jež mne během práce s Katalogem potkaly, jsem mu tedy rád odpustil a
zařadil jsem jej do mého zlatého fondu pomocníků. Netrpělivě očekávám další
změny a vylepšení. Parafrázovitě tedy "U dalších verzí tohoto programu se těším
na shledanou". Tak a teď už jenom zahrnout změněný soubor s tímto článkem do
mého Katalogu a...


WWW produktu: royalsoft.webzdarma.cz/pages/katalog.phpKomentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.