Pronajmu kancelář Microsoft Works 4.5 CZ zn. levně

Software | 01.06.99

Kancelářský software MS Works představuje levnou a pochopitelně ne tak výkonnoualternativu k populárnímu balíku kancelářských aplikací MS Office. Všechny součásti kancelářského b...

Kancelářský software MS Works představuje levnou a pochopitelně ne tak výkonnou
alternativu k populárnímu balíku kancelářských aplikací MS Office.

Všechny součásti kancelářského balíku MS Works jsou integrovány do společného
prostředí a jsou navzájem propojeny. V horní části hlavního okna je panel
nástrojů, který obsahuje tlačítka podle toho, jaký dokument je právě otevřen.
Jiná tlačítka jsou pro práci s tabulkou, jiná při práci s textovým editorem.
Hlavní část okna je samozřejmě věnována vlastnímu dokumentu, ale po pravé
straně je zobrazen sloupek nápovědy. Ten obsahuje nabídku základních činností v
daném typu dokumentu. Pokud si vyberete konkrétní téma, zobrazí se podrobnější
okruh témat, a hlavně přesný postup činnosti. Díky tomu je pro začínající
uživatele poměrně snadné začít ihned s programem pracovat. Zkušenější uživatel
si může tuto nápovědu minimalizovat do úzkého proužku, nebo ji zcela vypnout.
Na počátku se objeví úvodní dialog, který umožňuje zahájení práce na příslušném
dokumentu podle toho, co chcete vytvářet. Pokud chcete psát dopis, otevře
příslušnou šablonu v textovém editoru, chcete-li vystavit fakturu, spustí
tabulkový kalkulátor. Pro všechny typy dokumentů je k dispozici mnoho průvodců,
kteří pomáhají při vytváření dokumentu. V něm nastavíte některé volby podle
vašich požadavků, průvodce dokument připraví a můžete s ním dál libovolně
pracovat. Celkem je k dispozici několik desítek průvodců a přes sto předem
připravených šablon dokumentů. Pochopitelně můžete v úvodním dialogu okamžitě
otevřít již existující dokument nebo zahájit práci s prázdným dokumentem bez
využití šablon a průvodců.

Textový procesor
Textový editor poskytuje všechny běžné možnosti formátování textu. Kromě těch
základních nabízí také další funkce, umožňující i tvorbu složitějších
dokumentů. Editor nepracuje se styly odstavců, ale místo nich můžete využít
Snadný formát. Touto funkcí zformátujete označený text podle potřeby. V
"základní výbavě" je několik předdefinovaných formátů a další si můžete
vytvářet sami. Původně jsem postrádal možnost označit celý odstavec trojím
klepnutím myší na text, jako je tomu např. ve Wordu. Ovšem zjistil jsem, že
stačí ťuknout na okraj vlevo od odstavce, což ve Wordu funguje také. Shodné
ovládání obou aplikací může uživateli někdy později přijít vhod.
Textový procesor poskytuje, stejně jako ostatní moduly, poměrně velký
uživatelský komfort. Pro uživatele je příjemný náhled fontů, protože se při
výběru písma nemusí orientovat pouze podle jeho názvu, ale přímo vidí, jak ten
který font vypadá. Do dokumentu lze vkládat záložky a mezi nimi přecházet.
Uživatel si může definovat i libovolně dlouhé části textu (včetně formátu
písma), tzv. Snadný text, které lze vkládat do textu. Do textu lze vkládat
tabulky, grafy, obrázky, ozdobné písmo (WordArt), poznámky a tzv. poznámky pod
čarou. Vlastní vektorové obrázky je možno vytvářet v programu Microsoft Draw,
který je součástí MS Works, a nechybí ani několik tisíc obrázků (klipartů)
dodávaných spolu s programem. Textovému procesoru pochopitelně neschází ani
kontrola pravopisu a slovník synonym (tezaurus).
Ve spolupráci s databází lze tisknout formulářové dopisy, obálky a štítky.
Příslušná databáze slouží jako zdroj dat, jež se doplní do předem definovaných
míst v dokumentu, resp. na obálku či štítek. Do textu lze vkládat také tabulky
a grafy již předem vytvořené tabulkovým kalkulátorem.
Hotové dokumenty je možné uložit (exportovat) ve formátu T602, WinText 602,
AmiPro, WordPerfect, Write a samozřejmě MS Word z balíku Office. Posledně
zmíněný formát je vzhledem k popularitě MS Office asi nejdůležitější. Naopak
chybí možnost exportu do HTML, tedy dokument nelze uložit přímo jako WWW
stránku. Po jeho zkušebním načtení do Wordu 97 jsem musel nastavit jazyk
dokumentu, aby byly české znaky zobrazeny správně. U jednoduchého dokumentu
zůstalo formátování zachováno, ale u složitějšího, kde byly tabulky a grafy,
došlo také ke změně jejich umístění. Navíc tabulku není možné ve Wordu
editovat, pokud na počítači nejsou nainstalovány také MS Works. Co se týče
načítání (importu) z jiných aplikací do MS Works, jsou podporovány přibližně
stejné typy souborů jako pro export. Ani při importu však není formátování
původního dokumentu zachováno úplně přesně.

Tabulkový kalkulátor
Ten slouží k provádění výpočtů, vytváření grafů a vůbec práci s tabulkami. Díky
průvodcům a šablonám je vytvoření nejčastěji používaných dokumentů snadné a
prakticky stačí vyplnit konkrétní údaje. Ovšem nic vám nebrání dát dokumentu
"osobitý" vzhled dle vašich představ. Jednotlivé buňky lze libovolně
formátovat, ale můžete použít rovněž automatický formát celé tabulky podle
jednoho z 16 předdefinovaných stylů.
Pro příjemnější práci lze jednu nebo oblast buněk pojmenovat a ve vzorcích se
odkazovat místo nepřehledné číselné reference tímto názvem. Použití funkcí,
jichž je k dispozici asi 80, usnadňuje průvodce nazvaný Snadný výpočet. Ten
zjednoduší zápis základních matematických funkcí začínajícím uživatelům, kteří
neznají použití funkcí v tabulkovém kalkulátoru. Údaje v tabulce lze seřadit
podle vybraných sloupců, a nechybí ani možnost kontroly pravopisu.
Protože "jeden obrázek vydá za tisíc slov a jeden graf za tisíc čísel", můžete
údaje z tabulky prezentovat také pomocí grafu. K dispozici je 12 základních
typů (např. pruhové, spojnicové, výsečové, plošné, paprskové, bodové) a mnoho
jejich variací. Každý graf se zobrazuje jako samostatný dokument, ve zvláštním
okně.
Vytvořené dokumenty lze exportovat do tabulkového kalkulátoru Excel, Lotus a do
textového souboru.

Databáze
Databáze slouží k vedení nejrůznějších kartoték v elektronické podobě, resp. v
počítači. I zde je k dispozici mnoho šablon pro nejrůznější kartotéky, ale díky
průvodci není žádný problém vytvořit si databázi přesně podle svých představ.
Hlavním a jediným krokem jejího navržení je určit, jaká pole bude obsahovat.
Pole představuje jednu položku v databázi, např. příjmení v databázi adresáře.
Všechna pole lze kdykoliv měnit, přejmenovávat, skrývat a upravovat jejich
formát či přidávat pole nová. Všechna pole lze také využít k vyhledávání,
řazení a filtrování informací v databázi. Můžete např. vyhledat v adresáři
všechny Nováky bydlící v Praze a výsledek seřadit podle jejich věku.
Databázi lze zobrazit jednak jako seznam polí (sloupců), nebo jako formulář.
Jeho vzhled si můžete navrhnout sami a prvky pro zadávání a zobrazení hodnot
doplnit popisy a dalšími informacemi. Podobně lze podle přání uživatele
definovat tiskové sestavy a tisknout údaje z databáze v požadovaném tvaru.
Vytvořené databáze lze exportovat do tabulky dBASE a do textového souboru.

Komunikace
Součástí balíku je také komunikační program pro odesílání a přijímání souborů
přes modem. Tento program zvládá pouze emulaci některého z terminálů (TTY,
ANSI, VTxxx) a přenos souborů mezi dvěma počítači protokolem XMODEM, YMODEM,
ZMODEM a Kermit. Pro uživatele vybavené modemem bude asi příjemnější využít
mnohem rozšířenějšího způsobu komunikace prostřednictvím Internetu. Vzhledem k
tomu, že příslušné programy jsou již součástí operačního systému, považuji
zařazení tohoto komunikačního programu za spíše symbolické.

Systémové požadavky
K provozování programu MS Works je třeba počítač PC kompatibilní s procesorem
alespoň Pentium 90, jednotkou CD-ROM, operačním systémem Windows 95, 98 nebo
Windows NT 4.0 a minimálně 16 MB paměti (24 MB pro Windows NT). Na pevném disku
je potřeba přibližně 30 MB volného místa.

Hodnocení
Balík MS Works představuje ve své kategorii velice slušný nástroj pro běžné
"kancelářské" práce. Umožní i laickému uživateli dosáhnout vynikajících
výsledků, které před časem nabízely jen ty nejlepší a nejdražší aplikace.
Za největší přednost (samozřejmě kromě dostatečné palety běžných funkcí a
nástrojů) považuji určitou kompatibilitu s balíkem MS Office 97. Jednak Office
97 představuje prakticky standard mezi kancelářskými aplikacemi, a dále je
velice pravděpodobné, že pokud uživatel postupem času "vyroste" a pocítí
potřebu výkonnějšího nástroje, přejde právě na některou z budoucích verzí
Office. A pak ocení podobné pracovní prostředí, ovládání a filosofii práce.
Součástí Worksů je též jednoduchý publikovací program MS Publisher. Jeho
recenzi naleznete v čísle 8/98.

9 0355/OK

Microsoft Works 4.5 CZ
+ vše potřebné pro základní "kancelářské" práce
+ kompatibilita s Office 97 (ovládání, soubory)
- určitá změna formátování při exportu dokumentu
K recenzi poskytla firma:
Microsoft, s. r. o.
Novodvorská 1010, Praha 4
Cena: 1 720 Kč bez DPH
Součástí balíku je rovněž program MS Publisher 98 CZ zdarma
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.