Náhradní díly pro Windows - Co se skrývá pod pokličkou služby Windows Update

Software | 01.03.05

C05P0112Podobně jako automobil, musí čas od času na prohlídku i operační systém Windows 2000/XP. Pokud chcete, aby vám Windows sloužila bez problémů, musíte o ně patřičným způsob...

C05P0112
Podobně jako automobil, musí čas od času na prohlídku i operační systém Windows
2000/XP. Pokud chcete, aby vám Windows sloužila bez problémů, musíte o ně
patřičným způsobem pečovat. Znamená to, že si všímáte, co jim chybí, snažíte se
v nich záplatovat díry, jež se čas od času objeví, a pravidelně navštěvujete
on-line zákaznické centrum, které vadné části systému vymění. Až potud naše
srovnání operačního systému s automobilem perfektně sedí. Naneštěstí musíme
zmínit jeden zásadní rozdíl: po nové instalaci systému je třeba na rozdíl od
automobilu všechny opravy udělat dodatečně.
S autem byste si na to asi ani netroufli, ale ve Windows nemáte žádnou jinou
možnost. O čem to mluvíme? Microsoft vás totiž nutí k tomu, abyste se na cestu
k updatu systému vydali, pokud použijeme analogii s autem, s nefungujícími
brzdami a píchlými pneumatikami. Po nové instalaci Windows se musíte co
nejrychleji připojit k internetu a do dosud nedotčeného systému znovu
doinstalovat spoustu všelijakých záplat, inovací či doplňků, které jste pracně
shromažďovali v předcházející instalaci Windows.
Jistě uznáte, že daleko praktičtější bude, pokud si pro jistotu budete všechny
náhradní díly systému ukládat do nějakého "skladiště", odkud je v případě
potřeby můžete jednoduše doinstalovat. V tomto článku vám prozradíme, jak
zjistit, v jakém stavu se váš systém právě nachází. Dále se dozvíte, jak si
všechny Service Packy a nejnovější záplaty pro Windows 2000 a XP uložit na
pevný disk a jak je kompletně integrovat do vašeho instalačního CD Windows.
Pokud se pak někdy ocitnete v nouzi, budete moci jeho prostřednictvím okamžitě
nainstalovat Windows v tom nejaktuálnějším stavu, čili taková, která již budou
všechny nejnovější systémové updaty a záplaty obsahovat.

Update Windows
V současné době Blasterů, Sasserů a jim podobných je u zodpovědných a poučených
uživatelů Windows považováno zabezpečení počítače za téma číslo jedna.
Chcete--li mít svůj systém a data v bezpečí, je pravidelná aktualizace systému
nezbytností. V následujícím textu vám ukážeme, jaké máte při odhalování
nedostatků v zabezpečení vašeho počítače možnosti a jak tyto nedostatky
odstranit.

1.Je váš systém skutečně dobře zabezpečený?
Co chceme: Ať se jedná o malé nebo velké nedostatky v zabezpečení systému, obou
je ve Windows 2000/XP a v jejich komponentách jako například Internet Explorer
požehnaně. Proto byste si ze všeho nejdříve měli udělat jasno, jak je tomu v
případě vašeho počítače.
Jak toho dosáhnout: Pro odhalení nedostatků v zabezpečení vašeho počítače vám
poslouží utilita Baseline Security Analyzer 1.2.1, která pochází z dílny
Microsoftu. Je určena pro Windows 2000/XP a naleznete ji nebo si ji můžete
zdarma stáhnout z download serveru Microsoftu, konkrétně na webové stránce
http://www.microsoft.com/cze/security/tools/mbsahome.mspx#EDAA jako soubor
MBSASETUP-EN.MSI a následně nainstalovat.
Po spuštění aplikace nejprve zkontroluje, zda v systému nechybí některá z
kritických aktualizací. V dalších krocích pak sleduje, která potenciálně slabá
místa se v systému nacházejí. Tak se kupříkladu kontroluje, zda jsou všechny
diskové oddíly naformátovány systémem souborů NTFS, jestli je aktivován
firewall systému Windows nebo zda je povolena funkce automatického provádění
aktualizací. Kromě toho se také prověřuje, jaká nastavení jsou provedena v
jednotlivých aplikacích Office, zejména ta, která se týkají zabezpečení při
spouštění maker. Po skončení kontroly se zobrazí výsledná podrobná zpráva. Pro
všechny nalezené nedostatky je následně navržen postup, jak je odstranit. V
poslední fázi stačí pouze klepnout na odkaz How to correct this.
Upozornění: Pokud při spuštění Baseline Security Analyzeru obdržíte hlášení, že
váš systém splňuje všechny požadavky na řádné zabezpečení systému, nemusí to
vždy znamenat, že je všechno v pořádku. Jestliže se vám například do systému
dostane červ Sasser ještě dříve, než nainstalujete potřebnou záplatu, může ve
vašem počítači dále bez obav řádit. Jediným řešením je pak v této situaci nová
instalace celého systému, včetně všech záplat (podrobný návod, jak to provést,
bude uveden dále). Proto si dávejte velmi dobrý pozor na takové příznaky jako
nevysvětlitelná náhlá zatuhnutí systému a v žádném případě nezapomínejte na
instalaci antivirového programu.

2.Jak udržet krok a nezaostávat v otázkách zabezpečení systému
Co chceme: Nejdůležitější způsob ochrany před nejrůznějšími viry a červy
spočívá v okamžité instalaci všech záplat. V tomto případě váhání rozhodně není
na místě. Ve většině případů je proto rozumným řešením povolení funkce
automatických aktualizací systému. I když na druhou stranu byste možná chtěli
být jako profesionální uživatelé podrobně informováni o tom, o jaké updaty se
jedná a proč se vlastně do systému instalují.
Jak toho dosáhnout: Nejjednodušším způsobem provádění aktualizace systému je
bezesporu funkce Automatické aktualizace, která je standardně do Windows
integrována. Při typickém nastavení Windows 2000/XP automaticky stahují
kritické aktualizace, jakmile je připojení k internetu aktivní, a před jejich
instalací vás informují. Vlastníte-li Windows XP s nainstalovaným Service
Packem 2, pak může stahování a instalace takových aktualizací probíhat zcela
bez vašeho zásahu.
Za kritické opravy systému jsou považovány ty, u nichž Microsoft považuje za
nezbytné, aby byly do systému nainstalovány. Na internetových stránkách je však
oprav daleko více. Bohužel při zapnuté funkci automatických aktualizací se
nikdy nedozvíte, kdy byla která z nich stažena a nainstalována a rovněž nemáte
žádnou možnost, jak tyto stažené soubory zálohovat, případně vypálit na CD.
Funkce aktualizace systému se dá konfigurovat v Ovládacích panelech, pokud
poklepete na ikonku Automatické aktualizace. Jestliže v dialogovém okně
povolíte možnost Upozornit před stahováním aktualizací a znovu upozornit při
jejich instalaci (Windows 2000/XP), popřípadě Oznamovat, ale aktualizace
nestahovat ani neinstalovat (Windows XP SP2), budete vždy pouze upozorněni, že
jsou nové aktualizace k dispozici, aniž by se okamžitě stahovaly nebo
instalovaly. Při nejbližší příležitosti pak můžete v Internet Exploreru otevřít
internetovou stránku http://www.windowsupdate.com a ze zde dostupných
aktualizací si vybrat ty, které jsou kritické a popřípadě vybrat další, které
jsou zde k dispozici. Tyto aktualizace pak můžete stáhnout a následně
nainstalovat. Tento způsob ovšem předpokládá, že máte v Internet Exploreru v
menu Nástroje/Možnosti internetu na záložce Zabezpečení povoleny položky
Aktivní skriptování a Povolit prvky ActiveX.

3.Mějte nainstalované updaty pod kontrolou
Co chceme: Jestliže chcete vědět, co přesně daný update v systému opravuje, pak
tuto informaci můžete v základních rysech získat v Ovládacích panelech, pokud
poklepete na ikonku Přidat nebo odebrat programy. Jak ale získat informaci
podrobnější?
Jak toho dosáhnout: Kompletní a podrobnou sestavu o všech aktualizacích ve
vašem systému získáte prostřednictvím skriptu PCWFIXLIST.HTA, který najdete na
našem CD. Po jeho spuštění se objeví seznam všech nainstalovaných záplat
systému Windows. Ve verzích Windows 2000 a XP bez nainstalovaného Service Packu
se navíc ukáže i odpovídající seznam pro Internet Explorer. U mnoha aktualizací
rovněž skript vypíše jejich krátký popis.
Ještě více se pak dozvíte, když klepnete na odkaz vedoucí do Knowledge Base
Microsoftu. Samozřejmě musíte být v tento okamžik připojení k internetu. Odkazy
ve skriptu využívají pro každý z updatů český popis. Pokud u některých z nich
není k dispozici český překlad, zobrazí se vám jejich popis v angličtině.

Archiv s aktualizacemi
Provádění aktualizací on-line má jednu obrovskou nevýhodu: pokud budete muset
operační systém někdy instalovat znovu, budete muset zároveň do systému znovu
stáhnout z internetu všechny aktualizace. To je nejen otravné, ale také
riskantní, protože během stahování a instalace aktualizací není váš systém
nijak chráněn. Daleko lepším řešením je uložit bezpečnostní záplaty na pevný
disk nebo ještě lépe na instalační CD Windows, na němž budou uloženy úplně
všechny updaty. V následujícím textu vám prozradíme, jak na to.

4.Záplaty systému dostupné bez připojení k internetu
Co chceme: Funkce automatických aktualizací ve Windows neumožňuje instalační
soubory záplat uložit po jejich stažení na pevný disk. Ale vám by se moc
hodilo, kdybyste mohli mít po ruce instalační balíčky všech aktualizací ať už
kvůli možné nové instalaci systému nebo pro jejich využití v dalších počítačích.
Jak toho dosáhnout: Microsoft nabízí jednu méně známou funkci, která je určena
zejména pro administrátory. Nazývá se Katalog systému Windows Update. Souhrn
všech potřebných záplat totiž naleznete na internetové adrese
http://www.v4.windowsupdate.microsoft.com/catalog/cs.
Abyste mohli zjistit, které updaty v každém případě budete potřebovat
nainstalovat, klepněte na odkaz Vyhledat aktualizace systému Microsoft Windows.
Poté vyberte operační systém, který na svém počítači používáte, včetně
nainstalovaného Service Packu a jazykové mutace vašich Windows. Na základě naší
zkušenosti byste měli při výběru operačního systému volit položky spíše obecně,
aby se našly skutečně všechny updaty pro váš systém. Pokud tedy kupříkladu
provozujete na počítači Windows XP Home, vyberte na popisované internetové
stránce místo položky Windows XP Home Edition SP2 raději položku Windows XP SP2.
Jestliže chcete důležité záplaty pouze vyhledat, odstraňte v poli Možnosti
rozšířeného hledání všechna zatržítka s výjimkou toho u položky Důležité
aktualizace a aktualizace Service Pack. V poli Datum zveřejnění na webu:
vyberte výraz Všechna data zveřejnění. Nyní klepněte na tlačítko Hledat. Ve
výsledném seznamu pak uvidíte pouze ty aktualizace, které se týkají vašeho
systému obecně, nebo všechny komponenty, které jste si zvolili pro instalaci.
Tak například určitě není nutné stahovat updaty pro Internet Explorer 5, pokud
již používáte prohlížeč ve verzi 6. Nyní pomocí tlačítka Přidat postupně
přidávejte vybrané aktualizace do Košíku aktualizací. Stiskem položky Přejít do
košíku aktualizací se přesunete do košíku, kde stiskem tlačítka Procházet
vyberete cílovou složku, do níž budete chtít danou aktualizaci uložit. Nakonec
stiskněte tlačítko Stáhnout. Pokud budete chtít někdy později archiv se
záplatami aktualizovat, postupujte stejným způsobem, jak bylo popsáno výše,
pouze vyberte v poli Datum zveřejnění na webu: období od poslední aktualizace.
Upozornění: Každý Service Pack obsahuje všechny updaty, které byly uveřejněny
do jeho vydání. Proto můžete v okamžiku, kdy se objeví nový Service Pack, bez
obav ze svého archivu updatů vyřadit všechny staré jednotlivé záplaty.
Záplaty stažené přes katalog systému Windows Update jsou ukládány do poměrně
složitého stromu složek. Jestliže se chcete této struktury zbavit a jednotlivé
EXE soubory se záplatami volat přímo z jedné složky s updaty, doporučujeme
použít dávkový soubor PCWARCHIVFLAT.BAT, který naleznete na našem CD. Zavoláte
jej příkazem: pcwArchivFlat ""
Utilita následně přesune všechny dostupné soubory s aktualizacemi ze stromu
složek do hlavní složky s archivem updatů. Jednotlivé záplaty pak můžete
jednoduše instalovat poklepáním a tím, že následně budete sledovat pokyny pro
jejich instalaci.
Důležité: Záplaty, u nichž znáte identifikační číslo (ID) v jejich Knowledge
Base (například KB884020), můžete rovněž stáhnout přímo pomocí služby Stažení
softwaru. Stačí v poli Produkt či technologie vybrat verzi vašich Windows nebo
Internet Exploreru podle toho, které aplikace se záplata týká a v poli Klíčová
slova zadat ID z Knowledge Base.

5.Kompletní stažení Internet Exploreru
Co chceme: Internet Explorer v katalogu updatů nenaleznete. Přesto byste chtěli
mít internetový prohlížeč v tom nejaktuálnějším stavu.
Jak toho dosáhnout: Otevřete webovou stránku
http://www.microsoft.com/downloads. V levém sloupci zvolte odkaz Worldwide
Downloads a dále klepněte na odkaz Czech. Tím se dostanete do českého
uživatelského rozhraní a kromě toho budete mít jistotu, že se všechny updaty
budou týkat české verze operačního systému. Nyní v poli Produkt či technologie
vyberte položku Internet Explorer a klepněte na tlačítko Přejít. Vyhledejte
nejaktuálnější verzi prohlížeče a stáhněte si instalační soubor IESETUP.EXE.
Pokud si nechcete stáhnout verzi pro expresní instalaci, u níž se většina
komponent aplikace stahuje z internetu, ale chcete si stáhnout kompletní
Internet Explorer, klepněte na nabídku Start a dále na položku Spustit. Do
políčka Otevřít pak zadejte příkaz:
\iesetup /c: "iewzd.exe /d /s: ""#E"
Instalační program se následně zeptá na složku, kam má soubor uložit, a stejně
tak budete dotázáni na verzi Windows, pro kterou chcete Internet Explorer
stáhnout.

6.Vytvoření instalačního CD obsahujícího Service Pack a všechny záplaty
Co chceme: Chtěli byste si vytvořit instalační CD, které by obsahovalo
nejnovější verzi Service Packu a všechny doposud vydané záplaty pro váš systém.
V budoucnu, pokud by bylo nutné na počítač znovu instalovat operační systém,
byste po instalaci získali aktuální verzi systému, aniž byste museli všechny
aktualizace znovu stahovat z internetu.
Jak toho dosáhnout: Na následujících řádcích vám prozradíme, jak do
originálních instalačních souborů na instalačním CD Windows integrovat
nejaktuálnější verzi Service Packu. Metoda, kterou budeme používat, se nazývá
Slipstream a jejím prostřednictvím získáte tu nejaktuálnější instalovatelnou
verzi Windows.
Vytvoření instalačního CD prostřednictvím utilit: Abyste mohli Service Pack 2
integrovat do instalačních souborů Windows XP, doporučujeme použít aktualizační
utilitu XP-SP2-Updater, kterou naleznete na našem CD v archivu
XP-SP2-UPDATER.ZIP jako soubor XP-SP2-UPDATER.HTA. Při použití této utilitky
nezáleží na tom, zda použijete instalační CD Windows XP s již integrovaným
Service Packem 1 či bez něj. Celý ZIP soubor stačí pouze rozbalit do libovolné
složky.
Budete-li chtít do instalačních souborů systémů Windows 2000 nebo Windows XP na
CD integrovat nejnovější Service Pack, je možné pro tyto systémy využít utilitu
Nlite, o níž jsme psali v předcházejících řádcích (viz rámeček Vytvoření
redukovaného instalačního CD Windows). Tato utilita dále také umožňuje při
vytváření instalačního CD odstranit některé komponenty Windows (například
Windows Media Player), které nepoužíváte.
Manuální vytvoření CD: Pokud však chcete do instalačního CD kromě nejnovějšího
Service Packu integrovat i všechny další aktualizace, které v něm nejsou
standardně obsaženy, pak je potřeba obětovat trochu času a provést několik
zásahů ručně. Pro úplnost vám v následujících řádcích popíšeme přesný postup,
jak dostat na instalační CD Service Pack i všechny záplaty. Popis je určen pro
Windows 2000 a XP SP1. Ovšem dříve než se budete pokoušet na CD integrovat
záplaty, je nutno provést pomocí XP-SP2-UPDATERu integraci Service Packu 2.
Předpokládejme, že zatím máte pouze instalační CD s Windows XP a chcete do něj
integrovat soubory Service Packu 1. Pak si na diskovém oddílu, na němž je
minimálně 1 GB volného místa, vytvořte novou složku s názvem \CDRoot. Do ní
zkopírujte obsah celého instalačního CD Windows. Dále otevřete nabídku Start a
klepněte na položku Spustit. Do políčka Otevřít napište název souboru se
Service Packem 1 a přidejte k němu parametr /s:\CDRoot. Příkaz
tedy bude vypadat asi takto:
XPSP1.EXE /s:\CDRoot
Místo výrazu zadejte cestu ke složce CDRoot. Parametrem /s: pak
aktivujete tzv. režim Slipstream. Tento krok stačí k integrování souborů
Service Packu 1 do instalačních souborů Windows XP.
Nyní máme ve složce \CDRoot instalační soubory Windows XP se Service Packem 1.
Pro integraci Service Packu 2 použijeme, jak již bylo uvedeno výše, utilitu
XP-SP2-UPDATER.
Nyní popíšeme, jak tato utilita funguje.
1.Varianta pro ty, co mají instalační CD s Windows XP SP1 a CD se Service
Packem 2.
Pokud máte ve svém počítači dvě CD/DVD mechaniky, vložte do jedné z nich CD se
Service Packem 2 a do druhé originální instalační CD s Windows XP SP1. Pokud
máte soubor se Service Packem 2 na pevném disku, vložte pouze instalační CD
Windows XP SP1. Možná bude po spuštění skriptu nutné v něm upravit jméno
souboru se Service Packem. Poklepejte na soubor XP-SP2UPDATER.HTA a umístěte
zatržítko před tu mechaniku, v níž je instalační CD Windows XP. Pomocí tlačítka
>> vyberte na pevném disku libovolnou cílovou složku, do které se budou
kopírovat originální instalační soubory Windows a soubory Service Packu 2.
Dbejte na to, aby cílová složka ležela na diskovém oddílu s minimálně 1 GB
volného místa.
Ve druhém řádku opět prostřednictvím tlačítka >> zadejte cestu k souboru
Service Packu 2 a poté stiskněte tlačítko Integrovat SP2. Utilita následně
zkopíruje celé instalační CD Windows do složky \CDRoot v cílové složce a
integruje do ní soubory Service Packu 2. Poté se pomocí souboru BBIE.EXE od
Barta Lagerweie (www.nu2.
nu) načte bootovací sektor instalačního CD Windows a uloží se do složky
\Bootimage.
2.Varianta pro ty, co mají pouze jednu CD/DVD mechaniku, instalační CD s
Windows XP SP1 a CD se Service Packem 2 nebo již mají soubory z instalačního CD
Windows ve složce \CDRoot.
Pokud máte na počítači pouze jednu CD/DVD mechaniku, postupujte stejně jako
výše vytvořte cílovou složku a do druhého políčka zadejte cestu k souboru se
Service Packem 2. Nyní klepněte na tlačítko Kopírovat SP2. Soubor se Service
Packem se zkopíruje do podsložky \SP2. Po zkopírování souboru budete vyzváni k
vložení instalačního CD Windows. Umístěte zatržítko vedle písmena mechaniky a
klepněte na tlačítko Integrovat SP2. Kopírování souborů samozřejmě vynechají
ti, co již instalační soubory z CD Windows XP v cílové složce \CDRoot mají.
Pokud vše proběhne tak, jak má, měly by být před integrací SP2 v cílové složce
dvě podsložky \CDRoot a \SP2.
Integrace Service Packu 2 končí tehdy, když se objeví dialogové okno s hlášením
Integrace dokončena. V tomto dialogovém okně rovněž uvidíte další instrukce
týkající se postupu, jak tyto aktualizované instalační soubory společně s
bootovacím sektorem vypálit na CD prostřednictvím Nera. Bootovací CD si
samozřejmě můžete vytvořit podobným způsobem i pomocí jiných vypalovacích
programů.
Integrace dalších záplat: Pokud se mají do instalačního CD integrovat ještě
další záplaty, je situace o něco složitější. Pokud jste tak ještě neučinili,
zkopírujte všechny soubory z instalačního CD Windows do podsložky \CDRoot ve
zvolené cílové složce. Přesuňte se do podsložky \CDRoot\I386 a zde vytvořte
další podsložku \Svcpack, samozřejmě pokud již neexistuje. Všechny záplaty pak
zkopírujte do této složky a přejmenujte je tak, aby se v jejich názvu
vyskytoval pouze jejich identifikační řetězec (např. KB828035.EXE nebo
Q810565.EXE).
Nyní všechny updaty rozbalte, např. pomocí utility Winrar 3.42, kterou najdete
, popřípadě na internetové adrese www.winrar.cz, a to jako soubor
WRAR342CZ.EXE. Spusťte utilitu, otevřete podsložku \Svcpack a označte všechny
soubory se záplatami. Stiskněte tlačítko Rozbalit a vyberte si libovolnou jinou
, do níž obsah balíčků expanduje. Při této akci dávejte pozor
na to, aby se při konfliktu verzí souborů se stejnými názvy vždy přepisovaly
pouze starší soubory novějšími.
Z pak všechny soubory zkopírujte do složky \I386. Podsložky v
rovněž zkopírujte do složky \I386, s výjimkou složek \Symbols
a \SP. Složka \Symbols je pro naše účely nezajímavá a pro složku \SP
platí, že potřebujeme pouze ty záplaty, které se objevily až po integraci
nejnovějšího Service Packu, který máme zabudovaný v instalačních souborech.
Tyto záplaty se nacházejí ve složce, která má jako nejbližší vyšší číslo
než námi integrovaný Service Pack. Tudíž pakliže jsme vytvořili instalační CD,
v němž jsou integrovány soubory Service Packu 2, jsou pro nás zajímavé pouze
záplaty ve složce \SP3 a tyto soubory zkopírujeme do složky \I386.
Pokud by se při kopírování vyskytl konflikt verzí u souborů se stejnými jmény,
pak opět přepisujeme pouze starší verze souborů těmi novějšími.
Nyní zkopírujte všechny soubory katalogů (*.CAT) ze všech složek \Update, které
se nacházejí ve složce \I386, do složky \I386\Svcpack. Před dalším krokem si v
Průzkumníku nejprve seřaďte soubory ve složce \I386 podle názvu a jako druh
zobrazení nastavte Podrobnosti. Smažte všechny soubory, u nichž je na konci
přípony podtržítko (_) tyto soubory jsou totiž pouhými duplikáty souborů bez
podtržítka.
Dále upravte soubor DOSNET.INF ve složce \I386. Na jeho konec vložte
následující dva řádky (samozřejmě pokud tam již nejsou):
[OptionalSrcDirs]
svcpack
Pod tyto řádky pak jednotlivě na každý řádek zadávejte název složky ve složce
\I386, odpovídající každé ze záplat. Ze složky \I386 dále odstraňte soubor
SVCPACK.IN_ a vytvořte nový soubor SVCPACK.INF. Vzorovou ukázku, jak by měl
jeho obsah vypadat, najdete v archivu pcwSvcpack (archiv PCWSVCPACK.ZIP). Pro
každou záplatu existuje jeden soubor katalogu. Místo výrazu KB.CAT pak
stačí uvést odpovídající názvy souborů. V tomto případě se můžete orientovat
pomocí výše zmíněných souborů v archivu pcwSvcpack.
Vytvoření bootovacího CD: Posledním krokem pak je vytvoření bootovacího CD. Pro
načtení bootovacího sektoru z instalačního CD Windows použijte utilitu
XP-SP2-Updater, přičemž nezáleží na tom, zda používáte Windows 2000 nebo
Windows XP.
Spusťte HTA soubor a pomocí tlačítka >> zadejte cílovou složku, kam se má
soubor s bootovacím sektorem uložit, a stiskněte tlačítko Načíst bootovací
sektor. V následujícím dialogovém okně zadejte písmeno CD mechaniky, v níž je
vloženo instalační CD Windows a klepněte na tlačítko OK. Ve složce \ složka>\Bootimage se následně vytvoří soubor obsahující bootovací sektor s
názvem IMAGE1.BIN.
Vypálení CD pomocí programu Nero: Po spuštění programu vyberte v okně Nová
kompilace (menu Soubor/Nový) jako typ média CD-ROM (Bootovací). Na záložce
Bootování zadejte jako image soubor IMAGE1.BIN v podsložce \Bootimage vaší
cílové složky.
Další parametry:
Druh emulace: žádná emulace.
Načíst segment sektorů (hex!): 07C0.
Počet načtených sektorů: 4.
Na záložce ISO zadejte v poli Délka názvů souborů a složek: ISO Level 1.
Formát: Mode 1 a znaková sada ISO 9660.
Nedodržet tato omezení ISO normy: zde zaškrtněte všechny položky.
Na záložce Vypálit umístěte zatržítka před položky Vypálit a Uzavřít CD.
Způsob zápisu: Stopa najednou.
Nakonec klepněte na položku Nový, vyberte podsložku \CDRoot vaší cílové složky,
přetáhněte všechny soubory a složky do okna pro vypalování a v panelu nástrojů
stiskněte tlačítko Vypálit.

Vytvoření redukovaného instalačního CD Windows
Pokud v dohledné době plánujete, že budete na nějaký počítač instalovat
Windows, pak lze do instalačního CD integrovat nejnovější Service Pack a
zároveň pro vás přebytečné komponenty z instalačního CD odstranit. Vámi
vlastnoručně vytvořené instalační CD obsahující pouze vybrané komponenty pak
můžete využít pro instalaci ořezané verze Windows bohužel bez posledních
dostupných záplat (v dalším textu tohoto článku se dozvíte, jak tyto záplaty do
systému integrovat).
Všechny potřebné úpravy zvládnete pomocí zdarma dostupné utility Nlite, kterou
naleznete na našem CD, popřípadě na internetu na adrese nuhi.msfn.org jako
soubor NLITE0.99.5B3I.EXE. Základním předpokladem pro její úspěšné spuštění je
nainstalované rozšíření .NET Framework. Pokud tomu tak v případě vašeho
počítače není, lze zmíněné rozšíření nainstalovat přes službu Windows Update.
Nyní zkopírujte celé instalační CD Windows do libovolné složky na vašem pevném
disku a spusťte Nlite. Utilita zjistí, do které složky byly instalační soubory
zkopírovány. Poté zadejte cestu ke složce, v níž se nachází soubor se Service
Packem, který budete chtít případně do instalačního CD integrovat. Nlite
vyžaduje kompletní verzi nejaktuálnějšího Service Packu, takže mu například
nestačí komprimovaný soubor katalogu, který soubory následně stahuje z
internetu.
Jestliže je vše připraveno, můžete pomocí volby Custom určit, které komponenty
chcete mít na CD a které ne. Ale pozor: pokud si například vyberete, že
nechcete instalovat Internet Explorer, nebude například na takto omezeném
systému fungovat služba automatických aktualizací.
Dále je možné upřesnit možnosti některých dalších drobnějších nastavení
kupříkladu když si přejete, aby se Windows spouštěla vždy v klasickém
zobrazení, dále můžete integrovat instalační klíč (CD-Key) nebo přidat některé
další ovladače.
Nlite poté nakonfiguruje instalační soubory Windows XP tak, aby odpovídaly
vašim požadavkům a následně z nich vytvoří bootovací ISO Image, který následně
stačí pouze vypálit na CD. Návod k utilitě můžete najít na internetové adrese
http://www.nuhi.msfn.org/guide/.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.