Bezpečné zálohování disku - Drive Image 2002

Software | 01.09.02

Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, zní známé přísloví. A taky popočítačích, dodává moderní doba. Zalití květiny vhodně umístěné na počítači nadměrným množstvím...

Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, zní známé přísloví. A taky po
počítačích, dodává moderní doba. Zalití květiny vhodně umístěné na počítači
nadměrným množstvím vody, úder blesku do blízké rozvodné skříně, soused kutil s
probíjející vrtačkou. To všechno může vést ke ztrátě cenných dat. Sousedově
touze vlastnoručně se přizabít pomocí elektrického proudu můžete zabránit jen
stěží. Mnohem schůdnější je data zálohovat.


Co všechno schovávat

Jedna filozofie je, zálohovat pouze věci nově vytvořené, ostatní software lze
nainstalovat z originálních médií. Při vzpomínce, jak těžko se dařilo
konfigurovat modem, mohou ovšem uživatele obcházet mrákoty při představě nového
martýria. Proto je vhodné zálohovat celý systémový nebo datový disk tak, jak
je. K tomu právě slouží Drive Image 2002. Jednoduše řečeno, aplikace vytvoří
obraz pevného disku ve vhodném komprimovaném formátu. Následné vyvolání obrazu
pak obnoví systém v přesně stejné podobě, v jaké byl při vytváření zálohy.


Struktura

Instalace je možná v pěti jazycích, mezi kterými bohužel chybí čeština. Vlastní
uživatelské rozhraní je jednoduché až primitivní. Adjektivum primitivní se
vztahuje na složitost ovládání, neboť několik jednoduchých kliknutí zvládne
takřka jistě každý. Základní nabídka spočívá v celkem dvoupoložkovém menu.
První umožňuje vytvořit obraz disku, druhá pak jeho znovuumístění na plotnách
hard disku. Tyto dvě funkce jsou těmi výkonnými komponentami aplikace. Kromě
toho je možné ještě vydolovat z počítače informace o rozložení diskových
oddílů, jejich velikosti a stavu.

V první fázi je vždy nutné vytvořit obraz disku, jinak by nebylo co nahrávat
zpátky. Tato činnost je opět až nechutně jednoduchá, podle mého názoru ji
zvládne každý, kdo alespoň tuší, co jsou to diskové oddíly. Pro ty ostatní je v
krabici přibalen zevrubný návod. Tvorba obrazu spočívá ve zvolení diskového
oddílu, který budeme zálohovat, a vybrání místa, kam bude obraz uložen. Tedy
celkem asi pět kliknutí by mělo bohatě postačovat. Pokud chcete nastavit
některé rysy, jež by měl splňovat výsledný obraz, lze tak učinit pomocí
přehledného rozhraní. Podstatné je nastavit vhodně velikost cílového souboru.
Pokud zamýšlíte zapsat obraz disku na CD, pak je vhodné zvolit velikost obrazu
rovnající se kapacitě stříbrného kotouče. V případě, že velikost obrazu by
přesahovala nastavený rozměr, pak bude automaticky rozdělen na příslušný počet
částí. Aby nedocházelo ke zdržením lze zálohování plánovat, stejně jako je
možné obrazy chránit heslem.

Vytváření obrazu systémového disku není možné přímo z prostředí Windows.
Důvodem je to, že Drive Image nemůže zálohovat program, který je aktuálně
spuštěn. A protože pokud jsou spuštěna Windows, vždy nějaký proces běží.
Aplikace obchází tuto překážku přechodem do režimu DOS. Automaticky je
pozměněna startovací konfigurace a počítač se spustí přímo do uživatelského
rozhraní Drive Image. Právě zde je vytvořen obraz disku a uložen na patřičné,
dříve vybrané místo. Přitom Drive Image podporuje celou řadu zálohovacího
hardwaru. Podpora je nutná vzhledem k tomu, že v DOS režimu nelze využít
standardní ovladače Windows. Do potíží se pravděpodobně můžete dostat, pokud
používáte nějaké obskurní zálohovací zařízení. Zde je řešením uložit obraz
někam na disk, a odtud ho kopírovat na příslušné místo. Do problémů se pak
dostáváme až v druhé fázi.


Restaurace

Restaurování dat zpátky na disk probíhá způsobem analogickým k zálohování. Zde
je výhoda, že k prohlížení obrazu disku lze využít přímo rozhraní Windows, a
není tak problém překopírovat obsah původního disku na jiný, ještě novotou
vonící hardware. Co když ale dojde k havárii, která neumožňuje spuštění nového
systému? Zde nastupují do služby staré dobré diskety, z nichž se nouzově
nastartuje počítač do zmiňovaného režimu DOS. Alternativně může zaskočit i
(rovněž už starý a dobrý) bootovatelný CD-ROM. Vytvoření této záchranné složky
je možné přímo při instalaci nebo samozřejmě kdykoliv později. Jestliže se
objeví obrazovka s uživatelským rozhraním Drive Image, máte takřka vyhráno.
Stačí vložit příslušné médium, obsahující inkriminovaný obraz, a několika
kliknutími vdechnout zpátky operačnímu systému již téměř ztracený život. Zde
ovšem nastupuje na místo uvedený problém. Protože restaurování probíhá v DOS
režimu, musí být hardware aplikací podporován. Doporučuji proto velmi silně
předem konzultovat seznam podporovaného hardwaru, aby nedošlo k mocnému
rozčarování při pokusu o zálohování (lepší případ) nebo o nahrání obrazu zpět
(horší varianta).


Co dodat?

Jednoduché uživatelské rozhraní, snadná ovladatelnost, nesporná užitečnost. To
jsou základní devizy aplikace Drive Image. Navrch podpora kapacitních
zálohovacích zařízení, jakými jsou IDE i SCSI vypalovačky nebo páskové
mechaniky, činí z tohoto softwaru výkonného služebníka. Drive Image 2002 je
určen pouze pro neserverové varianty všech Windows (počínaje verzí 95 a konče
XP), takže soubory na svém serveru budete muset zálohovat jiným způsobem.


Drive Image 2002

užitečnost
jednoduchost ovládání
jen desktop verze OS
K recenzi poskytla firma: PowerQuest Corporation, http://www.powerquest.com
Cena: 1 900 KčKomentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.