Česká Wikipedie pokořila hranici 200 000 článků

Novinky | 08.07.11

Sdružení Wikimedia Česká republika oznámilo dosažení další významné mety v historii českojazyčné Wikipedie – 200 000 článků.

Česká Wikipedie tento mezník překročila 6. července 2011 a stala se 18. jazykovou verzí, které se to podařilo. Vzhledem k technické obtížnosti jednoznačného určení byl za jubilejní článek vybrán Ron Hextall.

Doposud největší Ottův slovník naučný překonala o více než 10 tisíc hesel. Mezi svými více než 250 cizojazyčnými verzemi aktuálně zaujímá 18. místo, na prvním místě je anglická Wikipedie s více než 3,6 miliony článků. Všechny jazykové verze nasbíraly dohromady přes 19 milionů článků, což činí Wikipedii největší encyklopedií světa. K tomu dle dostupných informací vznikne každý den okolo 8000 nových článků. Na české Wikipedii během posledního čtvrt roku přibylo denně v průměru kolem 100 článků.

Server Alexa hodnotí Wikipedii jako 7. nejnavštěvovanější web světa, přičemž více než polovina návštěvníků směřuje na anglickou verzi, jejíž hlavní stránka má každý den kolem 5 milionů přístupů. Česká hlavní strana zaznamenává v průměru asi 105 000 přístupů denně.


Komentáře