Velká školní encyklopedie

Archiv | 01.12.06

Matematika, přírodověda, fyzika, chemie, biologie, zeměpis, dějepis od LANGMasteru Velká kapacita DVD disků umoMatematika, přírodověda, fyzika, chemie, biologie, zeměpis, dějepis od LANGMasteru


Velká kapacita DVD disků umožňuje vměstnat do interaktivních výukových programů a encyklopedií stále větší množství užitečných informací.
Příkladem rozsáhlého záběru učiva a informací obsažených v jednom produktu je nový titul Velká školní encyklopedie s podtitulem "Cesta za vědomostmi, poznáním, zábavou a dobrodružstvím", který na český trh uvádí společnost LANGMaster.
Produkt se dodává na třech DVD, přičemž učivo je na jednotlivých discích rozděleno podle předmětů a věku žáků, pro něž jsou materiály určeny. Na prvním nosiči najdeme Matematiku I, Matematiku II, Přírodovědu I a Přírodovědu II záběr učiva odpovídá látce pro děti ve věku 9-12 let. Druhý a třetí disk je určen pro starší žáky, konkrétně pro věkovou skupinu 12-16 let. Obsaženými předměty jsou Matematika I a II, Fyzika I a II, Chemie I a II, Biologie I a II, Zeměpis I a II a Dějepis I. Jde do jisté míry o kompilaci již vydaných samostatných produktů, konkrétně výše zmíněných předmětů ze série Škola hrou řady S a M.
Obsah je rozdělen do mnoha tematických okruhů, členěných dále na kapitoly. Například v přírodovědné části se žáci mohou seznámit s problematikou hornin, nerostů a půdy, fauny a flóry, krajiny a jejího reliéfu, atmosféry a klimatu, stejně jako s dalšími okruhy učiva. Chemie I a II se pak zabývá například látkami a jejich přeměnou, atomy a molekulami, vodnými roztoky, kyselinami a hydroxidy, nerostnými látkami a podobně...
Texty s informacemi jsou samozřejmostí, ale naštěstí jsou doplněny o živé fotografie, grafy a různé nákresy. Větší interaktivitu produktu podtrhují i četné videonahrávky a animace. Multimediální materiál je opravdu bohatý: encyklopedie obsahuje více než 13 tisíc fotografií, map a obrázků, přes 10 tisíc multimediálních obrazovek, více než tisíc animací a videosekvencí a v neposlední řadě čtyři a půl tisíce zvukových nahrávek. Kromě toho produkt nabízí i slovníčky pojmů souvisejících s vybraným okruhem, různé modely, zajímavosti a další zpestření základního textu. V některých částech encyklopedie nechybí ani návody na jednoduché pokusy s příslušnými ilustračními nákresy.
I když v názvu produktu najdeme slovo "encyklopedie", nejde o pouhé pasivní shrnutí informací, doplněné multimediálními prvky. Program umožňuje i zkoušení a procvičování učiva, přičemž interaktivní cvičení (kterých je mimochodem více než čtyři a půl tisíce) se liší podle toho, k jakému předmětu patří. Na žáky tak čeká počítání příkladů, výběr správných odpovědí z několika možností, poznávání obrázků a podobně. Cvičení jsou přiřazena ke každé kapitole a je tak možné hned po nastudování určité problematiky vyzkoušet, zda žák látce porozuměl. Výsledky se zaznamenávají a lze je kdykoliv zpětně kontrolovat.
Velikou výhodou produktu je komplexnost učiva: na třech DVD discích se nachází opravdu úctyhodné množství informací. Po technické stránce je titul dobře zpracován, i když některá menu působí trochu neuspořádaným dojmem. Na druhé straně dobře funguje propojení jednotlivých částí a v samotných obrazovkách s učivem či testy a cvičeními se žák může orientovat velmi dobře. Cena těsně pod tři tisíce sice není nízká, ale vzhledem k rozsahu encyklopedie je více méně přiměřená.

LANGMaster
Velká školní encyklopedie

obrovský záběr učiva
bohatý multimediální materiál
grafika některých menu
K recenzi poskytla firma: LANGMaster, www.langmaster.cz
Cena: 2 999 Kč

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.