Norton Uninstall Deluxe

Archiv | 01.06.98

Viktor Čistič pro vaše Windows. Přestože kapacita pevných disků neustále utěšeně roste, žádný z nich nenViktor Čistič pro vaše Windows.

Přestože kapacita pevných disků neustále utěšeně roste, žádný
z nich není nikdy dost velký. Zaplnění média až do posledního
cylindru je jen otázkou času, stejně jako naplnění batohu či
vyprázdění peněženky. Pak samozřejmě přicházejí ke slovu pokusy
o smazání nejméně potřebných souborů.

Program Cleanup

Pod slušivým kabátem se ve třech sekcích ukrývá kolekce
užitečných nástrojů pro správu systému. V první sekci, nazvané
Program Cleanup , hledejte utility pro manipulaci s aplikacemi,
které již máte na svém počítači nainstalovány. Ačkoliv doslovný
překlad názvu této sekce naznačuje pouze odstraňování (utilita
Remove ) instalovaných programů, ve skutečnosti jsou zde pomůcky
i pro přesun ( Move ), kopírování ( Copy ), archivaci ( Store )
a obnovu ( Restore ) aplikací.
Remove slouží k odstranění programů ze systému. Program, který
potřebujete odstranit, lze vybrat z nabídky Start, z plochy
(je-li tam jeho zástupce), nebo lze přímo kýžený programový
soubor lokalizovat na disku (či jen určit adresář, z nějž se mají
programy odinstalovat). Uninstaller poté prozkoumá "zázemí"
vybraného programu, tzn. hledá zástupce, složky programu,
dynamické knihovny, datové soubory, soubory INI, záznamy
v registru systému apod. Seznam všeho, co se Uninstaller chystá
odstranit ze systému, si lze prohlédnout a smazání jednotlivých
komponent povolit či zakázat. A aby byla deinstalace ještě
bezpečnější, vytvoří Uninstaller zálohu odstraněného programu
(a to včetně informace o záznamech z registru) - návrat do
původního stavu může být dílem okamžiku.
Pakliže se vám nebezpečně plní jeden disk, zatímco jiné zejí
prázdnotou, můžete libovoulnou aplikaci přesunout pomocí utility
Move . Deinstalace a nová instalace samozřejmě nejsou nutností,
vše potřebné, včetně zásahů do registru a souborů INI, provede
Move sám.
Podobná je situace s utilitou Copy , jež dokáže vámi určený
program "zabalit" do samospustitelného komprimovaného archivu.
Takový archiv lze přenést na jiný počítač a jeho spuštěním se
program nainstaluje.
Pokud víte, že určitý program nebudete delší dobu potřebovat
a místa na disku je poskrovnu, může být dobrým řešením jeho
"zabalení" do komprimovaného tvaru. A právě to pro vás zajistí
Store . V případě potřeby "rozbalení" (nebo obecně návratu do
stavu před odstraněním, přesunem či kopírováním) lze kdykoliv
použít utilitu Restore .

Disk Cleanup

je druhou sekcí nástrojů, jež použijete k odstraňování souborů ze
svého počítače. Asi nejčastěji přijde ke slovu Autoclean . Tato
utilita maže z disků soubory podle kategorií, do nichž náležejí
(např. dočasné soubory, helpy, cache, archivy, multimédia,
soubory s nulovou délkou, prázdné adresáře, odpojené zástupce,
nezaregistrované fonty atd.). Kategorií je široká paleta, přičemž
lze mazání souborů každé kategorie zakázat či povolit. Bohužel
nelze změnit nastavení přípon souborů v kategoriích (např. nelze
přidat *.a01 do kategorie Archive). Autoclean se může spouštět
automaticky při startu Windows.
File Cleanup také maže soubory dle kategorií, navíc vám před
smazáním umožní prohlédnout seznam souborů k odstřelu. Každý
soubor je podle míry nebezpečnosti barevně označen, je možné
prohlédnout jeho obsah a vazby na další soubory, což je důležité
zejména u dynamických knihoven.
Duplicate Cleanup pro vás najde stejné nebo podobné soubory. Míru
podobnosti lze nastavit ve třech stupních, kromě předdefinovaných
kategorií souborů lze definovat i vlastní. Přehled duplicit je
opět barevně kódován, dle míry nebezpečnosti smazání souborů.
Poslední utilitou v této sekci je Registry Cleanup , která zajistí
vyčištění systémového registru od odpojených záznamů.

System Watch

je poslední sekcí nástrojů, jež vám pomohou dohlížet na váš
systém. Monitor Installation sleduje a eviduje změny, které
v systému způsobí instalační programy. Zatímco tato utilita
pracuje jen na vyžádání, k dispozici je též rezidentní verze
( System Monitor ), jež si spouštění instalačních programů hlídá
sama. Obě utility aktualizují databázi instalovaných komponent,
a v případě deinstalace programů poskytují ostatním součástem
balíku informace užitečné pro bezpečné mazání souborů.
Zvláštní pozornost si zaslouží také Install Guard . Tento strážník
zaznamená celkový stav systému před instalací programu a po ní.
Po instalaci lze nový program normálně používat a po čase jeho
instalaci potvrdit nebo kompletně stornovat. Využití lze
spatřovat např. pro ověření funkčnosti sharewaru: je-li vše
v pořádku, instalaci potvdíte, v opačném případě necháte
bezproblémově vrátit systém do původního stavu.
Poslední utilita, Disk Info , je jakýmsi doplňkovým nástrojem,
jenž vás kdykoliv informuje o velikosti vybraného adresáře, a to
včetně počtu podadresářů a souborů.

Dojmy z testů

Deinstalační utility pana Nortona se během dvou týdnů
intenzivního používání plně osvědčily. Jednotlivé nástroje
fungovaly spolehlivě, i když k drobným zaváháním občas docházelo.
Např. Remove neodstranil jeden záznam v registru (opraveno Auto
Cleanem ), instalace programu vytvořená utilitou Copy zase
zapomněla přidat program do nabídky Start. Budiž jim tyto malé
nedostatky odpuštěny. Naopak pochvalu zaslouží zejména System
Monitor , který zajištuje automatickou evidenci nově instalovaného
software. Rovněž možnost potvrzení/zabránění smazání jednotlivých
komponent (soubory, záznamy v registru apod.) a neustálé
zálohování jsou velmi užitečné.


Norton Uninstall Deluxe
+ deinstalace, přesuny, kopírování a archivace aplikací
+ Install Guard
+ grafické rozhraní
+ 30 denní verze 9 programových balíků
- Install Guard funguje jen pro poslední instalovaný program
- doba odezvy

K recenzi poskytla firma:
XXXX
XXXX
XXXX
Cena: XXXXXXXX


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.