Macy a klony na Vánoce 97

Archiv | 01.02.98

Návrat staronových pořádků do firmy Apple pozměnil realitu macovské platformy v zahraničí i u nás. S většinou ...Návrat staronových pořádků do firmy Apple pozměnil realitu
macovské platformy v zahraničí i u nás. S většinou klonů bylo
náležitě zatočeno, stejně jako s celou řadou vlastních projektů
a produktů. Pro počítačovou branži je přitom charakteristické,
že pro vyznění celého roku je nejdůležitější právě vánoční
sezóna, kdy prodeje dosáhnou až několikanásobku těch nejslabších
měsíců a v pravdě firmy zachraňují. To všechno jsou dobré
důvody, proč se zamyslet nad stavem macovské platformy právě z
pohledu posledního měsíce roku 1997 (díky výrobnímu zpoždění se
pochopitelně článek objeví až v polovině ledna v PC WORLDu
2/98). Většinu nejdůležitějšího dění u Apple by pochopitelně
měly odrážet Novinky, které jsou pro zprávy o aktuálním dění
nejvhodnější, ovšem jejich obsah je z hlediska celkového
přehledu příliš rozptýlen/ztracen mezi čísly a stránkami.

Platforma obecně

Jestliže si máme shrnout, jak na tom "jsme", musíme si krátce
zopakovat situaci firmy Apple a komentovat stav systému - Mac OS
i Rhapsody. Razantním způsobem se změnila situace u klonů a
způsobu prodeje zboží. Ne vše přitom pozici firmy Apple u nás
prospělo, ba spíše naopak. Ač se mnoho ze změn událo za oceánem,
k nám často dolehly spíše zesíleny než ztlumeny. A možná je na
čase zřetelněji vyslovit konstatování, že přes veškerý nářek
amerických/německých/či jakých uživatelů je život českých
uživatelů systému Mac OS a souvisejícího hardwaru podstatně
složitější.
Zdá se to neuvěřitelně dávno, ale je to rok, co na lednovém
Macworld Expo v San Franciscu předvedl Gil Amelio novou
budoucnost Apple, postavenou na nedávno zakoupeném softwaru
firmy Next a na tradicích reprezentovaných Steve Jobsem,
původním zakladatelem firmy Apple. Pozice Jobse byla ovšem jen
poradenská, nicméně v průběhu času se jeho postavení neobyčejně
posilovalo a slovo Steve Jobse získávalo stále větší váhu.
Během celého roku se ztráty Apple kupily jedna na druhou,
především díky neustálým reorganizacím na všech úrovních. Značné
částky byly investovány do externích technologií, významnými
položkami také bylo snižování skladových zásob špatně prodejných
nebo již zastaralých produktů. Byly sice odprodány některé
továrny na součástky, které pro Apple mohou efektivněji
produkovat externí výrobci, ale celkový objem těchto zisků nebyl
tak podstatný.
Také neustálé propouštění tisíců zaměstnanců se zdánlivě
paradoxně podepsalo na zvýšených nákladech - pracovníkům je
třeba zaplatit několikaměsíční odstupné, které může u takových
jako byl např. Amelio činit takřka desetimilonovou položku.
Výsledkem byla roční ztráta přesahující devět dolarových nul.
Zoufat si ovšem nemusíme - na dalším roku se již většina
odborníků shoduje jako na ziskovém - projevit by se měly právě
všechny nastíněné akce s "odloženým" účinkem.
Stalo se toho ovšem mnohem víc. Jak již bylo podrobně v PC
WORLDu zmíněno, po poměrně překotném odvolání Gil Amelia se stal
dosavadním CEO Steve Jobs, vyměněna byla prakticky celá rada
ředitelů. Větším šokem ale bylo podepsání crosslicenční dohody s
Microsoftem, která umožňuje spolupráci a do jisté míry sdílení
patentů a technologií.
Jakkoli by všechny tyto radikální kroky měly podpořit
kompetitivnost firmy, základních otázek o její budoucnosti je
spíše více než dříve. Přes veškeré proklamace měl Apple několik
posledních let problémy s produkčními kapacitami. Podle
typického scénáře byly stáhnuty starší modely (nebo jejich ceny
podstatně stlačeny) současně s uvedením nových, které ovšem
firma nebyla schopna vůbec dodávat. Jen pro příklad, PowerMac
9600/350 je skutečným přízrakem, který v reálu vidělo, či
dokonce zakoupilo, jen velmi málo lidí.
K těžkému poškození image Apple ovšem došlo ve spojitosti s
klony, které právě nabízely možnost vyplnit produkční a ideové
"díry" firmy. I když je pravdou, že k neustálému poklesu
procentuálního podílu systému Mac OS docházelo i přes jejich
existenci. Přesto Steve Jobse během několika měsíců prakticky
eliminoval celou základnu klonů. PowerComputing byl zakoupen a
rozebrán, Motorola po neúspěšném jednání ohledně CHRPu zastavila
výrobu klonů, totéž platí o DayStaru, Tatungu a dalších. Jediný,
kdo ze skutečných hráčů zůstal ve hře, je UMAX, který měl řadu
silných pák na Apple (licence na čipové sady pro PowerMacy G3
pochází hádejte od koho).
Ručička podílu na světové trhu se zastavila někde mezi 3 - 5 %,
a přestože po Vánocích o něco poskočí nahoru, je její návrat
kamkoli do optimističtější pozic velmi velmi nepravděpodobný.
Přinejmenším společnost Dataquest, jež má velký vliv na
"decision makers" (dělače rozhodnutí), komentovala vyvraždění
většiny klonařů jako velmi krátkozraké právě z tohoto důvodu.
Okamžitý stav
Na přelomu roku vypadá stav Apple přece jen lépe. 10. listopadu
uvedla firma svou novou řadu počítačů PowerMacintosh G3, které
by díky přepracované architektuře a skutečně výbornému
procesoru, měla být schopna vyrábět dostatečně levně a rychle.
Jak moc na to sází, ukazuje její On-line Store, jenž
reprezentuje její nově kladený důraz na prodej
konfigurovatelného zboží přes Internet. Praxe teprve ukáže, zda
výrobu konfigurací "na vyžádání" skutečně Apple zvládne. (Pokud
lze soudit z naší vánoční situace, firma nebyla schopna dodávat
minivěžového Power Maca G3, takže se uvidí.) On-line Store a
další iniciativy taktéž nepochybně zkomplikují život všem
dealerům.
I současný systémový vývoj vykazuje určitou perspektivu.
Developerské verze Rhapsody, Rhapsody pro Windows i QuickTime
3.0 (Mac OS, Win 95, Win NT) byly hotové včas, jejich
pokročilost a stabilita jsou skutečným příslibem. Prodej Mac OS
8.0 si vedl velmi dobře, i když všichni netrpělivě očekávají na
jeho lednovou aktualizaci 8.1 (či 8.0.1), protože přece jen -
především nový Finder 8.0 - vykazuje řadu chyb.
V žádném případě ale nesmíme věřit, že životnost Mac OS lze
prodlužovat donekonečna. Je sice hezké číst si komentáře či
poslouchat uživatele, jak je verze Mac OS x mnohem stabilnější a
rychlejší než ta předchozí, tato tvrzení se ale opakují s každou
miniaktualizací, a kdyby to byla pravda, systém Mac OS by již
dávno byl nejstabilnější a nejrychlejší na celém světě a další
vývoj by nebyl potřeba.
Opatrní musíme být i při přijímání proklamací o maximální
kontrole kvality, která je často používána jako argument proti
klonům. Každý nový model Apple již tradičně provázejí menší
problémy, jež nejsou závažné, ale měly být odchyceny v průběhu
testovacího záběhu. Nové počítače G3 - a k řadě jejich nových
majitelů se tyto informace jistě nedostaly - nezvládají tisk na
některých tiskárnách StyleWriter, stejně jako jejich Ethernet má
problémy s 10/100 Mb/s huby apod. (Obecně se dá říci, že Apple
musí u každého nového modelu počítače změnit specifikaci
sériových portů a použít takový typ pamětí, aby se pokud možno
lišily od PC standardu a obtížně - tudíž draho - se sháněly.)
Česká platforma
Zřejmě je ale na čase věnovat se české realitě. Hned na začátku
chci jako autor zdůraznit, že nikomu nemíním komplikovat život,
či se stát renegátem (ale dobře to zní, to uznejte). Ovšem tiché
"polykání" životních protivenství zcela jistě nepatří k mému
stylu a také nikam nevede. Taktéž si myslím, že dobře provedené
klony jsou životaschopnými ekvivalenty originálů, a sám na nich
dlouhodobě pracuji s menšími potížemi, než jsem si užil se svými
předchozími originálními modely, a to zejména co se oprav týče.
Žádný uživatel by neměl být předpojatý (či nechat se
zmanipulovat konkrétním prodejcem) a svobodně se rozhodnout
podle svých potřeb.
Česká realita se dnes projevuje asi 2 000 - 3 000 prodaných Maců
za rok (přesná čísla budou známa později). Jakkoli to zní
optimisticky, v přepočtu to znamená cca 200 prodaných počítačů
na měsíc a obě republiky. Je otázkou zda po zvážení výsledků
roku 1997 budou tato čísla představovat více než 1 % celkového
počtu prodaných počítačů. Výsledkem je problematická situace
prodejců, ale také potíže se sháněním macovského softwaru či
specifického hardwaru.
Situace je bohužel mnohem nepříjemnější než ve Spojených
státech. Vzhledem k dosavadní distribuční struktuře Apple jsou
české koncové ceny o 30 - 60 % vyšší než americké. Od těch
německých se ale neliší více než o 10 %, takže hlavním problémem
je tu zřejmě Apple Evrope.
Český počítačový trh je přitom ve zvláštní situaci, že díky
přímým kanálům do Asie jsou u nás počítačové komponenty (paměti,
disky i celé konfigurace) levnější než v Německu i USA. Rozdíly
mezi původně cenově shodnými PC a Apple modely (důležitá je
psychologická hladina 2 000 USD) jsou tedy u nás podstatně větší.
Pokud jde o Apple Evrope, o její praktické nepoužitelnosti
svědčí neexistující dodávky náhradních dílů i nedopečené
prezentace nových technologií. V současné době to demonstruje
také na podpoře vývojářů, kteří zaplatili určitý poplatek, aby
dostávali developerská CD-ROM. Po téměř dvou měsících stále do
ČR (o situaci v Německu nevím a ani mne nezajímá) instalace
Rhapsody s doprovodnými CD-ROMy - klíčová pro vývoj nových
aplikací - nedorazila.
Současná česká situace není dobrá ani kvůli novinářům, kteří
mají stále potíže s objektivností, vina je ovšem i na straně CDS
alias českého IMC, jež nedokázala image Apple efektivně - či
vůbec - bránit. K tomu určitě nepřispěly opakované interní
personální změny ani střídavé hony za a na dealery, pro řadu z
nichž je obtížné dodržovat pravidelné objednávky při
nepravidelnostech v dodávkách zboží. Toto jsou interní a
soukromé záležitosti firmy jen do té doby, dokud se to
neprojevuje na životě uživatelů a platformy...

České Mac OS

Pro pohodlí používání Mac OS je samozřejmě důležitá jeho
integrace do českého prostředí. Od prosince je konečně k
dispozici český Mac OS 8.0, i formou upgradu pro vlastníky
originální verze. Totéž platí i o českých ClarisWorks 4.0, s
českým Thesaurem a korektorem a standardním XTND filtrem formátu
T602.
Základní problémem ovšem zůstává spolupráce s typickou PC
kanceláří - po veškerých proklamacích o kompatibilitě je už
skutečně na čase s tím něco udělat. Používat pro přenos dat
formát T602 je absurdní (na Macovi píšící autoři to tak činit
musí), Microsoft Word 6.0 zase není binárně kompatibilní se svým
PC protějškem (i když lze od firmy 5P získat jakousi neoficiální
patch.)
S Mac OS 8.0 přichází k uživateli konverzní systém MacLink,
který je bohužel s výjimkou dokumentů v archaickém kódu
Kamenických v České republice k ničemu. Pokud zde firma CDS
nevyvine žádnou zásadní aktivitu, bude jediným solidním řešením
vyčkat na blížící se Office 98 , jenž bude skutečnou záchranou
pro české macovské kanceláře, ovšem pouze těch postavených na
PowerPC.

Macy a klony

Posledním krokem tohoto článku bude pohled na nabízené modely
počítačů firmy Apple a UMAX, který je jakou jediný zbývající
klonař u nás zastoupen firmou Conquest.
Jak již bylo řečeno, firmu Apple reprezentují především počítače
PowerMacintosh G3 - překvapivě tak v relativně slušných cenových
relacích 85 -150 000 Kč uvedla počítače, které výkonově
prakticky eliminují přínosnost jejího highendu - přinejmenším
pro koupi řad 8600 již není rozumný důvod, 9600 zachraňuje šest
sběrnic PCI. Skutečný highend s nezbytnostmi jako rychlé SCSI
(??) se neobjeví před dubnem tohoto roku.
U lowendu vánoční ceníky Apple začínaly u PowerMacu 4400/200 na
56 000 Kč + DPH, což je na takovýto výběhový model a pro
uživatele shánějícího co nejlevnější počítač tragická cena.
Dražší, ale zajímavý poměr nabízely Performy 6500 s velmi
slušným multimediálním vybavením. Vyzkoušet by si je měli
všichni ti, kdo zápasí s videostřižnami pod Windows.
U nejnižších cenových hladin naštěstí přišla vhod nabídka firmy
Conquest, které se podařilo vyjednat posunutí plánovaných
evropských slev pro Českou republiku již na prosinec. Výsledkem
byla dostupnost počítače Apus 2000/160 za fantastickou cenu 30
000 + DPH včetně monitoru (ještě v létě byla 39 490 + DPH). Tady
se právě nabídky obou firem doplňují a navzájem se jen těžko
mohou považovat na konkurenty.
Zajímavou nabídku měla o Vánocích firmy UMAX i ze strany
high-endu, kde staví na licencovaných motherboardech Tsunami (PM
9500, 9600). Počítač Pulsar s dvěma procesory 2 x 250 MHz, 80 MB
paměti, a hlavně deskou Tsunami s 6 sběrnicemi PCI a Fast-SCSI,
tak byl k vidění už za 130 000 Kč. A tatáž varianta bez paměti s
procesorem G3 750 na 250 MHz za 80 000 Kč. Popravdě řečeno,
podobný model dnes od Apple neseženeme.
Při takových cenových relacích není překvapením, že UMAX uzavře
rok s více než 10 % lokálního macovského trhu. UMAX má
samozřejmě licenci na všechny systémy Mac OS 8.x, bohužel
jednání ohledně českého upgradu jaksi ustrnulo. Vzhledem k
omezenému počtu typů náhradních dílů je přitom možnost jakýkoli
počítač opravit do tří dnů, rychlost u originálního Apple jistě
nevídaná.
Pokud si dáme dohromady nové počítače PowerMacintosh G3,
doprodeje PowerMaců 8 600 a výborné ceny UMAXů, je zřejmé, že
bez ohledu na hodnotu koruny měly Macy / klony dostupné ceny
jako nikdy předtím. Spolu s levnými pamětmi, disky či
FastEthernetovými kartami to určitě nebyla špatná doba pro
upgradování vybavení.
Vzhledem k tomu, že nabízený výkon začínal na 160MHz PowerPC
603e a končil na 266MHz PowerPC 750 či 2 x 250MHz PowerPC 604e,
je zřejmé, že kompletně celá škála nabídky tohoto hardwaru byla
schopná zvládnout hodně náročné úkoly, i včetně těch nejslabších
strojů. V každém případě hody pro grafiky, zvukaře a lid DTP,
kteří nemají důvod příliš váhat nad problémem Mac vs PC.
U domácích kanceláří tomu tak ovšem zcela jistě nebylo vzhledem
k problémů s kompatibilitou a cenou, jež zde byly nastíněny. Lid
uživatelský a novinářský zde ale jistě již vyčerpal všechny
možné prostředky k nápravě.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.